Hopp til innhold
Kronikk

Toppe forstår ikke fedre

Senterpartiets forslag til endring i fedrekvoten er å gå baklengs inn i fremtiden.

Fedrekvoten er viktig, skriver kronikkforfatteren.

Fedrekvoten er viktig, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Senterpartiets Kjersti Toppe vil på landsmøtet til helgen foreslå å redusere fedrekvoten fra 15 til 11 uker. Forstår ikke Toppe at fedre er viktige bidragsytere til små barns emosjonelle utvikling?

Kjersti Toppe påstod i Politisk Kvarter på tirsdag 1. juni at fedre tar ut gjennomsnittlig 8 uker permisjon. Hun sier det er mange fedre som ikke benytter seg av permisjonen og at mødre derfor må ta ut ulønnet permisjon.

Statistikken fra SSB viser imidlertid noe annet – fedre flest tar nemlig ut hele pappakvoten. Mer enn 70 prosent av alle norske fedre tok ut hele kvoten i 2018.

Småbarnsårene er krevende for alle foreldre. Det tar tid å bli kjent med barnet sitt, og det tar tid å venne seg til foreldrerollen, både for mor og far. Unge mennesker i etableringsfasen skal ikke bare finne seg til rette i nye roller som mamma og pappa. De skal samtidig etablere karrierer i yrkeslivet.

Kabalen går ikke opp.

Som foreldre har man ikke mange forhandlingskort i møte med arbeidsgiver. Sier sjefen nei til pappaperm, så har ikke far så mye han skulle ha sagt. Det er synd, fordi pappa er viktig, også for små barn.

Fedre er også viktige

I en ny, foreløpig upublisert studie finner vi at fedres foreldrestil henger sammen med barns atferdsvansker i barnehagen. Resultatene antyder altså at pappa har et avgjørende bidrag til små barns uro og oppførsel i barnehagen.

Vi finner ikke noen sammenheng mellom mors foreldrestil og barnets atferd i barnehagen.

Resultater fra slike enkeltstudier må tas med en klype salt, men understreker likevel ett viktig poeng: Fedre er viktige for barns utvikling, også i barnets tidlige leveår.

Fedre er viktige for barns utvikling, også i barnets tidlige leveår.

Senterpartiets Kjersti Toppe ser ikke ut til å forstå dette. Kutter hun i kvoten, får barna mindre tid med far. Kutt i fedrekvoten fører til at pappa tar ut mindre permisjon. Dette vet vi fra før. Da Regjeringen kuttet fedrekvoten fra 14 til 10 uker i 2014 sank andelen fedre som tok ut pappapermisjon. Heldigvis ble kvoten økt igjen til 15 uker i 2018.

For at fedre skal ha en reell mulighet til å ta ut permisjon, må de ha en egen kvote å slå i bordet med overfor arbeidsgiver. Ingen fedrekvote, ingen pappaperm.

Tilbake til fortiden

Både som far og fagmann er det vanskelig å forstå hvor Toppe vil med dette forslaget. Vil Toppe tilbake til steinalderen? Bør hun ikke heller bidra til å løfte barna inn i fremtiden?

Det er liten tvil om at Senterpartiet går baklengs inn i fremtiden dersom de skulle stemme for Toppe sitt forslag.

Toppe burde heller problematisere skjevheten i at det alltid er mor som tar ut ulønnet permisjon, og ikke far.

Forskning antyder nemlig at nordisk familiepolitikk har ført til en nedgang i kvinners deltagelse i arbeidslivet, nettopp fordi kvinner påtar seg flere omsorgsoppgaver enn fedre.

Både som far og fagmann er det vanskelig å forstå hvor Toppe vil med dette forslaget.

Moderne menn kan og vil ta ansvar for barna sine. Også for små barn. Det er tradisjonelt forsket lite på fedre, da hovedfokus har vært på mødre. Men nyere forskning bekrefter det alle unge, moderne fedre intuitiv vet fra før: Pappa er også viktig for barns utvikling.