Hopp til innhold
Kronikk

Gulrot er bedre enn pisk

Utslippene fra bilparken skal ned. Men vi må unngå at bilister blir straffet med høye avgifter.

Eksos

Vi skal følge kursen videre slik at stadig flere får et attraktivt alternativ til privatbilen, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Spesielt i byene har vi fått til kraftig vekst i kollektivsatsingen, med flere avganger, økt kapasitet og bedre vedlikehold av infrastruktur. Vi opplever både en stor vekst i antall kollektivreisende og høyere kundetilfredshet. Retningen er tydelig og positiv, og vi skal følge denne kursen videre slik at stadig flere får et attraktivt alternativ til privatbilen.

Jeg er ikke enig i forslag om å strupe veibygging eller øke kostnadene ved bilbruk.

Bilen er det mest rasjonelle transportmidlet

Samtidig er mange avhengig av bilen i sin hverdag. Både i byer og distriktene bor og jobber folk slik at kollektivløsninger ikke dekker transportbehovet på en tilfredsstillende måte. Vi må derfor klare å kombinere gode løsninger for bilistene med målrettede alternativ der flere lettere kan velge kollektivløsninger.

Jeg er ikke enig i forslag om å strupe veibygging eller øke kostnadene for bilbruk. Man forbedrer ikke folks reisehverdag ved å ta fra dem det mest rasjonelle transportmidlet uten at man samtidig klarer utvikle gode alternativer. Det har ligget til grunn for regjeringens politikk de siste fire årene, og det ligger fortsatt fast.

Vi skal kutte utslippene fra veitrafikken, uten å flå dieselbileierne.

Bilistene som melkeku

Etter at regjeringen ble utvidet med Venstre, har enkelte medier skapt inntrykk av at man nå har valgt en strategi hvor dieselavgiftene skal økes kraftig. Det er ikke riktig. Regjeringsplattformen legger opp til at vi skal kutte utslippene fra veitrafikken, uten å flå dieselbileierne. Det har vært viktig for Frp.

Frp har i mange år tiår protestert mot at bilistene blitt sett på som en melkeku. Med Frp i regjering er bilavgiftene redusert, samtidig som det bygges flere og bedre veier. I 2017 kom vi i en situasjon hvor stat og fylker brukte mer penger på vei enn bilistene betalte inn i bilavgifter og bompenger. Trenden skal ikke snu.

Vi stimulerer folk til å velge miljøvennlige biler når de kjøper ny bil. Da behøver vi ikke straffe dem som allerede sitter med en bensin- eller dieselbil.

Les også https://www.nrk.no/norge/_-regjeringen-rammer-folk-flest-nar-de-vil-oke-dieselavgiften-1.13867008

Utslippene går ned

I regjeringsplattformen slår regjeringen fast at vi skal kutte utslipp fra veitransport. Vi ser allerede resultater av den enighet H/Frp-regjeringen fant med Venstre/KrF i forrige stortingsperiode. Utslippene går ned, selv om trafikken fortsatt øker. Vi skal fortsette dette arbeidet. Når vi beholder avgiftsfordelene for miljøvennlige biler, kombinert med at stadig flere bilprodusenter tilbyr stadig flere typer lavutslipps-/nullutslippsbiler, så vil vi se at utslippene fra veitrafikk fortsetter å gå ned. Jeg er trygg på at regjeringens mål vil bli nådd med positive virkemidler.

Vi stimulerer folk til å velge miljøvennlige biler når de kjøper ny bil. Da behøver vi ikke straffe dem som allerede sitter med en bensin- eller dieselbil. De partiene som vil gjøre dagens bensin/dieselbiler nærmest verdiløse gjennom skyhøye avgifter, må forstå at de dermed fratar folk egenkapital og risikerer at biler skrotes tidligere enn nødvendig. Begge deler er uønsket for min del.

De rødgrønne fylte byene med dieselbiler, og etterpå straffes de samme bilistene med økte avgifter.

Drivstoffavgifter og andre avgifter

I regjeringsplattformen er vi enige om at avgiftstrykket på dieselbiler ikke skal øke. For første gang slår en regjering fast at eventuelle økninger i drivstoffavgifter skal kompenseres med redusert trafikkforsikringsavgift (tidligere årsavgift) eller lignende. Der tidligere regjeringer ofte har økt bilavgifter for å finansiere "andre gode formål", så slår vi fast at eventuelt økte drivstoffavgifter skal gå tilbake til bilistene gjennom andre lettelser.

Dette er en annen tilnærming enn mange opposisjonspartier har, hvor det synes som at man likestiller god miljøpolitikk med å plage bilistene. De rødgrønne fylte byene med dieselbiler, og etterpå straffes de samme bilistene med økte avgifter på dieselbiler. Spesielt i rødgrønne Oslo ser vi politikken i praksis, hvor byrådet trumfer gjennom skyhøy økning i bompenger for dieselbiler. Slikt ødelegger tillit til både politikere og miljøpolitikken.

Vi har respekt for folks lommebøker.

Økt veisatsing

Med Frp i regjering betaler bilistene mindre til staten i bompenger og avgifter, mens veisatsingen har økt kraftig. Vi mener god infrastruktur og mobilitet er fornuftige investeringer, ikke bare penger ut av vinduet. Og vi har respekt for folks lommebøker. Ja, det har kommet nye bomstasjoner, men gamle har også forsvunnet. Og i sum går bilistene nå i pluss når man teller alt som betales og alt som bevilges.

Les også https://www.nrk.no/rogaland/alenemamma-ma-punge-ut-titusener-i-aret-i-bompenger-1.13896635

Følg debatten på Facebook og Twitter