Hopp til innhold

Ser du hvem av disse to som er syk?

Mennesker kan gjenkjenne en syk person på et bilde bare to timer etter at vedkommende har blitt smittet med en bakterie.

Averaged images of 16 individuals (eight women) photographed twice in a cross-over design.

Personen på bildet er et gjennomsnitt av 16 ulike individer. Ser du hvem av de to som er i ferd med å bli syk?

Foto: Audrey Henderson / St Andrews University

Synes du at personen på bildet til venstre ser skralere ut enn personen til høyre?

Da funker sykdomsradaren din som den skal.

En ny studie fra svenske, amerikanske og tyske forskere tyder nemlig på at vi mennesker er i stand til å se tidlige tegn på sykdom i ansiktet til våre medmennesker.

– Vi vet ikke sikkert hvorfor vi har denne evnen, men vi tror det henger sammen med at dette hjelper oss å oppdage syke personer slik at vi kan unngå dem.

Det forteller John Axelsson som er en av forskerne bak studien og professor ved Stockholms Universitet.

– Sykdom gir endringer i både øynene, huden og munnen. Det er først og fremst blekere hud og hengende øyelokk som gir sterke signal om at noen er syke, forklarer Axelsson.

I studien skriver forskerne at det er delvis overlapp mellom tegn på sykdom og tegn på at noen er sliten eller trist. Det kan gjøre at vi ubevisst unngår folk som er nettopp slitne eller triste, fordi vi instinktivt tror at de kan smitte oss med sykdom.

Dette støttes av tidligere studier, som har vist at vi er mindre tilbøyelig til å sosialisere med mennesker som har fått for lite søvn.

Synlig to timer etter smitte

I eksperimentet fikk 16 friske individer enten en sprøyte med placebo eller en sprøyte med lipopolysakkarid – et molekyl hentet fra en bakterie. Molekylet gjør deg ikke syk, men framkaller en immunreaksjon som gir influensaliknende symptomer.

To timer etter sprøytene ble det tatt et bilde av deltakerne. Altså ett bilde mens de var friske og ett bilde mens de var i ferd med å utvikle symptomer på sykdom. Deretter fikk en gruppe på 62 personer i oppgave å vurdere om en person var syk eller frisk, etter å ha sett på et bilde i maks fem sekunder.

Observatøren fikk ikke se bilde av samme person i frisk og syk tilstand side ved side eller rett etter hverandre. De fikk imidlertid se en del bilder mer enn én gang.

I 13 av 16 tilfeller klarte observatørene å se at personen var syk i større grad enn tilfeldig tipping skulle tilsi. Det var likevel en god del falske alarmer, noe andre forskere har påpekt.

– Det er en nyttig påminnelse om at vi mennesker lett lar oss villede når vi vurderer ytre karakteristikker som tegn på sykdom. Konsekvensen er at vi ofte responderer på friske mennesker som om de skulle vært syke, sier Mark Schaller som er professor i psykologi ved Universitetet i British Columbia til STAT.

Professor John Axelsson mener likevel resultatene står seg godt.

– Du kan ikke forvente 100 prosent korrekt gjenkjenning når noen bare ser et bilde i noen sekunder. Man vil helt sikkert gjøre det mye bedre dersom man møter en person og i tillegg har mulighet til å vurdere oppførsel, lukt og måten de snakker på.