Hopp til innhold

Distriktskommuner vil gå fra elbil til hydrogenbil

Ordførere i Øst-Finnmark vil at hydrogenbiler skal bli framtida i Finnmark. Årsaken er tilgang på lokalprodusert hydrogen. Første steg er å bytte ut de kommunale tjenestebilene.

Hydrogenbil

Flere av ordførerne i Øst- Finnmark vil teste ut hydrogenbiler som kommunale tjenestebiler.

Foto: Roald Marker / NRK

Berlevåg i Øst-Finnmark er det eneste stedet i landet det produseres grønn hydrogen. Bare noen mil unna står Vadsø-ordfører Wenche Pedersen og ser på muligheten til å utnytte denne miljøvennlige energibæreren.

– Vi er veldig opptatt av å få tatt i bruk hydrogenet som produseres i Berlevåg, sier Wenche Pedersen, som også er leder for Øst-Finnmark regionråd.

Håpet er at hydrogensatsingen i Berlevåg skal bli et industrieventyr som gir ringvirkninger i hele regionen.

Som en start vil ordførerne i Berlevåg, Tana, Sør-Varanger og Vadsø være med å skape et lokalt marked for grønn hydrogen.

– I samarbeid med i Øst-Finnmark regionråd og fylkeskommunen søker vi om penger for å få kjøpt oss hydrogenbiler. I tillegg må vi ha fyllestasjoner i alle kommunene, sier Pedersen.

Planen er å bruke hydrogenbilene som tjenestebiler i hjemmesykepleien og andre funksjoner i kommunene.

ordfører i Vadsø Wenche Pedersen, ordfører i Berlevåg Rolf Laupstad

Wenche Pedersen og Rolf Laupstad er ordførere i hver sin kommune. Men begge har stor tro på hydrogenbiler i Finnmark.

Foto: Sidsel vik / NRK

Tror hydrogenbiler har en framtid i Finnmark

Det er Varanger kraft som tester ut hydrogenproduksjon i Berlevåg. Strømmen hentes fra det lokale vindkraftverket på Raggovidda, et av Europas mest vindutsatte områder.

Går alt etter planen skal en liten hydrogenfabrikk bli til et storskala-anlegg i år 2024.

NRK forklarer

Hvordan fungerer en hydrogenbil

Hvordan fungerer en hydrogenbil

Hvordan fungerer en hydrogenbil

En hydrogenbil går, som navnet tilsier, på hydrogengass.

Bilen henter energi fra denne gassen og omgjør den til drivstoff.

Hvordan fungerer en hydrogenbil

Kort fortalt fungerer den slik:

Ved hjelp av en brenselcelle omdannes den kjemiske energien i hydrogenet til elektrisitet.

Denne elektrisiteten gir energi til elmotoren i bilen.

Hvordan fungerer en hydrogenbil

Hvordan fungerer en hydrogenbil

Resultatet blir energi og vann,

det eneste som kommer ut av “eksosrøret” på bilen er vann.

Hvordan fungerer en hydrogenbil

Dersom hydrogenet som brukes i brenselcellen er framstilt ved bruk av fornybar energi, vil bilen være like miljøvennlig i drift som en batteri-elektrisk bil som får strømmen sin fra fornybare energikilder.

Mange spår at det store markedet for hydrogen blir brukt i tungtransport og på skip. Berlevåg-ordfører Rolf Laupstad tror likevel hydrogenbiler har en framtid i Finnmark.

– Det vi gjør nå er en start. Hydrogenbilen er miljøvennlige, i tillegg har den lengre rekkevidde og de tåler kulde bedre en batteribilene.

– Hydrogenbilen passer derfor utmerket i de lange vintermånedene på Varangerhalvøya, sier Rolf Laupstad.

Uvær i Finnmark

Lang vinter og mye uvær gjør at ordfører i Berlevåg, Rolf Laupstad, tror hydrogenbiler har en framtid i Finnmark.

