Hopp til innhold
Kronikk

Frivillighetsbanken

Du skal ikke trenge å være detektiv for å drive frivillig arbeid. Jeg skal gjøre det lettere å engasjere seg, enten du vil være fotballtrener eller skape verdensfred.

Nancy Herz

Da Nancy Herz var 15 år ble hun gjort oppmerksom på hvordan frivillig engasjement kan bidra til å gjøre en forskjell. Nå etterlyser hun en frivillighetsbank slik at flere skal få muligheten til å engasjere seg.

Foto: Vincent Hansen

Hvis jeg var ordfører ville en av mine kampsaker vært å etablere en frivillighetsbank i min kommune. Frivillighetsbanken skal ha en ansatt som jobber fulltid for å fremme frivilligarbeid og dugnadsånd. Den skal ha som mandat å samle samfunnets og frivillighetens ressurser på ett sted. Dette er for å gjøre det mulig for flere i lokalsamfunnet å gjøre en innsats for andre.

En frivillighetsbank er en politisk og religiøst uavhengig arena hvor alle er velkommen!

Nancy Herz, Aktivist, Haugesund

I praksis er det et sted hvor mennesker som bor i kommunen og kommunene rundt kan komme innom, fortelle hva det er som interesserer dem, og dermed få muligheten til å melde seg inn i en frivillig organisasjon som arbeider for deres hjertesak i Haugesund og omegn.

Alle er velkommen

En frivillighetsbank er en politisk og religiøst uavhengig arena hvor alle er velkommen! Hvem du er og hvor du kommer fra er ikke av betydning. Det som samler alle de som kommer innom er at de har lidenskap, kapasitet og et ønske om å bidra lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom frivillig arbeid.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

Dette kan være dugnad for den lokale fotballklubben, leksehjelp med Røde Kors eller å kjempe for menneskerettighetene i en internasjonal organisasjon som for eksempel Amnesty International. Mulighetene er mange, men det de har til felles er at de alle er avhengige av frivilligheten og mennesker som gjør den ekstra innsatsen.

Det var ikke før jeg var 15 år og var på klassetur i Oslo at jeg fant ut hvor lett det er å engasjere seg for andre mennesker og viktige saker.

Nancy Herz, Aktivist, Haugesund

Det var ikke før jeg var 15 år og var på klassetur i Oslo at jeg fant ut hvor lett det er å engasjere seg for andre mennesker og viktige saker. Lenge hadde jeg hatt et ønske om å ta i bruk min rettferdighetssans og mine ressurser på en konstruktiv måte.

Derimot var det først da jeg møtte en aktivist fra Amnesty International på Karl Johan at jeg fant ut at den personen som gjorde en konkret innsats kunne ha vært meg.

Tenke globalt, handle lokalt

Aktivisten fra Amnesty samlet inn signaturer for Troy Davis som var dømt til døden i USA, og som stod i fare for å bli henrettet. Jeg fant ut at jeg kan stå på stand i min hjemby, og samle inn signaturer for å hjelpe en person som lever på den andre siden av kloden.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Begrepet ”Tenke globalt, handle lokalt” fikk plutselig en helt annen betydning! Troy Davis ble dessverre henrettet til tross for manglende bevis mot ham, men jeg ble gjort oppmerksom på at frivillig arbeid kan gjøre verden bedre.

Starten på frivillig engasjement

Jeg kom hjem igjen fra Oslo noen dager senere, tok kontakt med regionskontoret til Amnesty og ble koblet til et lokallag. Dette ble begynnelsen på flere år med frivillig engasjement både for Amnesty International og andre organisasjoner.

Jeg fant ut at jeg kan stå på stand i min hjemby, og samle inn signaturer for å hjelpe en person som lever på den andre siden av kloden.

Nancy Herz, Aktivist, Haugesund

Følelsen man får når man vet at man gjør noe for konstruktivt for andre er uvurderlig, og mitt håp er at flere får kjenne på denne følelsen. Dette er litt av grunnen til hvorfor jeg mener at alle kommuner bør ha en frivillighetsbank i nærheten.

Frivillighetsbank er en viktig ressurs

Da jeg var 15 år visste jeg ikke at konkret engasjement var mulig. En frivillighetsbank er derfor en viktig ressurs når det gjelder å gjøre mennesker som brenner inne med kampsaker og kapasitet oppmerksomme på mulighetene som finnes. Jeg har opplevd å møte mennesker som sier at de vil engasjere seg men ikke vet hvordan, ikke har tid, og ikke vet hvor.

Solidaritet kommer fra hjertet og sjela, det er det ikke tvil om.

Nancy Herz, Aktivist, Haugesund

En frivillighetsbank vil være til hjelp når man står i en slik situasjon. Ingen av regionens innbyggere kan lenger si at ”jeg vil gjøre noe, men vet ikke helt hva/hvor/hvordan”. Solidaritet kommer fra hjertet og sjela, det er det ikke tvil om. Likevel bør kommunene legge til rette for at alle deres innbyggere kan være aktive og ytende samfunnsborgere.

Samlingspunkt og møtelokaler

For å gjøre byens innbyggere oppmerksomme på at frivillighetsbanken finnes skal den også fungere som et samlingspunkt for frivillige organisasjoner. I tillegg skal frivillighetsbanken bidra med møtelokaler for de som trenger det. Det vil være mulig for organisasjonene å skrive seg opp på en timeplan for å låne et av frivillighetsbankens kontorer, og det vil dermed gjøre det enklere for frivillige å møtes.

I tillegg til å være en ressurs for de frivillige organisasjonene skal senteret også være et samlingspunkt.

Nancy Herz, Aktivist, Haugesund

Samtidig som dette er en fordel for de respektive organisasjonene, vil det også trekke mennesker til frivillighetsbanken, og gjøre dem oppmerksomme på de andre mulighetene som finnes. Av den grunn bør kommunen bruke ressurser på å gi frivillighetsbanken lokaler som er sentrale, og som kan brukes av både små og store grupper til konferanser, møteplass og samlingspunkt, i tillegg til lagringsplass for materiell.

Et sentrum for engasjement

Frivilligheten lever og leverer. Det er det ikke tvil om. I mange tilfeller er frivilligheten et viktig supplement og en viktig samarbeidspartner til kommunenes etater. I tillegg til å være en ressurs for de frivillige organisasjonene skal senteret også være et samlingspunkt. Et sentrum for engasjement.

En frivillighetsbank er en arena for ytringer, frivillig arbeid og demokrati.

Nancy Herz, Aktivist, Haugesund

Et sted der man kan møte likesinnede, og hvor de gode diskusjonene kan finne sted. En frivillighetsbank er en arena for ytringer, frivillig arbeid og demokrati. Ved å si ja til å etablere en frivillighetsbank sier vi ja til frivillighet for alle.