Hopp til innhold
Kronikk

En fremtidsrettet skole

Eldgamle datamaskiner og et skjemavelde uten like preger lærerhverdagen. Hvordan skal vi drive fremtidens skole hvis vi ikke har hjelpemidlene vi trenger?

Tine Gløersen "Hvis jeg var ordfører"-byline farger

'Som ordfører ville jeg ha effektivisert byråkratiet og bevilget så mye penger til skolene at de kunne fått digitale verktøy som fungerer', skriver Tine Glørsen.

Foto: Privat

Alle har et forhold til skolen og læreren. Alle har en mening om skoleferier. Alle har en mening om hvordan skolen bør drives. Men hvorfor spør ingen lærerne? Hvis jeg var ordfører ville jeg jobbet for å gi lærerne den status og tillit de fortjener og trenger. Da kan vi sammen kan satse på fremtidens skole.

Fremtidens skole

Vi utdanner elever til yrker som vi ikke ennå vet hva er. Det er ikke lenger slik at alle vet hvilke yrker fremtiden har å by på. Alle har en mening om hva som bør gjøres for at skolen skal imøtekomme fremtidens etterspørsel. For alle har selv vært elev og har dermed en uskreven rett til å mene noe om alt som skjer innenfor skolens fire vegger.

Som ordfører ville jeg hatt fokus på å få frem alle suksessene som allerede er i norsk skole.

Tine Gløersen

Mange hevder at skolen henger etter og er «gammeldags». Skoledagen preges av nærmest antikke bøker, en pc-park som er gammel og trenger medvind og solskinnsdag for å i det hele tatt starte. I min jobbhverdag opplever jeg daglig at opp til halve timen har gått før elevene får logget seg inn og er klare til å begynne, hvis de i det hele tatt er så heldige at det er en datamaskin til hver.

Digital skolehverdag blir etterspurt av flere og flere lærere. Fagene i skolen trenger å endre seg. En fornyelse må til for å møte fremtidige kompetansebehov. Mer fokus på dybdelæring er noe som blir diskutert på lærerværelset. Man ønsker at det er læreplanmålene som skal styre undervisningen, ikke fagbøkene. Skolen står foran en endring, og som ordfører ville jeg lyttet til lærerne i denne prosessen.

Ting tar tid

Byråkratiet er tungrodd og de berømte tre T-er, «ting tar tid», preger skoledagen. Ønsket om å møte elevene med en mer fremtidsrettet skole krever tålmodighet. Det koster penger å ruste opp den digitale hverdagen som skolen trenger for å kunne gjøre gapet mellom skolen og elevenes hverdagsliv mindre.

Skoledagen preges av nærmest antikke bøker, en pc-park som er gammel og trenger medvind og solskinnsdag for å i det hele tatt starte.

Tine Gløersen

Det å få tilpasset og endret kunnskapsmålene så de kan gi elevene den kompetanse de trenger til fremtidige yrker, er en tidkrevende prosess. Fremtidens skole må raskt på plass. Som ordfører ville jeg ha effektivisert byråkratiet og bevilget så mye penger til skolene at de kunne fått digitale verktøy som fungerer.

Hvorfor gå over bekken etter vann?

Som ordfører ville jeg hatt fokus på å få frem alle suksessene som allerede er i norsk skole. Fremtidens skole sier noe om at elever vil ha et like stort behov for både kompetanse i fag som å kunne lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape. Det er bra at andre land scorer høyt på PISA-undersøkelser, men blir den norske skolen noe bedre av å kopiere andre lands måter å organisere skole på?

Politikere og skoleeiere plukker ut det de mener er viktig for å fremme læring i norsk skole. Det er ikke få timer jeg har brukt i min lærerkarriere på å tilfredsstille politiske beslutninger som visstnok skal gi fantastiske resultater, men fremgangen lar vente på seg og jeg undrer meg over når lærerne, de som faktisk jobber med dette hver dag, skal bli spurt.

Fagene i skolen trenger å endre seg. En fornyelse må til for å møte fremtidige kompetansebehov.

Tine Gløersen

Det blir gjort masse bra i den norske skolen. Som ordfører ville jeg fått løftet frem enda mer av det som er bra. Jeg ville lyttet til lærerne og gitt dem tillit, for det er de som har utdanning og erfaring med hva som fungerer og gir gode resultater. Jeg ville satt suksessene i et system slik at vi til sammen kan bidra til at skolen blir fylt med innovative elever og lærere som sammen møter og skaper fremtidens skole.

Mange mener at det er læreren som er den viktigste suksessfaktoren for at elevene skal lykkes, og jeg vil påstå at læreren har verdens viktigste jobb. Som ordfører ville jeg sikret at det er flere lærere i klasserommene, at kunnskapsdeling og erfaringer blir løftet opp og delt.

Vi er alle tjent med elever som mestrer skolehverdagen, fagene, er kreative, nysgjerrige og innovative.

Tine Gløersen

Elevene skulle fått tett oppfølging til å mestre både fagene og det sosiale. Alle elever skal bli sett og oppmuntret til å få frem det beste i seg. Jeg ville ha lyttet til lærerne. For det er de som skal gjøre fremtidens skole til en god skole.

Læreren er viktig

Fremtidens skole trenger gode, innovative lærere. Vi lever i et samfunn som endrer seg raskere og raskere. Jeg fikk en tankevekker da jeg på en av planleggingsdagene før skolestart fikk høre at gapet mellom elevenes hverdag og skoledag aldri har vært større. Hva må til for at forskjellen mellom skolen og livet «utenfor» blir mindre?

Fagenes innhold krever endring slik at de har mer relevans til den kompetansen vi trenger i fremtiden. Det er mange flinke lærere som selv setter seg på skolebenken, ønsker å digitalisere skolehverdagen, er kreative og nytenkende for å imøtekomme elevenes læring og trivsel.

Det koster penger å ruste opp den digitale hverdagen som skolen trenger for å kunne gjøre gapet mellom skolen og elevenes hverdagsliv mindre.

Tine Gløersen

Som ordfører ville jeg sørget for at alle lærere i min kommune fikk den muligheten. Det er lærerne som har utdannet seg til å drive undervisning, og jobben de gjør i klasserommene hver dag er kjempeviktig. Vi er alle tjent med elever som mestrer skolehverdagen, fagene, er kreative, nysgjerrige og innovative. Det er dagens elever som er fremtidens samfunnsøkonomiske bidragsytere.

Jeg ville sørget for at lærerne fikk den status, respekt og tillit de trenger for å gjøre jobben sin i fremtidens skole. Det skulle ikke vært noen økonomiske hindringer mellom lærerne og fremtidens skole. Den skulle kommet raskt i gang, for elevene som skal imøtekomme fremtidens kompetanse, elevene som skal drive Norge fremover i fremtiden, de er i våre klasserom akkurat nå.