Hopp til innhold
Kronikk

Regjeringens informasjonsstrategi: Joker Nord i praksis?

Manglende informasjon fra sentrale helsemyndigheter gjør kommunenes arbeid med lokalt smittevern og beredskap vanskeligere.

Regjeringens pressekonferanse 3 jan 21
Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Som i Joker Nord har koronaviruset en tendens til å dukke opp som trolletall. Virusets atferd er uforutsigbar. Dette krever rask lokal respons. Vi kommuneoverleger håndterer utbrudd døgnet rundt gjennom målrettet innsats.

Større forutsigbarhet og kjennskap til bakgrunnen for tiltak ville gjort informasjonsarbeidet overfor innbyggerne enklere.

TV-programmet Team Antonsen ved Bård Tufte Johansen hadde i sin tid et fast innslag ved navn Joker Nord. Joker Nord-vert Tufte kunne innledningsvis fortelle at «alt står og faller på skjebnen, og om man kjenner reglene». Til seerne var rådet: Følg med, så skjønner du det etter hvert! For dem som husker Joker Nord var det umulig å lære spillet.

Reglene varierte fra gang til gang, og når man kunne ane konturene av reglene, endret de seg. Selv tallene var ikke alltid hva de utga seg for å være. De kunne være luretall, kosetall og trolletall. Om ikke utfordringene med tallene var nok, dukket gjerne «Nordlandsjokeren» opp og ødela alt.

Effektiv bekjempelse krever god informasjon i alle ledd.

Beredskapsarbeid bygger på fire hovedprinsipper: ansvars-, likhets-, nærhets- og samvirkeprinsippet. På regjeringens hjemmeside beskrives samvirkeprinsippet på følgende måte: «Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.»

Ansvarsprinsippet omtales slik: «Den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på området.»

Endringer og tiltak fra nasjonalt hold har vært kommunisert via pressekonferanser.

Kommunene og kommuneoverlegene har siden februar vært sysselsatt med beredskapsarbeid. Regjeringen og sentrale helsemyndigheter peker på kommunene og det lokale ansvaret for å ivareta smittevernarbeidet.

En viktig suksessfaktor i Norge er nettopp at den kommunale helsetjenesten kan håndtere lokale utbrudd med presisjon. Befolkningens tillit til myndighetene er viktig for å lykkes med vår felles innsats mot pandemien.

Samspillet mellom kommuner og lokalbefolkning er en sentral del av dette. Når kommunene blir usikre i kommunikasjonsarbeidet, kan tilliten til lokale helsemyndigheter bli svekket. Dette kan påvirke etterlevelsen av smitteverntiltakene negativt.

Sentrale helsemyndigheter har under pandemien informert kommunene på en måte som har gjort lokalt smittevern- og beredskapsarbeid vanskeligere. Endringer og tiltak fra nasjonalt hold har vært kommunisert via pressekonferanser.

Det renner inn spørsmål til kommunene fra innbyggere, organisasjoner og virksomheter.

Kommunene varsles ikke på forhånd om hva som kommer og vi varsles i og for seg heller ikke om at det skal være en pressekonferanse. Pressekonferanser som oftest holdes i «beste nyhetstid», dvs. fredag kveld eller som sist, søndag kveld.

Hver gang dette skjer, renner det inn spørsmål til kommunene fra innbyggere, organisasjoner og virksomheter.

Dette knekker snart våre rygger! Det kan også nevnes at det sjelden eller aldri samtidig sendes ut skriftlig, presis informasjon med faglig begrunnelse for det som kommuniseres i pressekonferansen.

Vi er således de første timene avhengig av å «tolke» det som blir sagt fra de ansvarlige.

Sentrale helsemyndigheter har under pandemien informert kommunene på en måte som har gjort lokalt smittevern- og beredskapsarbeid vanskeligere.

Større forutsigbarhet og kjennskap til bakgrunnen for tiltak ville gjort informasjonsarbeidet overfor innbyggerne enklere. Vi kjenner kommunene våre og vet ofte hvordan budskapet best bør formuleres for å treffe lokalbefolkningen.

