Hopp til innhold
Replikk

Forutsigbar informasjon om et uforutsigbart virus

For å slå ned smitte raskt, må vi reagere raskt. Det kan noen ganger bli uforutsigbart.

Bent Høie

Jeg lover å gjøre alt jeg kan for at informasjonen fra regjering og helsemyndigheter ikke skal komme overraskende på dem som skal gjøre den viktige jobben ute i kommunene, skriver helseministeren.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

I en kronikk på NRK Ytring skriver 59 av landets kommuneoverleger at manglende informasjon fra sentrale helsemyndigheter gjør arbeidet med smittevern og beredskap vanskelig. De skriver at viruset er like uforutsigbart som tallene i Joker Nord.

I parodien på NRK oppfører tallene seg på uforståelig vis. Reglene for spillet endrer seg hele tiden, og er både uforutsigbare og uforståelige.

Kommuneoverlegene mener regjeringens koronainformasjon er i samme kategori.

Kommunene og kommuneoverlegene står i første linje i pandemien.

Jeg har stor forståelse for frustrasjonen deres. De gjør en viktig jobb på vegne av fellesskapet. Mange av dem har hatt lange og krevende arbeidsdager helt siden viruset kom til landet.

De skal slippe å tolke biter av informasjon de tilfeldigvis får med seg i forbifarten.

Vi vil sikre at de får vite når pressekonferansene finner sted, og hvor de kan finne kvalitetssikret informasjon om tiltakene som blir varslet.

Målet vårt er å varsle så raskt som mulig.

Helsedirektoratet får nå i oppdrag å sørge for at kommuneoverlegene får informasjon om dette.

Målet vårt er å varsle kommunene, befolkningen og mediene så raskt som mulig om smitteutviklingen og hvilke tiltak som kan bli aktuelle på kort og lang sikt.

Vi bruker pressekonferansene våre til dette. Helsedirektoratet kommuniserer i tillegg med kommunene gjennom ukentlige møter med statsforvalterne, de som tidligere het fylkesmennene.

Hvilke tiltak som er aktuelle på kommunalt og nasjonalt nivå hvis smitten øker, er beskrevet i regjeringens langsiktige strategi for håndteringen av pandemien.

Men viruset er svært uforutsigbart og sprer seg svært raskt. Derfor må vi enkelte ganger sette i verk nye tiltak svært raskt.

Å vente noen dager for å forberede litt bedre eller informere litt mer kan være risikabelt når smitten er på vei opp.

Helsedirektoratet får i oppdrag å sørge for at kommuneoverlegene får informasjon.

Innstrammingene etter julen illustrerer dette. Lille julaften sendte vi ut en pressemelding der vi varslet at det kunne komme innstramminger på kort varsel for å hindre smittespredning. Helsedirektoratet fikk i oppdrag å vurdere dette. I romjulen svarte direktoratet at vurderingen burde gjøres etter at julen var over.

Lørdag 2. januar kom konklusjonen. Både Helsedirektoratet og FHI var bekymret over den raske smittespredningen og den nye virusmutasjonen. De anbefalte innstramminger.

Regjeringen tok avgjørelsen søndag 3. januar og innkalte til pressekonferanse ettermiddagen samme dag.

Jeg har stor forståelse for frustrasjonen.

Jeg forstår at dette var veldig krevende for kommuneoverlegene. Men smittetallene viser at det var riktig å reagere raskt.

I dag har vi satt ny rekord i antall smittede i Norge.

Kommuneoverlegene skriver at vi varsler nye tiltak på pressekonferanser i helgene og på fredagskveldene. Men de fleste pressekonferansene blir holdt på dagtid på ukedagene. Vi tar bare helgene eller kveldene i bruk hvis det haster.

Kommunene og kommuneoverlegene står i første linje i denne pandemien.

Når de slår ned lokale utbrudd og hindrer at smitten sprer seg, beskytter de ikke bare egne innbyggere, men innbyggere i hele landet.

Å vente for å forberede bedre eller informere litt mer kan være risikabelt.

Nå har de fått enda en stor og viktig oppgave. De skal vaksinere befolkningen.

Det er altså mange gode grunner til at vi må gjøre kommuneoverlegenes arbeidsdager så forutsigbare som mulig.

Jeg lover å gjøre alt jeg kan for at informasjonen fra regjering og helsemyndigheter ikke skal komme overraskende på dem som skal gjøre den viktige jobben ute i kommunene. Men jeg kan ikke love at arbeidsdagene blir forutsigbare.

Viruset er like uforutsigbart som tallene i Joker Nord.

Så både kommuneoverlegene og jeg må fortsette å spille, uten at vi helt kan forutse hva som skjer.

Les kronikken: