Kronikk

Velg medisiner framfor sykehus

Kreftmedisin har vi ikke råd til, men gigantsykehus på Gaustad er tydeligvis ikke noe problem. Det er behandling og medisiner som redder pasienter, ikke bygninger.

Det nye storsykehuset på Gaustad skal bygges her.

På denne tomten ved Gaustad Sykehus og Rikshospitalet er det planer om å bygge et gigantisk sykehus til erstatning for Ullevål sykehus. Det er viktigere å bruke pengene på nye medisiner enn på nye bygninger, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Gøril Furu / NRK

Det er ikke så lett å forstå hvordan man prioriterer i helsevesenet i dagens Norge. Man gjør store omorganiseringer, endringer, sammenslåing av avdelinger, nedleggelser av store og små sykehus, inkludert Rjukan og Aker sykehus, bruker hundrevis av millioner på konsulenter og skaper prosesser som har vært kritisert av et nesten samlet fagmiljø og legeforeningen.

Man legger ned sengeplasser i en skala som har ført til at vi har en uforsvarlig høy beleggsprosent (antall senger som til enhver tid er belagt av pasient), langt over de 85 % som regnes som en kritisk grense i EU-landene. Deretter blir Rjukan til et privatsykehus sponset av staten, Aker, som var et velfungerende lokalsykehus før OUS, skal igjen bygges opp til et velfungerende lokalsykehus, og friske milliarder skal inn for et nytt hovedsykehus på Gaustad, et Regionssykehus.

Man legger ned sengeplasser i en skala som har ført til at vi har en uforsvarlig høy beleggsprosent

Det ser ut som om styret ved Helse Sør-Øst er enige om at dette skal bankes igjennom den 16. Juni, og Høie skal bare sette sin underskrift på. Cathrine Lofthus, adm.dir. i Helse Sør-Øst sier til til NRK at «Helse Sør-Øst og OUS har økonomi til å betale for disse utbyggingene i framtiden». Hun avviser bekymringen fra Legeforeningen og mener planene er gjennomførbare. Men hvor er beregningene som viser at dette prosjektet er bærekraftig og bedre enn andre løsninger? Og er det dette som bør ha første prioritet i dag?

Følg debatten: Facebook og Twitter

Revolusjonerende behandlinger

Samtidig skjer det noe som kan kalles en revolusjon innen kreftmedisin: Kåret til Årets framskritt I 2015 og 2016 av American Society of Clinical Oncology (ASCO), som samler 30 000 kreftspesialister fra hele verden. Man har oppdaget hvordan immunapparatet kan angripe kreftcellene ved å blokkere noen reseptorer på kreftcellens eller immuncellens overflate. Slik kan man uten cellegift få svulster til å forsvinne og spredning til ulike organer til å skrumpe inn. Hos noen, faktisk 20-50% avhengig av tumortype kan dette være langvarige effekter der pasientene har et normalt liv med svært få bivirkninger i flere år.

I Norge er vi hver gang blant de siste til å godkjenne nye medisiner.

Dette gjelder ondartet føflekk-kreft med spredning, lungekreft med spredning, nyrekreft med spredning, Non-Hodgkin lymfom, og det kommer data på hode-halskreft, lungehinnekreft, leukemi, beinkreft og andre kreftformer. Det er altså bevist i store multisenter studier, medisinene er godkjent internasjonalt og er i bruk i svært mange europeiske land, til og med i Hellas.

I Norge er vi hver gang blant de siste til å godkjenne nye medisiner, og vi er også de som er minst villige til å bruke penger på dette. Våre myndigheter har sagt klart nei til bruk av immunterapi for alle kreftformer bortsett fra ondartet føflekkreft, som er den klart minste gruppen.

Det er ikke et nytt sykehusbygg som redder pasienter, det er medisinene

Prioriter medisiner, ikke bygninger

Pengene som brukes til sykehusbygging i Oslo og pengene som benyttes for livreddende medisiner kommer fra den samme potten, der vi alle bidrar.

Er det en sannhet å si at vi ikke har penger til den beste behandling for kreftpasienter og andre grupper pasienter i Norge idag? Det er ikke et nytt sykehusbygg på Gaustad som redder pasienter, det er medisinene og kompetansen vi har i dag som gjør det. Blir vi avskåret fra å bruke dem spiller det ingen rolle hvor fine byggene er.

Jeg, og sikkert mange med meg, vil anbefale styret ved Helse Sør-Øst til å legge planene på is, til man har sikret at vi kan gi den beste behandling til vår befolkning.