Hopp til innhold
Kronikk

Jeg vil redde eldreomsorgen

Åndsfriske eldre må få sin egen avdeling på sykehjem. Det ville vært som et fengsel for dem å sitte blant folk som ikke kan kommunisere.

Karl Kristian Hjelseth

Kommunen må yte omsorg til de som faktisk trenger det, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Det første jeg ville gjort som ordfører er å få en oversikt over hvordan kommunens politikere ønsker at eldreomsorgen i kommunen skal være. Når det har kommet på plass, ville jeg kalle inn samtlige ledere for å orientere om hva som er vedtatt.

Dersom det er ektefeller som har behov for pleie og omsorg, bør de få bo sammen.

Karl Kristian Hjelseth, Pensjonert branninspektør

For at de ansatte også skal få den samme orienteringen fra meg, vil jeg kalle inn samtlige fagforeningsledere. Dette for å sikre at alle sammen snakker samme språk.

Omsorg til de som trenger det

Så til de konkrete tiltakene jeg ville satt i gang som ordfører. Kommunen må yte omsorg til de som faktisk trenger det, og skulle derfor ha sørget for å ha tilstrekkelig med plasser til mennesker som har behov for omsorg og pleie. Om det ikke finnes nok plasser, ville jeg ha satt i gang bygging av flere boliger.

Om det ikke finnes nok plasser, ville jeg ha satt i gang bygging av flere boliger.

Karl Kristian Hjelseth, Pensjonert branninspektør

Dersom det er ektefeller som har behov for pleie og omsorg, bør de få bo sammen. De har jo bodd sammen før, og det blir feil å skille dem når alderdommen inntrer. At ektefellene får bo sammen, kan også påvirke deres helse og trivsel positivt. Dersom en av ektefellene har demens eller alzheimer må det selvfølgelig vurderes om det lar seg gjøre å dele rom.

Egen avdeling for åndsfriske

Jeg ville bygget en egen avdeling for eldre som er åndsfriske. De skal ikke være plassert på samme avdeling som de som har demens og alzheimer. For dem ville det vært som å sitte i et fengsel uten noen form for kommunikasjon. De bør få snakke med folk i samme situasjon, få utfordringer og aktivitetstilbud.

For dem ville det vært som å sitte i et fengsel uten noen form for kommunikasjon.

Karl Kristian Hjelseth, Pensjonert branninspektør

Og når vi er inne på aktivitet: Det må sørges for tilstrekkelig med aktivitører for å gi de eldre muligheter til daglige aktiviteter. Med aktivitør mener jeg en person som er ansatt på heltid kun for å jobbe med aktiviteter. I kommunen min skulle hver eldre- og omsorgshjem hatt minst en aktivitør.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Alt kommer an på hvor mange brukere det er på eldre og omsorgshjemmet. Slik ville eldre fått mulighet til å synge, danse, diskutere, trimme, med mer. Det må også være muligheter for å komme seg ut og med aktiviteter utenfor eldresenteret. Dette kan gi flere et lengre og bedre liv!

Løfte kompetansen

I tillegg til å gi flere tilbud om omsorgsplass og aktiviteter, ville jeg løftet personalets kompetanse. For å klare å gi god omsorg og pleie må det være kvalifisert personell som har den rette utdannelse for medisinering. Det er også viktig med rett stell av den enkeltes sykdom.

Det må sørges for tilstrekkelig med aktivitører for å gi de eldre muligheter til daglige aktiviteter.

Karl Kristian Hjelseth, Pensjonert branninspektør

Jeg ville gitt dem som ennå ikke hadde denne kompetansen en mulighet til å videreutdanne seg. I tillegg skulle kommunen satset på å få flere unge til å søke seg til helseutdanning.

To på jobb til enhver tid

Det trengst nok personell på jobb som har og vil ta ansvar for de eldres behov: Det gjelder under måltider slik at de eldre får nok næring og riktig mat i forhold til hva behovet er. Eldre må få muligheten til godt stell. Ingen bør bli liggende i sengene sine over lengere tid uten at de blir stelt etter at noen har vært uheldig. De skal også få komme opp av sengene i normal tid. Likeså leggetid. For å sikre at de oppgaver som skal gjennomføres gjøres riktig, må de ansatte ha god språklig forståelse.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

Alle ansatte må få jevnlig opplæring i sikkerhetsrutiner og hva som skal og bør gjøres i en utrygg situasjon. Ingen nattevakter skal være alene på avdelingen, det skal være minst to på jobb til enhver tid. Her må man tenke på belastningen til de ansatte dersom uhellet skulle være ute. Det må sørges for hjelpemidler til de ansatte for å motvirke belastningsskader, noe som kan gi mindre sykefravær og slik også tjene kommunen.

For å klare å gi god omsorg og pleie må det være kvalifisert personell som har den rette utdannelse for medisinering.

Karl Kristian Hjelseth, Pensjonert branninspektør

Dersom det er noen som ligger for døden, og ikke har familie som kan være tilstede, må det settes inn kvalifisert personell. Ingen skal dø alene og ensom.