Atomanlegget stikker opp over Camp Century
Foto: Copyright Steffen Winther, The Thuleforum

USAs atomby fram fra isen

Global oppvarming truer med å smelte farlig avfall fra et av de drøyeste prosjektene fra den kalde krigen, «Byen under isen».

En slede stor nok til å frakte et hus er på vei over Grønland. Den blir trukket av to beltetraktorer. Hva de skal, ønsket danske myndigheter å holde hemmelig for befolkningen.

Verden første mobile atomreaktor

Del til atomreaktor på slede over isen

Foto: US Army

Men for alle ved Thule flystasjon på vestkysten av Grønland er det liten tvil om hva som er på vei. «Portable nuclear power plant PM-2A built by Alco Products inc. (...) for US Army Corps Engineers», står det skrevet med sjablong på siden av den 21 tonn tunge sylinderen. Det er verdens første mobile atomreaktor. Amerikanerne har bygd en ny vei opp til isbrekanten spesielt for denne delen som skal fraktes de over 200 kilometerne inn på isen til Camp Century.

– Fordi det var upraktisk å frakte store mengder diesel over arktisk ødemark, installerte vi et atomkraftverk, forteller kaptein Tom Evans i en ikke lenger hemmeligstemplet film fra US Army.

Kaptein Evans er ansvarlig for byggingen av Camp Century. Anlegget blir plassert der amerikanerne tror sommertemperaturen ikke vil føre til noen smelting av anlegget. «Byen under isen» skulle være det første trinnet av «Project Iceworm», et nettverk av ganger over et område på 135 000 km2 under Grønlandsisen.

Camp Century

Planskisse over Camp Century

Foto: US Army

Etter planen skal isen skjule 600 hundre mellomdistanseraketter som kan bringe atomvåpen korteste vei over Arktis og inn i Sovjetunionen.

Kart over Grønland og Camp Century

Camp Century var første trinn i et foreslått nettverk av atomrakettbaser i isbreen på Grønland.

Foto: US Army

Camp Centurys formål er å drive forskning på hvordan et slikt anlegg fungerer og er dimensjonert til å huse 400 soldater og forskere.

Atomanlegg monteres Camp Century

Montering av atomkraftverket

Atomavfall smelter

Kulda bekymrer kapteinen fordi den gjør stålet i atomreaktoren sprøtt. Det minste sammenstøt når den løftes kan være helt ødeleggende for atomkraftverket som skal gi strøm til boliger, laboratorier, verksted, bibliotek, kino, treningsstudio, en frisør og et kapell under i isen.

Camp century anlegget

Grafikk av anlegget sett gjennom snøen fra filmen 'Progress report number 6 – Camp Century'

Foto: US Army

Et nettverk av strømledninger, kloakk og vannledninger binder husene sammen. Avfallet fra anlegget og atomreaktoren dumpes i ismassene. Den tilsynelatende evigvarende kulda gjør at ledningsnettet må isoleres og varmes opp for å hindre sprekker.

Men det er økt temperatur som gjør forskerne bekymret nå nesten 60 år senere.

– Da vi så på klimasimuleringene, virket det som om at i stedet for evigvarende snøfall, ville det bli smelting fra 2090, sier klima- og isbreforsker William Colgan ved York universitet i Toronto.

Manuelt arbeid i Camp Century

Manuell arbeidskraft måtte til for å hindre veggene fra å rase inn på grunn av snømengdene. Nå truer økt temperatur med å smelte området.

Foto: US Army

Forskerne har sett på en norsk og en kanadisk klimamodell for å se hvordan temperaturen og nedbøren vil endre seg dersom klimaendringene får forsette med dagens utslippstakt av klimagasser. Den norske modellen viser at området som vil oppleve smelting i løpet av året, kryper innover Grønland det nærmeste århundret, men ikke langt nok til å nå Camp Century. Den kanadiske modellen derimot viser at området rundt Camp Century vil begynne å smelte i 2090.

– Når overgangen fra netto snøfall til netto smelting begynner, er det bare et spørsmål om tid før avfallet smelter, det blir irreversibelt, sier Colgan.

I sommer ble det satt ny rekord i registrert temperatur på Grønlands sørspiss. 24 grader ble målt i Nuuk i juni. Temperaturen over store deler av Grønland lå mellom 10 og 20 grader høyere enn normalt på våren.

Camp Century er plassert på det stedet der sommertemperaturene ikke smelter snøen samtidig som det er kort vei til kysten, og landskapet er såpass flatt at det ikke er bevegelser i isen som kan knuse basens bygninger.

