Hopp til innhold
Replikk

Likestillingslykke, ikke likestillingstvang

Foreldrepengeordningen er for lite fleksibel. Vi må gi familiene mer valgfrihet.

Kjersti Toppe ingressbilde

Helsefaglige råd bør vektlegges i debatten om fedrekvoten, skriver Senterpartiets Kjersti Toppe.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Rune Flaaten Bjørk, stipendiat, psykologspesialist og medlem av Bærum SV mener å vite hva som er den rette fordeling av foreldrepermisjonen for alle familier i hele landet. Bjørk titulerer seg som far og fagmann, og spør om jeg vil tilbake til steinalderen når jeg vil sikre at de mødre som ønsker det, får mulighet til foreldrepermisjon i 8 måneder etter fødsel. Han mener at jeg i stedet burde løfte barna inn i fremtiden.

Vel, jeg reagerer på at Bjørk som «fagmann» kan skrive kronikk om fordeling av foreldrepermisjon i barnets første leveår, uten å nevne amming med ett ord.

At denne fagmannen vet bedre enn både Helsedirektoratet, Jordmorforbundet og Helsesykepleierne, som alle tilrår en foreldrepengeordning som sikrer familier mulighet for at mødre kan ta ut 8 måneders betalt permisjon etter fødsel, er spesielt.

I dag må ammende kvinner tilbake i full jobb når babyen knapt er fylt 7 måneder. For noen blir dette for tidlig og for tøft.

For noen blir dette for tidlig og for tøft.

Å ville sikre norske kvinner rett til 8 måneders betalt permisjon etter fødsel i tråd med helsefaglige råd, betyr ikke at man er imot likestilling eller ikke forstår fedre.

Selvsagt er fedre viktig for barns utvikling. Bjørk trenger ikke referere til upubliserte forskningsartikler for å overbevise om det. Tall fra Nav viser at bare halvparten av familiene tok ut hele fedrekvoten i 2020. Dermed mistet disse barnefamiliene betalte permisjonsuker.

I 2017 tok 1 av 3 kvinner ut ubetalt permisjon med en lengde på gjennomsnitt 13 uker, og slik mister rettigheten til blant annet sykepenger og pensjonsopptjening. Dette er en økning på 66 prosent siden 2008.

Dette er en utvikling vi ikke kan akseptere.

De helsefaglige rådene for spedbarnsernæring er at barn fullammes til seksmåneders alder og ammes i hele første leveår. Selvsagt må foreldrepermisjonsordningen innrettes slik at dette er mulig for alle. Ikke bare de som bor i tettbygde strøk og har kontorjobb og i disse dager, hjemmekontor. Men også for hun som er gravemaskinfører, anestesilege eller nordsjøarbeider.

Bjørk kan kalle meg hva han vil. Bakstreversk. At jeg går baklengs inn i framtiden. Men mange familier er i dag frustrert over foreldrepengeordningen, som de mener er for lite fleksibel.

Mange familier er i dag frustrert over foreldrepengeordningen, som de mener er for lite fleksibel.

Å bli foreldre er livets gave, men også en utfordring for mange. Foreldrepengeordningen er til for at foreldre skal få økonomi til å gi daglig omsorg for spedbarnet i barnets første leveår.

Vi trenger en familie- og likestillingspolitikk som anerkjenner viktigheten av at fedre deltar i dette omsorgsarbeidet, men som også aksepterer og respekterer kvinners særstilling når det gjelder ivaretakelse av spedbarn i barseltiden og tilrettelegging for amming i første leveår.

Senterpartiet skal i helgen ta stilling til forslag om å endre foreldrepengeordningen. Jeg foreslår at barseltiden på 6 uker etter fødsel øremerkes mor, en fedre/mødrekvote på 11 uker og 18 uker til felles fordeling.

Dette vil sikre mors mulighet til å ta ut 8 måneders betalt permisjon etter fødsel, i tråd med helsefaglige råd, og gi familier mer valgfrihet.

FØLG DEBATTEN: