Statsbygg: – Viktig å involvere naboene om nytt minnested

Naboer og andre lokale interesser må involveres tidlig i prosessen dersom minnesmerket etter 22. juli skal flyttes til Utøyakaia, mener Statsbygg.

Utøyakaia

NYTT STED: AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene har foreslått å flytte minnesmerket til Utøyakaia.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Statsbygg har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdert Utøyakaia som nytt sted for et nasjonalt minnested i Hole kommune.

AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene har foreslått å flytte minnesmerket til Utøyakaia.

I vurderingen sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet onsdag, råder Statsbygg departementet til å tidlig gå i dialog med naboer og lokale interesser:

«Slik Statsbygg ser det, kreves det en reell medvirkning og involvering av naboene til Utøyakaia, Utstranda vel og Hole kommune, for å kunne vurdere Utøyakaia som et alternativ til Sørbråten for etablering av et nasjonalt minnested.»

Sørbråten-striden

Statsbygg gir forslag til departementet om hva som er viktig i en ny prosess, men tar ikke stilling til konflikten mellom staten og naboene, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Foto: Mette Randem / Mette Randem

– Men vi ser at det er viktig å involvere, det ser vi også av erfaringen med det som har vært oppe etter arbeidet med Sørbråten, sier hun til NRK.

Da AUF og Støttegruppa la fram forslaget om en ny plassering for minnesmerket, sa naboene i Utstranda velforening umiddelbart nei. Dermed blir det fortsatt rettssak mot staten til våren.

Departementet bestemmer

– Naboene har allerede sagt nei til det nye forslaget?

– Det å høre på folks synspunkter, er viktig. Vi har ikke myndighet til å sette ned foten og tar ingen beslutninger – det er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som gjør, understreker Aschim.

Statsbygg skal innen 15. juni levere en sluttrapport til departementet. Da skal en vurdering av det foreslåtte området på Utøyakaia også foreligge.

«I tillegg er det viktig å avklare om Utøyakaia arealmessig og teknisk kan egne seg til et nasjonalt minnested», heter det i vurderingen fra Statsbygg onsdag.

Sanner har sans for forslaget

Da forslaget fra AUF og Støttegruppa ble lagt fram i starten av februar, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) at han hadde stor sans for forslaget.

departementets nettsider (ekstern lenke) onsdag sier Sanner at han har mottatt forslaget fra Statbygg.

– Jeg vil nå be Statsbygg invitere støttegruppen og AUF, naboer, lokalmiljøet og Hole kommune til å komme med synspunkter også på prosessen, sier Sanner.

– Vi trenger nasjonale minnesteder for at vi som nasjon skal ha et sted å sørge, savne de som gikk bort og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve 22. juli 2011. Jeg er glad for initiativet fra den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene og AUF.

Pressemøte torsdag i forbindelse med nasjonalt minnested i Hole kommune.

AUF-leder Mani Hussaini og kommunalminister Jan Tore Sanner (H) under pressekonferansen om ny plassering av minnesmerket i februar.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix