Hopp til innhold
Kronikk

Med ryggen mot nord

Fisken, oljen og mineralene i nord skal ikke forvaltes fra Aker Brygge og Stortinget. Makten skal ligge der verdiene hentes fra.

Torill Olsen hvis jeg var ordfører

'Som ordfører i et av landets viktigste områder varsler jeg om en ny tid. Jeg skal ikke sitte som ordfører uten makt og myndighet til å påvirke og ta beslutninger i et område som er 2560 kilometer fra Oslo,' skriver Torill Olsen.

Det er få økonomiske og politiske paradoks som er så tydelig som det vi ser i nord. Som ordfører i områder med store rikdommer skal jeg ikke behøve å be om pengehjelp fra sør for å gjøre nytte av naturressursene. Jeg skal heller ikke ha et «Finnmark på rigg», der folk pendler inn og ut av mitt område uten at de legger igjen så mye som ei skattekrone.

På den ene siden bidrar vi med enorm verdiskaping for nasjonen Norge med våre fiskerikdommer, mineralressurser og olje- og gass, med mektige Russland som nabo og marked. Og selv om vi er få mennesker, bidrar vi til statskassa så det monner. Gang på gang havner Finnmark på topp når det gjelder verdiskaping per innbygger i landet.

Med ryggen mot nord

På den andre siden er vi politisk svake, har liten beslutningsmakt og mediemakt. I symbolpolitikken og i nasjonens bevissthet er det fremdeles mange som har en oppfatning av at folket i nord må få penger fra sør – subsidier – for å klare seg.

Som ordfører i områder med store rikdommer skal jeg ikke behøve å be om pengehjelp fra sør for å gjøre nytte av naturressursene.

Torill Olsen

Nord bør ta tilbake den makten som trengs for å drive politisk lederskap i nasjonens viktigste område. Politiske ledere i kommunene må nå løfte blikket opp fra kommunestyrenes sparebudsjett og se hva som skjer. Og politikere i vårt Storting må slutte å stå med ryggen mot nord og skue skammelig lengselsfullt mot EU.

En politisk skoledag om nord

Hvis jeg gikk inn som ordfører i en kommune i Øst-Finnmark ville jeg så snart valget var over be om et møte med de andre ordførerne i regionen for å tenke store tanker. Det første vi måtte gjøre var å få til et stormøte med nasjonale toppolitikere, forskere og viktige analytikere for å informere og avklare situasjonen i nord generelt, og i nord-øst spesielt. Møtet skulle selvsagt være så nær russegrensa som mulig og pedagogisk legges opp som «En skoledag om nord».

Politikere i vårt Storting må slutte å stå med ryggen mot nord og skue skammelig lengselsfullt mot EU.

Torill Olsen

Der skulle vi tegnet og forklart at de store fiskeressursene, mineralressursene og olje- og gassressurser gir nasjonen enorme rikdommer som ikke skal forvaltes fra Aker Brygge/Stortinget, der lobbyismen er upåklagelig aktiv og stueren.

Makten skal ligge der verdiene hentes fra. Slik er det andre steder i verden, slik må det være også i vårt land.. Og jeg skal heller ikke godta all inngripen i vår natur uten å at folket vårt, inkludert vårt nasjonale urfolk, har fått rett til å uttale seg.

Ressurskonflikter og miljøberedskap

Erfaringer fra andre steder i verden viser at konflikter oppstår der det er store ressurser. Vi bor i et internasjonalt område med nettopp store ressurser. Her er det interessekonflikter mellom Norge og andre land om fiske, oljeboring og frakt med miljøfarlig gods, og det erulik forståelse av miljøvern og forsvar. Derfor er det viktig at nord er bemannet til å håndtere situasjoner i nord.

Makten skal ligge der verdiene hentes fra.

Torill Olsen

Jeg skal ikke sitte som ordfører uten makt og myndighet til påvirke og ta beslutninger i et område som er 2560 kilometer fra Oslo. Som ordfører vil jeg arbeide for å etablere et eget ressurssenter for nordområdene i Øst-Finnmark der miljøsikkerhet, beredskap, ressursovervåking og internasjonal sikkerhet står i fokus.

Den russiske fare

I nord har vi ingen historisk erfaring med at Russland er en fare for oss, heller tvert imot. Men naive er vi ikke: Så lenge vi er med i NATO er vi ikke en uskyldig part, vi er i et grenseområde i en tid med opprustning og uro.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Da kan ikke jeg som lokalpolitisk leder sitte og se på at forsvarsstyrken ikke prioriteres i mitt område. Det er heller ikke riktige signaler til folket jeg skal være ordfører for. Vi skal føle oss trygge i vårt eget land.

Media er makt

I en situasjon som sjelden har vært så uforutsigbart politisk og ressursmessig klarer statens eget medieselskap, NRK, å trekke mesteparten av de journalistiske ressursene ut av regionen. Det samme gjør Amedia.

Vi skal føle oss trygge i vårt eget land.

Torill Olsen

Vi sitter igjen med et par lokalaviser og en BarentsObserver betalt av Utenriksdepartementet. I tillegg har vi et Russland 18 mil fra min kommune der journalister som protesterer plutselig forsvinner.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

Media er makt, og media er viktig for å få ut informasjon. For meg som ordfører og andre politiske ledere i vårt område er det betenkelig at vi har så få mikrofoner i et område av landet som er så viktig.

En ny tid

Som ordfører i et av landets viktigste områder varsler jeg om en ny tid. Når valget er over verken kan eller vil vi sitte stille og akseptere at vårt politiske system har så store skjevheter i maktforholdet mellom nord og sør.

Jeg skal ikke sitte som ordfører uten makt og myndighet til påvirke og ta beslutninger i et område som er 2560 kilometer fra Oslo.

Torill Olsen

Vi lever og bor i nasjonens skattkammer i et grenseområde av stor betydning. Da skal også lokal forvaltning og politisk makt stå i forhold til det ansvar vi har for land og folk her nord. Det ville jeg ha jobbet for hvis jeg ble ordfører.

Torill Olsen har vært redaksjonssjef i NRK Finnmark og jobbet i NRK i til sammen 15 år.

Les også: