Hopp til innhold
Kommentar

Derfor er badet fortsatt Jensens største problem

Eirik Jensen har fortsatt store problemer med å gi en troverdig forklaring på hvilken rolle Gjermund Cappelen hadde i oppussingen av badet hans. Mange mener dette er Spesialenhetens sterkeste korrupsjonsbevis.

Badet til Eirik Jensen

BADET: Gjermund Cappelen forklarte tidlig i avhør at han betalte for deler av oppussingen av Jensens bad, og at det var hans folk som utførte mye av arbeidet.

Foto: FOTO: PRIVATMEGLEREN/POLITIET

I løpet av halvannen time fredag formiddag, ble det tydelig for både dommere, jury og tilhørere at Eirik Jensen var ukomfortabel.

dag fire av utspørringen ble tonen skjerpet, og Jensen fikk større problemer med å svare.

De siste dagene har han forklart seg langt mer utfyllende enn i tingretten, og mange vil mene at han har hevet nivået på forklaringen sin flere hakk.

Jensen har også fremstått på en annen måte, og virket langt bedre forberedt. Han har vært mindre irritabel, og i større grad gitt innrykk av at han virkelig vil legge kortene på bordet.

Men fredag endret dette bildet seg.

Ankesaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i Borgarting lagmannsrett.

UKOMFORTBABEL: I løpet av halvannen time fredag formiddag, ble det tydelig for både dommere, jury og tilhørere at Eirik Jensen var ukomfortabel, skriver NRKs krimkommentator

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Spesialenhetens sjef Jan Egil Presthus ville snakke om det mye omtalte baderommet, og det ble ingen lett seanse for Jensen.

Badet ble bygget på småbruket til Jensen og samboeren i 2005–2006. Ett av Spesialenhetens sterkeste kort, er en perm som dokumenterer oppussingen med bilder og kvitteringer. Permen ble funnet hjemme hos Jensens ekssamboer bare et par uker etter pågripelsen av polititoppen.

Cappelen avslørte badet

Gjermund Cappelen forklarte tidlig i avhør at han betalte for deler av oppussingen, og at det var hans folk som utførte mye av arbeidet. Han hevdet også at han leverte en rekke kvitteringer til Jensen.

Dette forklarte Cappelen på eget initiativ, mens han satt fullstendig isolert, og før Spesialenheten visste noe som helst om badet.

Også NRK omtalte badet på et tidlig tidspunkt.

Jensens hovedproblem er at han ikke fortalte sannheten om badet i det første avhøret. Han ble spurt om det en snau måned etter pågripelsen, på det tidspunktet satt også han isolert, uten kjennskap til bevisene i saken.

Da forklarte han at badet ble bygget av en nå avdød byggmester, og at det var han som hadde levert kvitteringene.

En kort oppsummering av en komplisert sak.

En kort oppsummering av en komplisert sak.

Leste fra avhør

I retten i dag leste aktor fra avhøret:

«Han blir foreholdt at Cappelen har forklart at han har levert fakturaene til ham. Han sier det er ikke riktig, det er mulig han har fått dem av byggmesteren, han har i alle fall ikke fått dem av Cappelen.»

– Jeg husket ikke dette i avhør, sier Jensen i dag.

Først i et rettslig avhør to måneder senere, endret han forklaring. Da tilstod Jensen at han fikk kvitteringene av Cappelen.

Den nye forklaringen kom bare dager etter at Jensen fikk innsyn i dokumentene i saken, blant annet en rapport som slo fast at Cappelens fingeravtrykk var å finne på fakturaene.

– Ble du i denne perioden kjent med at Cappelens avtrykk var funnet på kvitteringene? ville aktor vite i dag.

– Jeg tror jeg ble konfrontert med det i et eller annet avhør. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke hadde lest den fingeravtrykksundersøkelsen, svarte Jensen.

Men hva gjorde at du husket det nærmest parallelt med at dokumentene ble avklausulert?

– Jeg tror det var måten etterforskeren gikk på meg på. Mange av avhørene var veldig pågående, jeg tror jeg nesten ble styrt i den retningen.

Krimkommentator her i NRK, Olav Rønneberg, oppsummerer hvordan Jensen fremsto da han skulle forklare seg om badet. Korrupsjonstiltalte Eirik Jensen ble i dag hardt presset av spesialenheten da han forklarte seg om et bad som ble bygget hjemme hos ham og den daværende samboeren i 2005.

Krimkommentator her i NRK, Olav Rønneberg, oppsummerer hvordan Jensen fremsto da han skulle forklare seg om badet. Korrupsjonstiltalte Eirik Jensen ble i dag hardt presset av spesialenheten da han forklarte seg om et bad som ble bygget hjemme hos ham og den daværende samboeren i 2005.

Jensens utfordring

Lenger kom man ikke.

Men vil juryen slå seg til ro med at Jensen husket feil på et så viktig punkt? Han sier selv at han var i en svært presset situasjon i de første avhørene, og at han var sterkt psykisk nedkjørt.

Men holder det?

Aktor fortsatte hele formiddagen med en serie spørsmål om oppussingen, betalingen, og hvem som gjorde hva.

Badet er et sentralt punkt i bevisførselen, og noe tingretten la stor vekt på i sin dom.

Jensens utfordring er at han også denne gangen hadde store problemer med å huske de ulike detaljene. Til tider klarte han ikke gi en sammenhengende forklaring i det hele tatt.

Beviser det korrupsjon?

Den tiltalte eks-politimannen står imidlertid fast på at han ikke har noe å skjule hva angår baderomsbyggingen. Også her er det selvsagt aktoratet som har bevisbyrden, det vil si at det er opp til dem å bevise at badet virkelig er et resultat av korrupsjon.

Men aktor har et poeng i at det hele kan fremstå som påfallende. Også sett i lys av Eirik Jensens jobb som høyt betrodd politimann.

– Du er ansatt i Oslo politidistrikt. Du har en kilderelasjon til Cappelen, hvordan vurderte du det å ha et samarbeid med en kilde om arbeid i din egen privatbolig? spurte Presthus.

– Jeg skjønner hva du vil få frem aktor, du har brukt mye tid på mine etiske standarder. Det hele er basert på en påstand fra Cappelen. Da han kom med disse papirene så leverte jeg de videre. Jeg reflekterte ikke spesielt over det.

– Du var sjef for avsnittet for Spesielle Operasjoner og hadde en helt sentral posisjon i kriminalitetsbekjempelse. Hadde du noen tanker rundt det?

– Nei, det hadde jeg ingen tanker rundt.

– Videreførte det en usunn relasjon mellom dere?

– Det er godt mulig at det har gjort det.

Den vanskeligste dagen

Spesialenheten anslår verdien på oppussingen Cappelen skal ha stått bak til i underkant av 300.000 kroner, mens Jensen altså hevder at avtalen var å betale den omtalte byggmesteren 120.000 kroner for hans del av jobben.

Byggmesteren er ikke lenger i live, han døde før Spesialenheten fikk mulighet til å avhøre han.

Han ville utvilsomt vært et viktig vitne dersom det hadde vært mulig å få en forklaring fra ham. Det kommer imidlertid andre vitner som skal belyse temaet ytterligere.

Dagen i dag må uansett sies å være Jensens vanskeligste til nå i utspørringen.

Juryens medlemmer lot til å følge nøye med, og nesten samtlige av dem noterte flittig.

Og fortsatt gjenstår det mye.

Aktoratet har ennå ikke begynt å borre i de mange hundre tekstmeldingene med «blomsterspråk». En utspørring som pågikk over flere dager i tingretten, og som Jensen ikke kom heldig ut av.

Spørsmålet er om Jensen fortsatt kan redde seg inn, dersom han hever nivået på svarene sine når ankesaken fortsetter tirsdag.