Hopp til innhold

Knytter TV-serie til økning av selvmord i USA

En ny studie fant det mange hadde fryktet. Netflix-serien «13 Reasons Why» kobles nå til en økning i antall selvmord blant amerikanske ungdommer.

13 Reasons Why

OMDISKUTERT SERIE: «13 Reasons Why» handler om hvorfor tenåringen Hannah Baker velger å ta sitt eget liv.

Foto: Beth Dubber / AP

– Det er dette vi har fryktet. Tradisjonelle medier har retningslinjer for hvordan man skal omtale selvmord, men her har man en serie som har sprengt alle grenser, sier Fredrik Walby.

Han er forsker og psykologspesialist ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. Walby har lenge vært bekymret for smitteeffekten serien kan ha.

Amerikanske forskerne mener nå de ser en klar sammenheng mellom lanseringen av «13 Reason Why», og en økning i selvmord blant amerikansk ungdom i alderen 10–17 år.

Omdiskutert serie

Ungdomsserien «13 Reasons Why» forteller historien om ei jente som sender 13 opptakskassetter til en venn før sin død. Hver kassett inneholder historien om hvordan én av hennes klassekamerater har bidratt til at hun valgte å ta livet sitt.

Serien fikk mye oppmerksomhet da den kom i 2017. Noen måneder etter lanseringen kom studien som viste at serien utløste en tydelig økning i Google-søk på selvmord og selvmordsmetoder.

Serien har vært mye debattert på grunn av frykten for smitteeffekten den kan ha på barn og unge.

Fredrik Walby

IKKE OVERRASKET: Den nye studien overrasker ikke Fredrik Walby. Han mener studien er grundig og viktig.

Foto: Kristin Ellefsen / � UiO/Kristin Ellefsen

– Det fremstår som en ren forherligelse av selvmord. I tillegg blir metoden skildret og det er lite eller ingen fokus på hvordan man kan søke hjelp. Jeg er ikke overrasket over hva denne serien har ført til blant unge, sier Walby.

April 2017

I den nye studien undersøkte forskerne det mange har vært bekymret for, nemlig at serien kunne føre til at flere døde.

De gikk igjennom selvmord i USA fra 1. januar 2013 til 31. desember 2017 – et tidsrom som omfatter perioden før og etter utgivelsen av tv-serien.

April 2017 skilte seg ut med spesielt mange selvmord blant unge i alderen 10 til 17 år sammenlignet med andre måneder i denne tidsperioden. Forskerne hadde da blant annet tatt høyde for en generell økende selvmordstrend i USA.

I april døde 28,9 prosent flere enn forventet, i selvmord. TV-serien «13 Reasons Why» ble lansert i mars samme år.

Forskningsrapporten er publisert i Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry

Studien ble gjennomført av flere forskere ved ulike universiteter, sykehus og The National Institute of Mental Health, NIMH.

Gutter mest utsatt

Økningen forskerne så gjaldt spesielt gutter.

Selv om forskerne også så at flere jenter døde i selvmord etter seriens utgivelse, var ikke denne økningen statistisk signifikant.

Oppfordrer til varsomhet

I ei pressemelding skriver NIMH at studien er en viktig påminnelse om at skildringer av selvmord i media kan få alvorlige følger.

– Resultatet av denne studien viser at man skal ha en bevissthet om at unge mennesker er svært sårbare, sier en av forfatterne bak studien Lisa Horowitz. Hun er forsker og professor ved NIMH.

Forskerne mener funnene deres bekrefter behovet for å trå varsomt i omtale og beskrivelser av selvmord i media.

– Smitteeffekten er noe av det vi er redd for. Når innholdet når så mange, vil noen bli påvirket, sier Walby.

Svakheter ved studien

I pressemeldingen understreker NIMH at studien har svakheter. De har ikke hatt mulighet til å undersøke årsakssammenhengen mellom lanseringen av serien, og økningen i antall selvmord blant de unge.

De mener de ikke kan utelukke at det er andre og ukjente faktorer som kan ha påvirket selvmordsraten i den perioden.

– Studien er veldig grundig gjennomført og metoden er god, men man kan aldri si noe sikkert om årsakene når det kommer til selvmord, sier Walby.

Til nyhetsbyrået The Associated Press sier Netflix at de har sett studien, og at de vil se nærmere på forskningen. Netflix er klar over at dette er et følsomt tema, og de har jobbet hardt med å håndtere emnet på en ansvarlig måte.

Sårbare seere

En annen ny studie har sett på hvordan sesong to av «13 Reasons Why» påvirker unge voksne i alderen 18 til 29. Der har de lagt vekt på hvor mye de så av sesongen.

Seriens andre sesong handler om hvordan de involverte kommer seg videre i livet.

I konklusjonen skriver forskerne at de som ikke så ferdig hele sesong to hadde større risiko for selvmordstanker og så mindre optimistisk på fremtiden.

– Funnene bekrefter bekymringen om at serien kan ha uønsket effekter på sårbare seere, sier studiens seniorforfatter Dan Romer. Han er AppCs forskningsdirektør.

Det som imidlertid overrasket forskerne var at de som så ferdig sesong to hadde færre selvmordstanker, og viste omsorg for de som var suicidale.

Hør intervjuet med Fredrik Walby i NRK Radio.