Vi er sammen om å bekjempe denne pandemien. Effektiv bekjempelse krever god informasjon i alle ledd. Skal vi kunne gjøre vår del av jobben skikkelig, kan ikke reglene endres like uforutsigbart som i Joker Nord.

Kronikken er underskrevet av 59 kommuneoverleger: Cato Innerdal, kommuneoverlege, Molde kommune. Marit Tuv, kommuneoverlege, Vang kommune. Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege, Hadsel kommune. Jan Håkon Juul, kommuneoverlege, Vågan kommune. Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege, Vadsø kommune. Einar Braaten, kommuneoverlege, kommuneoverlege for Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Jakob Ravn, kommuneoverlege, Fjaler kommune. Tove Røsstad, kommuneoverlege, Trondheim kommune. Karina Koller Løland, smittevernoverlege, Bergen kommune. Hege Rebecca Jacobsen, assisterende kommuneoverlege, Bergen kommune. Trond Brattland, smittevernoverlege, Tromsø kommune. Kathrine Kristoffersen, kommuneoverlege, Tromsø kommune. Inger Hilde Trandem, kommuneoverlege, Tromsø kommune. Irene Teslo, bydelsoverlege Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune. Aud Marie Tandberg, kommuneoverlege, Hammerfest kommune. Sonni Schumacher, kommuneoverlege, Hammerfest kommune. Olav Mestad, kommuneoverlege, Ålesund kommune. Geir Erling Nilsberg, kommuneoverlege, Hitra kommune. Raymond Dokmo, kommuneoverlege/legevaktsjef, Bodø kommune. Gerd Signy Solberg Omland, kommuneoverlege, Hå kommune. Cecilie Hatlenes, kommuneoverlege, Heim kommune. Daniela G. Brühl, kommuneoverlege, Ullensvang kommune. Bjarte Sørensen, kommuneoverlege, Hjelmeland kommune. Anita Monsen Pedersen, kommuneoverlege, Kåfjord kommune. Jan Schille, kommuneoverlege, Bokn kommune. Hege Harboe Sjåvik, kommuneoverlege, Vefsn kommune. Glenn A. Opland, kommuneoverlege, Kvinnherad kommune. Marius Solbakken, kommuneoverlege, Stryn kommune. Anne Kristine Nitter, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune. Guro Steine Letting, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune. Øystein Furnes, kommuneoverlege, Sunnfjord kommune. Bjørn Arnt Lyngen, kommuneoverlege, Midtre Gauldal kommune. Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng, kommuneoverlege, Tynset kommune. Anne Herefoss Davidsen, kommuneoverlege Alta kommune. Kristin Meintjes Efskind, rådgivende overlege Nav Vest-Viken. Mette Røkenes, kommuneoverlege, Sortland kommune. Jan Helge Dale, kommuneoverlege, Kinn kommune. Kenneth Johansen, spesialist i samfunnsmedisin, Kvænangen kommune. Eva Kibsgaard Nordberg, kommuneoverlege, Vestvågøy kommune. Øydis Hana, kommuneoverlege, Vestvågøy kommune. Petter Aaberg Holen, kommuneoverlege, Hustadvika kommune. Anders Svensson, kommuneoverlege, Bø kommune i Vesterålen. Siw-Lindia Leirbakk Ledsaak, kommuneoverlege, Ørland kommune. Hege Førland, allmennlege, Bergen kommune. Kine Jordbakke, kommuneoverlege, Seljord kommune. Mari Wold, kommuneoverlege, Rindal kommune. Bjarne Storset, kommuneoverlege, Tingvoll kommune. Thomas Rakvåg, kommuneoverlege, Aukra kommune. Jon Sverre Aursand, kommuneoverlege, Rauma kommune. Nils Magne Sæterbø, kommuneoverlege, Gjemnes kommune. Anne Lajla Westerfjell Kalstad, kommuneoverlege, Røros og Holtålen kommune. Bjørn Buan, kommuneoverlege, Surnadal kommune. Marius Opsahl, kommuneoverlege, Vinje kommune. Kristin Schønberg, kommuneoverlege, Askøy kommune. Anne Ruth Syrtveit Mikalsen, kommuneoverlege Kviteseid. Ane Wigenstad Kvamme, kommuneoverlege for Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Anne Aune, kommuneoverlege, kommuneoverlege for Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal.