– Må velge Utøya-kaia eller Sørbråten

Det blir enten eller, mener rådgiver som bistår Statsbygg i arbeidet om hvor 22. juli minnestedet skal ligge.

Utøya-kaia

Erlend Blakstad Haffner viste frem Utøya-kaia og de mulighetene gruppen fra Statsbygg mener stedet kan by på.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Sørbråten er alternativet. Hvis ikke det blir Utøya-kaia så blir det Sørbråten, sier Erlend Blakstad Haffner, rådgiver som bistår Statsbygg i utredningen i alternativt minnested på Utøya-kaia.

Mandag har det vært befaring på Utøya-kaia med et påfølgende møte for alle naboene og andre involverte. Det har tidligere vært et rabalder rundt etableringen av et minnesmerke på Sørbråten. Det ble til slutt så betent at naboene valgte å trekke staten til retten.

Går for Utøya-kaia

Etter den betente striden ble en gruppe fra Statsbygg satt sammen og de nå har landet på at et område ved Utøya-kaia hvor de som blir fraktet over til Utøya, reiser ifra, er det beste alternativet.

– Plasseringer i umiddelbar nærhet til kaia og dermed aktiviteten på Utøya, både tiden før, under og etter 22. juli er veldig sentral. Vi mener at denne plasseringen er den mest skjermede og det enkleste stedet å skape et verdig minnested.

Rådgiverne tror et minnested på Utøya-kaia vil gi en viktig og bedre nærhet, sammenlignet med Sørbråten.

– I utredningen som nå foreligger prøver vi å legge vekt på de kvalitetene som allerede foreligger, det er kaia, det er Utøya med den store fjorden foran og ikke minst nærheten til hendelsen den 22. juli. Så vi tror at med små grep kan man skape et verdig sted der.

– Hvordan skal dere ivareta bekymringene til naboene som får et tett sted inntil seg?

– Vi har forsøkt å inkludere naboene og de som er direkte berørt i det anslaget vi nå gjør. Vi forsøker å skjerme naboene etter beste evne. Men vi tror at ikke at dette området vil skjemmes av aktivitetene. Vi tror at livet som er på kaia med ungdommer som skal ut på øya, ungdommer som blir hentet på kaia og kanskje lokalmiljøet som bader, ikke er negativt for å skape et verdig minnested.