Nødluke i Camp Century

Seksten nødluker måtte forlenges ettersom snømengden på toppen økte.

Foto: US Army

Atomreaktoren er en del av det siste byggetrinnet. Det er verdens første mobile atomkraftverk og skal gi strøm til 25 bygninger, snødekte haller og 16 nødluker til overflaten. Store sveitsiske snøfresere som vanligvis brukes for å grave fram alpeveier, har gravd 3 km med åtte meter dype ganger. Over legger amerikanerne et tak av buede metallplater som snøen gravlegger.

Mot danskenes vilje

Danske myndigheter får en uformell henvendelse fra amerikanerne et halvt år før utbyggingen med søknad om å drive forskningsstasjonen med atomkraftverket, men danskene avslår i et uformelt memo.

– Danske myndigheter var redd for to ting, for det første skarpe reaksjoner og press fra Sovjetunionen, for det andre harde reaksjoner fra dansk media og den den danske befolkningen, skriver Henry Nielsen i boka Cold War Science an the transatlantic circulation of knowledge.

Danskene mistenker at forskningsstasjonen vil brukes til militære formål, men amerikanerne ignorerer svaret fra danskene og setter i gang arbeidet.

Gang i camp century

Gang i anlegget. Danskene var bekymret for den militære aktiviteten.

Foto: US Army

Den danske utenriksministeren og senere statsminister Jens Otto Krag blir informert av den amerikanske ambassadøren først flere måneder etter at de har satt i gang byggeprosessen.

– Krag ble sjokkert. Han anså den amerikanske aktiviteten som et seriøst brudd på avtalene, skriver Nielsen.

Ministeren mener amerikanerne har brutt avtalene de har med danskene om et felles forsvarssamarbeid på Grønland og kaller inn til krisemøte. Etter rådslagning i noen dager vurderer danskene likevel å utstede tillatelse til å fortsette byggingen, mot at anlegget blir holdt strengt hemmelig.

Iskjerneprøve på Camp Century

Borerigg for prøvetaking av iskjerner som har gitt kunnskap om fortidens klima.

Foto: US Army

– Det danske utenriksdepartementet ba spesielt om at USA unnlot å informere pressen om prosjektet fordi "slik indiskresjon ville skape store vansker for danske myndigheter", ifølge Nielsen.

Men amerikansk presse kommer dem i forkjøpet og forteller om atomreaktoren under overskriften «By under snøen på Grønland skal huse militær utpost». Danske myndigheter måtte skifte strategi og prøve å overbevise den danske befolkningen om at anlegget bare skulle brukes til sivile formål.

Militær fiasko

Camp Century var en militær fiasko. Bygningene var bygget med god avstand til gulv og tak for å hindre oppvarming av isen. Men det stadige snøfallet tynget taket og selv om området var flatt, var det en bevegelse av ismassen fra midten av øya og ut mot kysten som fikk vegger og tak kollapset sakte, men sikkert. Taket over atomreaktoren seg med halvannen meter etter to år, og under en planlagt nedstengning av reaktoren i 1963, bestemte hæren seg for stenge anlegget om vinteren og demontere atomkraftverket.

Modulhus bygges i Camp Century

Selv om modulhusene hadde god klaring til snøen da de ble bygd, var snømassene i bevegelse.

Foto: US Army

Hele anlegget ble stengt i 1966. I løpet av årene hadde Camp Century tatt de første iskjerneprøvene 1300 meter ned gjennom Grønlandsisen. Det var starten på viktig klimaforskningen som pågår på Grønland ennå. Men arven fra anlegget er også store mengder avfall i isen. Både bygninger og annet utstyr ble forlatt. Det samme ble en sump av lavradioaktivt spillvann, 20 000 liter diesel og en betydelig mengde PCB. William Colgan mener det smarteste er å vente til tining setter i gang før området saneres. Forskningsrapporten hans har ført til debatt i Danmark.

– Vi vil understreke at regjeringen tar problemet alvorlig, sier utenriksminister Kristian Jensen i et møte i Grønlandutvalget i starten av november.

Han mener det er for tidlig å avgjøre om det er Danmark eller USA som må stå for oppryddingen, fordi avtalene er uklare.

– Denne studien viser et stort hull i det settet med lover og regler vi har for å takle miljøproblemer globalt, sier Jessica Green ved New York Universitet.

Camp Century knust

Camp Century var delvis knust da soldater besøkte den igjen i 1969, tre år etter nedleggelsen av basen.

Foto: US Army

Kilder:

Geophysical Research Letters
Wikipedia
FT.dk
United States Army research and development - Progress report number six - Camp Century
Cold War Science an the transatlantic circulation of knowledge