Kronikk

Når den eneste veien hjem svikter

Vi vet at tilliten mellom sjåfører og funksjonshemmede brytes, og at funksjonshemmede utnyttes.

Jente går tur med moren

De pårørende er avhengige av at de kan overlate sine kjære i trygge hender.

Foto: Illustrasjon: Denys Kuvaiev / Colourbox.com

Denne kronikken følger opp «Når den tryggeste veien hjem svikter», og denne ukens nyhetssaker om trakassering i taxibransjen.

Svært mange funksjonshemmede og kronisk syke er avhengige av et godt drosjetilbud. Det kan være gjennom for eksempel TT-ordningen eller arbeids- og skolekjøring.

For mange er dette den eneste transportformen som fungerer for dem i dagliglivet – det er den eneste veien hjem.

Dessverre vet vi at tilliten mellom sjåfører og funksjonshemmede brytes og at funksjonshemmede utnyttes.

Les mer:

Avhengige av hjelp

Mennesker som er avhengige av hjelp og bistand i det daglige er 100 prosent avhengige av dette tillitsforholdet.

Dessverre må vi erkjenne at mennesker i slike tillitsforhold blir utnyttet og utsettes for vold. Dette gjelder ikke bare overgrep fra en sjåfør, men i forbindelse med andre tjenester; for eksempel assistenter og hjelpere i hjemmet.

Liv Arum, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

I tillegg er dette mennesker som har pårørende og andre nære mennesker rundt seg. Også de er avhengige av å være sikre på at sine kjære er i trygge hender.

De kjenner sårbarheten til den enkelte, og vet at de kan ha vanskelig for å sette grenser på grunn av sin helsetilstand.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook

Tillitsforhold blir utnyttet

Det er vanskelig å si noe om omfanget av hvor mange funksjonshemmede som utnyttes og mørketallene er store.

Fra tid til annen dukker det opp saker, både i media, men også som henvendelser og bekymringer til FFO og våre medlemsorganisasjoner.

Dessverre må vi erkjenne at mennesker i slike tillitsforhold blir utnyttet og utsettes for vold.

Dette gjelder ikke bare overgrep fra en sjåfør, men i forbindelse med andre tjenester; for eksempel assistenter og hjelpere i hjemmet.

Mange føler utrygghet

En rapport fra SSB slår fast at 8 prosent i befolkningen sier at de føler seg utrygge i området der de bor.

Langt flere med nedsatt funksjonsevne føler seg utrygge. Det er særlig kvinner med nedsatt funksjonsevne (22 prosent) som sier at de er urolige for vold eller trusler om vold når de beveger seg ute i nærmiljøet.

Mange familier med funksjonshemmede barn er avhengig av spesialtransport for sine barn til og fra skole. Dette er et enormt tillitsforhold mellom sjåføren og selskapet og foreldre og pårørende.

Liv Arum, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

En studie om seksuelle overgrep blant kvinner med funksjonsnedsettelser kommer med flere eksempler på drosjesjåfører som har forgrepet seg på funksjonshemmede.

Blant annet omtaler studien en sak der overgrepet hadde skjedd ved at sjåføren i forbindelse med et oppdrag hadde invitert fornærmede hjem til seg.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Etisk bevissthet og opplæring

Oppgaven overfor drosjenæringen er å finne løsninger som sikrer den enkeltes trygghet, slik at usikkerheten ikke setter begrensninger for et liv som allerede inneholder mange hindre og barrierer.

Funksjonshemmede og kronisk syke, som er avhengige av transport i dagliglivet, må kunne stole på at drosjeløyveinnehaverne har sjåfører som oppfører seg ansvarlig.

Dessverre gjelder dette flere, også mennesker som ikke er i stand til å sette ord på dette selv.

Liv Arum, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

FFO har ikke løsningen på problemet – den må komme gjennom dialog og samarbeid. I alle felt der en yter service, assistanse og hjelp overfor mennesker som trenger det, må det ligge en solid etisk bevissthet og opplæring i bunn, både i taxiselskapene, hos løyveinnehavere og hos den enkelte sjåfør.

Les mer:

Kan ikke si ifra selv

En start kan kanskje være at taxisentralene i større grad er krystallklare overfor løyveinnehaverne at de har en etisk standard og en etisk linje i selskapet, og at løyveinnehaverne må signere en egenerklæring på dette.

Dette er neppe løsningen, men vi vil gi honnør til kronikkforfatteren som har startet med å sette ord på dette.

Dessverre gjelder dette flere, også mennesker som ikke er i stand til å sette ord på dette selv.