Hopp til innhold

Saken mot foreldre fra Ringerike henlagt

Riksadvokaten har henlagt saken mot et foreldrepar fra Ringerike som var siktet for å ha skadet datteren så alvorlig at hun døde.

Bilde av datteren hjemme hos foreldrene.

Den lille jenta fra Ringerike ble knapt fire måneder.

Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Det bekrefter politiet i en pressemelding.

– Lettelsen de begge føler, er ubeskrivelig, sier farens advokat, Jon Anders Hasle. Han varsler at det vil bli fremmet krav om ertstatning i saken.

Babyen, som da var elleve uker gammel, ble fraktet til Ullevål sykehus med alvorlige hodeskader 15. juni 2019. Hun døde på sykehuset noen uker senere.

Foreldrene har sagt i et intervju med NRK at de ikke vet hvordan skadene oppsto.

Nå er altså resultatet av den mer enn ett og et halvt år lange etterforskningen klart. Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

Foreldreparet som er siktet for vold.

Foreldreparet fra Ringerike støtter hverandre.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

I en pressemelding skriver politiet at Riksadvokaten ikke har tatt stilling til om barnet har vært utsatt for vold, da det ikke med sikkerhet kan fastslås hvem som eventuelt er gjerningspersonen.

«For å ta ut tiltale må, som kjent, påtalemyndigheten være overbevist om at straffbart forhold er begått, og at dette kan bevises i retten. Det er ikke tilfellet i foreliggende sak, og den må derfor henlegges etter bevisets stilling. Det kan ikke sees at ytterligere etterforskning vil kunne lede til et annet resultat» skriver politiet in pressemeldingen.

– En forferdelig belastning

Foreldrene har hele tiden nektet straffskyld. Ifølge faren hadde han akkurat matet datteren sin da hun begynte å rulle med øynene og lage rare lyder.

Han har forklart at jenta da ble slapp og pustet stadig dårligere.

– Jeg tror ikke engang jeg skal prøve å beskrive hvordan de føler det nå. Den belastningen det har vært å ha en drapssiktelse hengende over seg og ikke få tatt ordentlig farvel med barnet sitt, er det bare de det gjelder som kan si noe om, sier Jon Anders Hasle.

– Det er stigmatisering, det er psykiske problemer, det har vært vanskelig på jobb, i det hele tatt, det har vært en forferdelig belastning.

– Etterforskningen har tatt lang tid. Kan politiet bebreides for det?

– Det vil nok være forskjellige synspunkter på dette, men det er jo påtalemyndigheten som har en plikt til å dra dette raskt i gjennom.

– Særlig viktig har jo det vært i en sak som det her, og det er omstendigheter her som burde gjort at dette kunne vært håndtert raskere. Det har vært mange indikasjoner hele veien som tilsier at foreldrene ikke har hatt noe med dette å gjøre, sier Hasle.

Advokat Jon Anders Hasle er forsvarer for den siktede faren.

Jon Anders Hasle er forsvarer for faren.

Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Hadde ikke ytre skader

Da babyen ble fraktet til sykehus, fant legene symptomer på filleristing, såkalt shaken baby syndrom. Det var blødninger under den ytre harde hjernehinnen, alvorlig hjerneskade og øyebunnsblødninger. Det ble ikke funnet ytre skader på jenta.

Når en sak henlegges på bevisets stilling, betyr det at statsadvokaten mener det ikke er gode nok bevis til å få en fellende dom.

Advokat Jonas Anders Hasle sier at en slik henleggelse er jevngodt med at man skal anses som uskyldig, men at det hadde vært bedre å få en henleggelse som sier at det ikke er funnet bevis for straffbare forhold. Derfor blir det vurdert om det skal fremmes en klage over henleggelseskoden.

Det som er klart allerede nå, er at det vil komme et erstatningskrav.

– Det er snakk om ekstraordinære belastinger her. Bare det å få en siktelse mot seg i den fasen de har vært i livet, det å miste det kjæreste de har, det sier seg selv. at det påvirker den psykiske helsen. Det kommer et erstatningskrav her. Det er det ingen tvil om, sier Hasle.

Sykehusbesøk med politivakt

Da babyen var på sykehus, fikk foreldrene gitte tidspunkter på dagen hvor de fikk lov til å være sammen med jenta. Barnefaren fikk bare lov til å være på besøk med politiet til stede, noe politiet har begrunnet med hans historikk.

I begynnelsen av 2018 ble han dømt til fengsel i 20 dager for truende oppførsel mot politiet. Han har også en eldre voldsdom fra utlandet, men politiet sier at den ikke har betydning for saken.

Foreldreparet har vært siktet i over 1,5 år. Årsaken til at etterforskningen har tatt tid, er strid rundt diagnosen filleristing.

Barnet som ble akutt syk.
Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Sentralt i uenigheten i Norge står de rettsoppnevnte sakkyndige i filleristingssaker og den pensjonerte nevrokirurgen Knut Wester.

Så vanskelig har denne saken vært, at statsadvokaten i fjor høst sendte den tilbake til politiet for ytterligere etterforskning.

Filleristet eller medfødte skader

I Sverige har flere saker blitt henlagt eller gjenopptatt de siste årene. Svenske rettsmedisinere bruker ikke lenger diagnosen filleristing.

Knut Wester

Knut Wester er spesialist i nevrokirurgi og professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

I Norge har en gruppe forskere, blant dem Knut Wester, sådd tvil om en rekke dommer hvor foreldre har blitt dømt for å ha filleristet barna sine. Wester har også vært privat sakkyndig for foreldreparet fra Ringerike.

Denne forskningen har fått kraftig kritikk av en av landets ledende rettsmedisinere. Han mener den er ubalansert og faglig svak.