– Mange kvinner tør ikke anmelde trakasseringen

Mange kvinner tør ikke å anmelde trakasseringen fordi taxisjåførene vet hvor de bor.

NRK Aktuelt handlet onsdag om trakassering i drosjenæringen.

Aktuelt om trakassering i drosjenæringen

Aktuelt samlet i kveld taxinæringen, byrådet, politiet og Dixi, ressurssenter voldtatte, til debatt om seksuell trakassering fra taxisjåfører.

LES OGSÅ: Blir trakassert av taxisjåfører

– Trakasseringen vi hører om handler ofte om berøring og slibrige kommentarer, forteller Lisa Arntzen i Dixi.

Arntzen forteller at hun har fått mange henvendelser etter at NRK i dag fortalte historiene til flere kvinner som har hatt ubehagelige opplevelser.

– Denne debatten hadde vi også oppe i 2011 da vi hadde mange overfallsvoldtekter. Vi har sagt til kvinner at det er bedre at de tar taxi hjem enn at de går alene, og det er åpenbart at vi har et problem her, sier Arntzen.

LES OGSÅ: Flere forteller om trakassering

Tør ikke å anmelde

– Det er veldig få som anmelder seksuell trakassering, sier leder for trafikkavdelingene i Politiet, Tore Soldal.

Arntzen mener at dette er svært problematisk.

– Mange orker ikke belastningen med å anmelde fordi det så sjeldent følges opp, sier Arntzen.

Etter at NRK i dag fortalte om flere kvinner som har blitt trakassert i taxi, har det strømmet inn med tips.

Det som ofte går igjen i historiene som fortelles er at kvinnene ikke tør å anmelde sakene fordi taxisjåførene vet hvor de bor.

– Mange føler det utrygt å anmelde fordi taxisjåførene har kjørt dem hjem, forteller byrådsleder Stian Berger Røsland.

Han oppfordrer likevel kvinnene som opplever trakassering til å anmelde.

– Driver med opplæring

Glenn Tuxen, leder av Oslo-avdelingen i Norsk Taxiforbund, sier at de har et ansvar og at de arbeider med et program for opplæring av nye og eksiterende sjåfører.

– Taxisentralen har et ansvar for opplæring av sine sjåfører, men det er et problem at sjåfører som ikke liker kurset de får, kan gå til en annen sentral, forteller Tuxen.

Tuxen forteller at de sjåførene som blir klaget på, fort dukker opp i en annen taxisentral.

– Det er vanskelig for taxisentralene å gjøre noe fordi de ikke har arbeidsgiveransvar, forteller Tuxen.

Berger Røsland forteller at løyvehaverne må ta ansvar og at det skal diskuteres i krisemøtet som skal foregå på fredag.

Ønsker endring i lovverket

Det er kommunen som utsteder løyver og politiet som gir kjøreseddel til sjåfører.

Tore Soldal i Politiet forteller at det inndras rundt 10 til 15 kjøresedler i året, basert på klager.

Byrådsleder Stian Berger Røsland mener at regelverket slik det er i dag må endres:

– Vi må ha anledning til å inndra kjøresedler, sier Berger Røsland, med en oppfordring til regjeringsforhandlerne på Sundvollen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger