Hopp til innhold

Polen beslaglegger norsk håndsprit

Hundretusener av flasker med håndsprit kan leveres til Norge, men blir stoppet av Polen. Myndighetene sier landet trenger dem selv i kampen mot koronaviruset.

Norenco får ikke sendt ut hundretusener av flasker med desinfeksjonsmidler til Norge.

Mange esker med desinfeksjonsmidler skulle sendes til Norge.

Foto: Privat

I en tidligere versjon av saken het det i tittelen at «Polen konfiskerer norsk håndsprit». NRK har blitt gjort oppmerksom på at det er riktigere å bruke ordet beslaglegge. Etter at denne saken ble publisert, har den andre eieren av Norenco Polska, Grzegorz Daniluk, gitt andre uttalelser til polsk media. Dette er tatt med under mellomtittel «Polsk eier reagerer».

– Det er alvorlig at vi ikke får levert til Norge. Det er folk som trenger det her, sier Arne Haukland til NRK.

Han eier halvparten av selskapet Norenco Polska, som har fabrikk i byen Biala Podlaska i Lublin sørøst i Polen. Selskapet har solgt desinfeksjonsmidler til Norge, Polen og Sverige i en årrekke.

Norencos fabrikk i Polen lager desinfeksjonsmidler

På Norencos fabrikk lages det store mengder håndsprit. Polske myndigheter nekter Norenco å sende flaskene ut av landet.

Foto: Privat

På grunn av koronapandemien har etterspørselen etter håndsprit vært stor, og Norenco har trappet opp produksjonen.

Trailere fulle av desinfeksjonsmidler skulle kjøre til Norge i slutten av forrige uke. Men det satte polske myndigheter en stopper for.

Ny korona-lov i Polen

– Det kom fem personer fra myndighetene. De skulle vite hvor flaskene sto, hvor mye sprit vi har og hva vi har levert. De ga klar beskjed om at flasker som skulle sendes til Norge, ville bli beslaglagt, sier Haukland.

Polen vedtok i begynnelsen av mars en ny lov i forbindelse med koronautbruddet. Der åpnes det for «særlige tiltak» for å forebygge og bekjempe smitte.

Norenco fikk dermed i forrige uke et brev fra fylkesmannen i Lublin om at desinfeksjonsmidlene skulle beslaglegges og selges til den polske staten til en fastsatt pris.

– Brudd på EØS-avtalen

Polen bryter trolig EØS-avtalen ved å nekte eksport av håndspriten, mener advokat Dag Sørlie Lund hos advokatfirmaet Hjort.

– EØS-avtalen og EU-retten har forbud mot den type eksportrestriksjoner. Polen er et EU- og EØS-land og må følge reglene som gjelder, sier Lund til NRK.

Det finnes imidlertid unntak. Et land kan for eksempel begrunne et eksportforbud med at det er nødvendig for folkehelsen.

Dag Sørlie Lund hos advokatfirmaet Hjort.

Dag Sørlie Lund hos advokatfirmaet Hjort.

Foto: Advokatfirmaet Hjort

Lund mener unntaket ikke gjelder i dette tilfellet.

– Produktet det her gjelder er et Antibac-lignende produkt. Hadde det vært et annet produkt som det er reell mangel på og som det kanskje er essensielt at man holder i nasjonale hender, så kan man tenkes det er tillatt. Man her virker det som det går for langt, sier han.

NRK har rettet flere henvendelser til fylkesmannen i Lublin angående saken, men ikke fått svar.

Den polske ambassaden i Oslo svarer i en e-post at EU-retten generelt åpner for eksportrestriksjoner i saker som er knyttet til folkehelse.

Årsaken til at EU-land kan vise til slike klausuler, er at vi står oppe i en pandemi, skriver ambassaden. Videre henviser de til helsedepartementet og utviklingsdepartementet i Polen. NRK har ikke lyktes med å få svar fra noen av departementene.

Norges tur

I Norge jobber nå Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet med saken, får NRK opplyst.

– Utenriksdepartementet er kjent med saken, og vi er i dialog med polske myndigheter for å avklare situasjonen, sier pressetalsperson Siri R. Svendsen i UD til NRK.

Arne Hauklands telefon ringer nå konstant av butikker og apotek i Norge som lurer på hvor bestillingene av håndsprit blir av.

Arne Haukland

Arne Haukland driver Norenco fra Solbergelva.

Foto: Privat

– Vi skulle kjørt to fulle trailere i uka, med rundt 20.000 literflasker i hver bil, sier han.

Haukland sier han har forståelse for at Polen trenger desinfeksjonsmidler for sine innbyggere, men at det nå er Norges tur.

– Vi har levert 120.000 liter til det polske markedet, for apotek og sykehus, og syns det er rettferdig at det er Norges tur til å få varer.

– Hvor mye kommer den polske staten til å betale for håndspriten de beslaglegger?

– De skal betale en pris som de bestemmer. Vi vet ikke hva den er, sier Haukland.

Polsk eier reagerer

Den polske eieren av selskapet, Grzegorz Daniluk, har en annen versjon av saken. Han skriver på selskapets Facebook-side at Norenco i Norge ikke forstår situasjonen i Polen og har gitt uriktige opplysninger.

Til det polske nettstedet Onet sier Daniluk:

– Norge bestilte varene, men på grunn av forbudet mot eksport av desinfeksjonsmidler ble disse ordrene suspendert. Vi har ikke produsert produktet. Ingenting ble konfiskert. Vi fikk et negativt vedtak i forbindelse med henvendelsen om levering av varer til Norge, og denne avgjørelsen blir respektert av oss. Vi forstår at den polske regjeringen ønsker å beskytte innbyggerne, og vi gjør også alt for å gi dem beskyttelse, sier han.

Arne Haukland sier han har gitt riktig informasjon i saken.

– Jeg har ingen annen kommentar enn at det som er feil, er bruken av ordet konfiskere. De polske myndighetene beslaglegger eventuelle varer som skal ut og betaler en pris for dem. Jeg har ikke gitt uriktig informasjon og håper vi snart får varer fra Polen.

– Polen er versting

Advokat Dag Sørlie Lund påpeker at forholdet mellom Polen og EU-kommisjonen nærmest er på bristepunktet.

– De har gått i helt feil retning i EU de siste årene og blitt en versting nærmest. Så det at akkurat de innfører dette forbudet er dessverre ikke så overraskende.

Lund tror ikke Norenco som selskap kan gjøre så mye med eksportforbudet nå, men at det kan være et grunnlag for erstatningskrav senere.