Hopp til innhold
Replikk

Taxibransjen har store utfordringer

Det må bli enklere å straffe taxisjåfører som bryter regelverket. Forbrukerrådet mener det norske taximarkedet ikke fungerer.

Drosje

Taxi skal være en trygg vei hjem, men i dag mener 22 prosent det ikke er trygt å kjøre drosje.

Foto: Illustrasjonsbilde

Dette er et svar på kronikken « Når den tryggeste veien hjem svikter » av Hedda Bryn Langemyr.

Hedda Bryn Langemyr stiller i sin kronikk spørsmål om hva som kan gjøres for at kvinner fortsatt kan ta drosje hjem i trygghet.

En del av løsningen er å gjøre det enklere for taxisentralene og myndighetene å straffe regelbrudd.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

22 prosent utrygge

Bryn Langemyr er ikke den eneste som har hatt ubehagelige og skremmende opplevelser som taxikunde.

NRK forteller om et titalls kvinner som sier de har blitt tatt på rumpa eller sjikanert på andre måter. Det er grunn til å tro at de ikke er alene.

I en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort svarer 22 prosent at de mener taxitjenester ikke kan betegnes som trygt. Dette tallet er urovekkende høyt.

Les mer:

Ikke bare et holdningsproblem

- Det å ta taxi hjem skal være trygt. Det er noe vi ønsker at folk gjør fremfor å gå alene hjem, og derfor må taxituren oppleves trygg for brukeren, sier Stian Berger Røsland, byrådsleder i Oslo.

Nå inviterer han bransjen, kommunene og politiet til et felles møte, for å gjennomgå problemstillingen. Forhåpentligvis vil ord føre til handling.

I en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort svarer 22 prosent at de mener taxitjenester ikke kan betegnes som trygt. Dette tallet er urovekkende høyt.

Anne Haabeth Rygg, Forbrukerrådet

Det er åpenbart at det må jobbes med holdninger blant sjåførene, men problemet er større enn som så.

Oslo Taxi forteller at de har begrenset myndighet overfor sjåfører, siden de er ansatt av taxieierne eller løyvehaverne.

Løyvehaverne har stor makt over hva sentralene gjør. Med dagens organisering av taximarkedet kan det nesten virke som sentralene står maktesløse overfor sjåførene.

Markedet fungerer ikke

Da Forbrukerrådet tidligere i år gjorde en utredning av taximarkedet, konkluderte vi med at dette er en av grunnene til at det norske taximarkedet ikke fungerer.

Prøver en sentral å lage strengere regler, kan løyvehaverne blokkere forslagene eller ta med seg løyvene til en annen sentral.

Man kan undre seg over hvorfor det ikke kommer noen reaksjoner fra sentralene mot dem som trakasserer kundene. Det er fristende å tenke seg at det har sammenheng med at sentralene eies av løyvehaverne. Slik kan vi ikke ha det.

Det må bli enklere for både sentralene og myndighetene å straffe brudd på regelverk, for eksempel med utestengelse og midlertidig eller permanent fratakelse av løyve.

Anne Haabeth Rygg, Forbrukerrådet

Trakasserer en sjåfør kunden sin, så må det få konsekvenser. Jeg sier meg enig med Bryn Langemyr, det finnes en del som aldri burde kjørt taxi.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook

Får løyve på livstid

Dagens ordning, hvor man får livslange taxiløyver, gjør det unødvendig vanskelig å fjerne personer som opplagt ikke burde drive med taxi.

Forbrukerrådet ønsker strengere krav til sjåførene. Det må bli enklere for både sentralene og myndighetene å straffe brudd på regelverk, for eksempel med utestengelse og midlertidig eller permanent fratakelse av løyve.

Dette er strakstiltak innen dagens organisering av taximarkedet. Men taximarkedet trenger en fullstendig gjennomgang.

Anne Haabeth Rygg, Forbrukerrådet

Sentralene må ta ansvar for en oppfølging av sjåfører som kunder klager på.

Dette er strakstiltak innen dagens organisering av taximarkedet. Men taximarkedet trenger en fullstendig gjennomgang.

Les mer:

Trenger større endringer

Den nye regjeringen og Samferdselsdepartementet må gjennomføre en grundig utredning av taximarkedet.

Forhåpentligvis vil dette kunne løse de åpenbare utfordringene når det gjelder kvalitet på tjenesten.

Taxi skal være en trygg vei hjem.