Kronikk

Derfor provoserer MDG

Det er ikke vestkantfolk i Tesla, men sliterne i øst som rammes av økte bompenger i Oslo.

Nye bompengesatser ble innført i Oslo

Nye bompengesatser ble innført i Oslo 2. oktober, her fra bomstasjonen langs Mosseveien. Det som irriterer så fryktelig er den selvgode, velstående arrogansen i MDG overfor mindre bemidlede folk i Oslos ytre østlige bydeler, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Jeg støtter selvsagt miljøtiltak som monner. Var veldig for MDG til å begynne med. Og jeg har kildesortert og brukt handlenett i årevis, kjører aldri bil inne i byen lenger, kjøper mat med nedsatt holdbarhet for å minske matsvinnet, bruker klær til de faller av meg og gjenbruker det jeg kan.

Men jeg må altså gjennom bomringen for å komme til og fra jobben min utenbys. Og jeg bor i en ytre øst-bydel. Kollektivtilbudet på min strekning er både dyrt, tungvint, uforutsigbart og tar mer enn dobbelt så lang tid som å kjøre min egen bil. Og nå skal jeg altså straffes for det, enda jeg ikke kjører inn i sentrum i det hele tatt.

MDGs arroganse

Det som irriterer så fryktelig er den selvgode, velstående arrogansen i MDG overfor mindre bemidlede folk i Oslos ytre østlige bydeler, der demografien er vesentlig annerledes enn på for eksempel Grünerløkka. Folk som kanskje bor på Stovner eller Mortensrud og jobber på Alna eller omvendt, har barn i barnehage og skoler/fritidsordninger på de underligste steder, er helt avhengige av å kunne kjøre sin gamle prompebil så lenge det er liv i den, for noe annet har de ikke råd til.

Gode transportmuligheter må finnes for alle innbyggere i en stor by, ikke bare de unge og friske.

Eldre folk, og dem er det mange av i østlige bydeler, er ikke i stand til å gå eller sykle langt og lenge, dem velger MDG å ignorere. Dette skaper avmakt og raseri og formelig dytter store folkegrupper over i hendene på Frp. For det er ikke de rene pene høyrefolka i Oslo sentrum vest og Bærum som rammes av nye bomtakster, de kjører sine subsidierte Teslaer gratis gjennom bomringen.

Det er de mange sliterne som betaler. Jeg er en av dem, en akademisk sådan. Det blir ikke renere luft av at vi må punge ut. De færreste av oss har mulighet for å «jobbe hjemmefra», og bilene produserer like mange avgasser om vi kjører utenom rushtiden.

Virkelighetsfjernt

Det handler om sosial profil og infrastruktur, dette. Når trikkeholdeplasser etc. legges ned for å øke fremkommeligheten for sykler er det ikke rart gamle folk i sentrum blir arrige. Eller bussruter legges om med færre avganger for å spare penger. I en facebook-diskusjon med MDGs politiske talsmann i Oslo om alternativer til høye bompengetakster og en ny, kostbar bomring foreslo jeg å gjøre kollektivtrafikken gratis, og fikk til svar at da ville flere fotgjengere og syklister bruke den, og biltrafikken ikke reduseres.

Det er de mange sliterne som betaler.

Jeg trodde nettopp poenget med kollektivtrafikk er at man skal kunne komme seg fra A til B enklest mulig. Nå kjører de hardt på at det skal bli omlegging med hyppigere avganger i sentrum, men underslår at det blir dårligere dekning på kveldstid på lengre strekninger, og at takstene kommer til å gå opp.

Tilsvarende virkelighetsfjernt er argumentet om at det finnes så mange store parkeringshus i Oslo med god kapasitet, for å utradere parkeringsplasser på gateplan. MDG ignorerer at det er vanvittig dyrt å benytte disse husene. Det er færre HC-parkeringsplasser i sentrum, og mindre framkommelighet for transport av eldre og andre med bevegelsesproblemer.

Dette finner vi oss ikke i

En annen ting som irriterer, er det ensidige fokuset på bilkjøring når det vitterlig finnes mange flere kilder til svevestøv og dårlig luftkvalitet i byene. Oppvarming av boliger, spesielt vedfyringen, som er så populær, særlig i villastrøk – «koselig med peis!» - er en stor forurensningskilde, sammen med industri, bygg-, anleggs- og ikke minst transportvirksomhet.

At all varedistribusjon i landet skal foregå på allerede overbelastede veistrekninger med digre trailere i til dels trafikkfarlig stand er meg en gåte, når de gjerne kjører parallelt med jernbanelinjene. Havneområder og skipstrafikk er også en stor forurensningskilde.


Det som irriterer så fryktelig er den selvgode, velstående arrogansen i MDG overfor mindre bemidlede folk i Oslos ytre østlige bydeler

Ennå er det langt fram før miljøbyrådet i Oslo får på plass krav om landstrøm for cruisebåter og andre store skip som ligger til kai og forbrenner enorme mengder diesel midt i byens storstue. Det er ikke satt av penger til å ordne med det. Dessuten kan en se på valg av type veidekke i og rundt de store byene, for eksempel i Trondheim er det satset på en asfaltkvalitet som reduserer svevestøv.

Det mangler et helhetsperspektiv, med forståelse for vesentlige behov i samfunnet. Gode transportmuligheter må finnes for alle innbyggere i en stor by, ikke bare de unge og friske. Vi ser igjen at ansvaret for alt som er gått galt skal påføres hver enkelt av oss små. Fordi vi er så mange skal vi betale prisen for de få store forurenserne. Det er dette vi ikke finner oss i.

Følg: Facebook og Twitter

Red.anm: Det er et bredt politisk flertall bak de nye bompengesatsene. I Oslo stemte SV, Høyre, KrF, Venstre, Arbeiderpartiet, Rødt og MDG for økte bompenger.