Hopp til innhold

– Her bør minnestedet ligge

HOLE (NRK): Utstranda-naboer forstår ikke hvorfor bygdas roligste plass blir avvist som 22. juli-minnested.

Utsikten mot Utøya

BER OM DETTE STEDET: Naboer på Utstranda vil at det nasjonale 22.-juli-minnestedet skal plasseres her.

Foto: Per-Håkon Solberg / NRK

Om lag 200 meter opp i lia for Utøyakaia ser man rett ned på Utøya.

Her, på stedet de kaller Utsikten, vil flere av naboene på Utstranda at det nasjonale 22.-juli-minnestedet i Hole skal plasseres.

Terje Lien, nabo, Utstranda

Terje Lien bor om lag 50 meter fra Utøyakaia.

Foto: Per-Håkon / NRK

– Jeg mener dette er en ypperlig plass for et minnested. Lite trafikk, ikke noe støy, ingen naboer som er plaget. Du hører så vidt E16 der oppe, sier Terje Lien.

Han er i dag nærmeste nabo til Utøyakaia og vil ikke ha ett minnested han kan stå og se rett bort på fra terrassen sin.

– Det er ingen som bor her oppe, og her kan folk være i fred og ro, uten at det skjer noe med andre som bor i nærheten.

– Ingen god begrunnelse

Rundt 25 av naboene i Utstranda vel har sagt at de går til sak mot staten om Sørbråten blir valgt som minnested.

AUF og Støttegruppa la tidligere i år fram forslag om Utøyakaia som ny plassering for minnesmerket, men naboene sier fortsatt nei. Dermed blir det fortsatt rettssak mot staten til våren.

Leder i velforeningen, Maria Holtane-Berge, kan ikke tallfeste hvor mange i vellet som støtter Utsikten, men mener at stedet fortjener å bli utredet, på lik linje med kaianlegget.

– Vårt forslag har hele tiden vært her eller et sted i dette området, og vi blir avfeid med et blankt nei gang etter gang. Vi syns det er helt utrolig, fordi vi får ikke noen god begrunnelse på hvorfor dette ikke er egnet, sier hun.

Naboer i Utstranda velforening

Flere av naboene ber om at Utsikten blir utredet som mulig 22. juli-minnested.

Foto: Per-Håkon Solberg / NRK

Nærmere åstedet

Kriteriene som er lagt for det nasjonale minnestedet, er at det skal være verdig, rolig og i nærhet til sjøen, svarer kommunal- og moderniseringsminister Jan-Tore Sanner (H). Da er Utøyakaia et bedre alternativ, fastslår han.

– Grunnen til at det er et naturlig sted, er at det er nærheten til der det faktisk skjedde, sier Sanner.

Han får støtte fra leder av den nasjonale støttegruppa etter 22. juli, Lisbeth Røyneland.

– Jeg mener kaia er det beste alternativet. Det var der ungdommene gikk om bord i «MS Thorbjørn». 69 kom aldri tilbake igjen til oss. Det var der det skjedde.

Sørbråten er alternativet

Maria Holtane-Berge, leder i Utstranda velforening

Maria Holtane-Berge, leder i Utstranda velforening.

Foto: Per-Håkon Solberg / NRK

Holtane-Berge ber Sanner snu i saken.

– Et minnested hadde vært på plass for lengst hvis dette hadde vært utredet. Vi ber inderlig om en revurdering, sier hun.

Statsbygg har vært på flere befaringer på Utøyakaia etter at området ble foreslått som nytt sted for minnesmerket.

Rådgiver Erlend Blakstad Haffner som bistår Statsbygg i utredningen, har sagt at dersom det ikke blir Utøyakaia, så er Sørbråten alternativet.

En endelig rapport fra Statsbygg til departementet er ventet innen 15. juni.