Kronikk

I våre klubber er det plass til alle

Det er et mål for norsk idrett at barn og ungdom verken vinner eller forsvinner, men at flere forblir i norsk idrett.

Tryvann vinterpark

Skiforbundets ønsker å ta vare på alle barn som vil utvikle og føre den norske skitradisjonen videre, skriver Erik Røste. Illustrasjonsfoto fra Tryvann Vinterpark i Oslo. Parken er godt besøkt av skiklubber og skiskoler.

Foto: Alvik, Halvard / SCANPIX

Norsk idrett er en folkebevegelse og landets største frivillige og medlemsbaserte organisasjon. Bare i Skiforbundet teller vi i dag 180.000 aktive medlemmer og 1150 skiklubber. Som en betydelig samfunnsaktør mener vi at det er berettiget at vi fra tid til annen blir stilt i et kritisk søkelys. Ikke minst er dette rimelig fordi vi forvalter samfunnets desidert viktigste ressurs, nemlig barn- og unges oppvekst.

I NRK-serien «Vinn eller forsvinn» rettes søkelyset på idrettshverdagen i overgangen fra barne- og ungdomsidretten. Dette er en krevende aldersgruppe, nettopp fordi utøverne ikke lenger blir betraktet som barn, men like fullt ikke er helt voksne. NRK-serien viser eksempler på hvordan ungdommenes idrettshverdag vanskeliggjøres når foreldre og trenere likevel behandler ungdommene som voksne.

Jeg ønsker ikke å kommentere enkelthistoriene i serien. Først og fremst fordi de nettopp representerer enkeltstående hendelser og historier. Noen av disse historiene tegner et bilde av norsk idrett som vi verken kjenner oss igjen i eller ønsker å dyrke fram. Tvert imot. Jeg har derimot et behov for å komme med noen tilføyelser til NRKs «ærlige innblikk» i idrettshverdagen til barne- og ungdomsidretten i Norge.

SE SERIEN: Vinn eller forsvinn

Idrettens ansvar

Frivilligheten er bærebjelken i den norske idrettsmodellen. Innsatsen fra løypekjørere, vaffelstekerne, loddselgere og ildsjeler rundt om i landets klubber og idrettslag er uunnværlig. Til sammen utgjør denne innsatsen 28.000 årsverk.

Frivilligheten er bærebjelken i den norske idrettsmodellen. Innsatsen fra løypekjørere, vaffelsteikerne, loddselgere og ildsjeler rundt om i landets klubber og idrettslag er uunnværlig.

Erik Røste, President i Norges skiforbund

På dette store frivillighetslaget finner vi også de mange foreldrene som påtar seg de svært viktige oppgavene som trenere og støtteapparat rundt om i landets mange idrettslag og klubber. De aller fleste som påtar seg denne oppgaven er bevisst sin rolle, og gjør en fantastisk jobb. Men som NRK avdekker, finnes det unntak. Å presse barn og ungdom til konkurranse- og treningsregimer som er tilpasset voksne, er ikke i orden. Norsk idrett har et sett med klare rettigheter og bestemmelser for barneidrett som tydelig tar avstand fra denne typen adferd.

Idretten har et stort ansvar og må sørge for god trenerutdanning og en tydelig verdidebatt – fra forbund og helt ned i den enkelte klubb.

Å presse barn og ungdom til konkurranse- og treningsregimer som er tilpasset voksne, er ikke i orden.

Erik Røste, President i Norges skiforbund

Foreldrene som sender barna på sin første skitrening, skal være trygge på at de møter voksenpersoner som forstår sin rolle. Idrettens absolutte mål er å legge et grunnlag for dette. Gjennom den såkalte «Trenerløypa» foregår det et svært viktig arbeid for å styrke kompetansen og verdigrunnlaget hos den enkelte trener – og dermed også i klubber og idrettslag rundt om i landet.

LES OGSÅ: Likhetstankegang straffer spillerne

Allsidig tilbud for barn og unge

I Skiforbundet har vi sagt at vi må ta vare på hver eneste jente og gutt, fra de spenner skiene på beina for første gang og tar sine prøvende tak i skisporet. Vi ønsker å ta vare på alle barn som vil utvikle og føre den norske skitradisjonen videre. For å lykkes med det, må det legges til rette for et variert, allsidig og spennende aktivitetstilbud for barn og unge. All idrettsaktivitet må foregå på barnas premisser, og alle barn skal inkluderes uavhengig av ambisjoner, ferdigheter og behov.

Målet om et allsidig og inkluderende aktivitetstilbud gjelder også for ungdomsidretten. Vi må tilrettelegge for hun som har satt seg et mål om å bli den nye Bjørgen, like mye for han som i hovedsak ønsker å være en del av den lokale treningsgruppa. Ikke alle kan bli verdensmestere eller OL-vinnere. Ikke alle drømmer om å bli det heller. Men alle ønsker å være del av et trygt fellesskap, der både kropp og sjel ivaretas. Det er en del av den unike, norske idrettsmodellen: I våre klubber er det plass til alle.

LES OGSÅ: Barn får penger for å score

Mål

Skiforbundets mål er at vi skal hevde oss i toppen, som verdens beste skinasjon. Men like viktig er målet om å forbli en nasjon bestående av skiløpere.

Ikke alle kan bli verdensmestere eller OL-vinnere. Ikke alle drømmer om å bli det heller. Men alle ønsker å være del av et trygt fellesskap, der både kropp og sjel ivaretas.

Erik Røste, President i Norges skiforbund

Skiaktivitet skal være et naturlig valg for det norske folk vinterstid – barn som unge, mosjonister eller landslagsutøver. Nettopp derfor har styret i Skiforbundet sagt at vi ønsker å prioritere tiltak som gir ungdom mulighet til å utvikle seg som utøvere, på alle nivåer. I den kommende treårsperioden vil vi igangsette et pilotprosjekt med tilskudd til klubber som har som mål å legge til rette for aktivitet for barn og ungdom. Tilskuddene er innrettet mot prosjekter som befinner seg i gruppen «de som har lyst til å trene, men ikke nødvendigvis ønsker å konkurrere hver helg».

I tillegg ønsker vi tiltak for å få flere utøvere til å drive med konkurranseaktivitet over lengre tid. Pilotprosjektene vil også følges opp av forskningsmiljøet på Norges idrettshøgskole. Målet er å utvikle gode modeller som sørger for at flere barn og ungdom ikke vinner eller forsvinner, men forblir en del av norsk skiidrett. Lykkes vi med dette, står vi bedre rustet til å innfri vårt løfte: Norsk idrett skal fortsette å skape idrettsglede for alle, både på OL-arenaer og i ditt lokalmiljø.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook og Twitter