Foto: Allan Klo / NRK

– Fantastisk at eierne våre viser vei

Stein Mathisen i Varanger kraft sier de setter stor pris på ønsket fra kommunene om å ta i bruk hydrogen som produseres på fabrikken i Berlevåg.

Vi synes det er fantastisk at våre eiere går foran og viser vei for en mulig utvikling av verdikjede innenfor hydrogen.

Kraftselskapet jobber nå med å finne en måte å levere hydrogenet til framtidige kunder.

Stein Mathisen, Varanger Kraft

Stein Mathisen i Varanger kraft sier det er viktig at kommunene i Øst- Finnmark vil være med å skape et marked for hydrogenet som produseres i Berlevåg.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Mangler fyllestasjoner for hydrogenbiler

Mens salget av hydrogenbiler tar seg opp i Europa, skjer ikke det samme i Norge.

Hybil som er interesseorganisasjonen for hydrogenbileiere, viser til en omfattende utbygging av fyllestasjoner for hydrogenbiler i Europa.

I Norge er det foreløpig bare tre fyllestasjoner for hydrogenbiler i hele landet.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, sier hun heier på kommunenes hydrogensatsing.

Foto: Norsk hydrogenforum

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, tror dårlig utbygd infrastruktur gjør at nordmenn ikke våger å satse på hydrogenbil.

I Tyskland har de over hundre stasjoner, og de neste to årene skal de bygge fire hundre. Det gjør det lettere å bruke hydrogenbilen.

Wilhelmsen er derfor er imponert over initiativet fra kommunene i Finnmark.

Skal vi lykkes med å rulle ut hydrogen i det norske samfunnet er vi helt avhengig av å ta det i bruk.

Raggovidda vindkraft

I Berlevåg bruker de gode vindforhold til å produsere nødvendig strøm til hydrogenproduksjonen.

Foto: Varanger kraft

Haster med å komme i gang

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen sier at dersom Norge skal være med å utvikle en hydrogenindustri haster med å komme i gang med både produksjon og utbygging av infrastruktur.

– I EU foreslår de nå en minsteavstand mellom hydrogenstasjonene på maksimalt 15 mil på hovedfartsårene.

– Blir dette gjennomført må Norge følge opp. Arbeidet som skjer i Berlevåg og Øst-Finnmark er derfor velkomment, så vi kommer i gang.

Hydrogenfabrikk i Berlevåg

Her produseres det foreløpig hydrogen til forskningsbruk. Går alt etter planen bygges det et storskala anlegg i 2024.

Foto: Allan Klo / NRK

– Gøy at det mest framtidsrettede skjer lengst nord i landet

Klima og miljøminister Espen Bart Eide sier bruk av hydrogen som energibærer blir viktig for at Norge skal klare målet om en nullutslippsframtida.

– Regjeringen vil derfor bidra for å få bygge opp en sammenhengende verdikjede innen hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt.

Eide sier han derfor har stor tro på hydrogenproduksjon med strøm fra vindmøller som Varanger kraft prøver ut i Berlevåg.

– Det er veldig gøy at det er lengst nord i landet at det mest framtidsrettede i Norge skjer. Derfor er jeg ekstra interessert i å bidra til at det lykkes.

Espen Barth Eide

Klima og miljøminister Espen Bart Eide tror hydrogen først og fremst vil bli brukt i tungtransport. Likevel berømmer han at kommuner i Finnmark vil prøve ut hydrogenbiler.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter

Espen Bart Eide berømmer satsingen kommunene i Finnmark nå gjør for å prøve ut hydrogenbiler lokalt, men tror likevel det store markedet vil være innenfor tungtransport.

– Det er spennende at det eksperimenteres med hydrogenbiler der man opplever at det kan være et bedre alternativ enn biler som går på batteri.

Les også Bråstopp for salg av hydrogenbiler i Norge

Les også – Vi må jo få brukt all vinden vi har her til noe

Flere nyheter fra Troms og Finnmark