Hopp til innhold

De øde øyene som ble til rottemareritt

Fjerntliggende øyer fikk ødelagt dyrelivet sitt etter at rotter fikk herje som de ville. Men nå skal millioner av gnagere fjernes fra jordens overflate.

Rotte spiser gift på Sør-Georgia

Over 250 øyer verden over gjennomfører rotteutrydningskampanjer. Dette bildet er tatt på Sør-Georgia, hvor stiftelsen South Georgia Heritage Trust har engasjert seg.

Foto: Roland Gockel

NRK har tidligere omtalt det store prosjektet hvor stiftelsen South Georgia Heritage Trust er i ferd med å bruke 70 millioner kroner på å gjøre den søratlantiske øya Sør-Georgia rottefritt. Til sammen skal 10 millioner rotter drepes – noe som gjør dette til det største prosjektet i sitt slag noensinne.

Rottene truer spesielt fuglelivet på øya, hvor rottene ikke har noen naturlig fiende som kan regulere antallet. Sør-Georgia skal ha vært verdens viktigste hekkeøy for sjøfugl, mens antallet i dag er mindre enn én prosent av det opprinnelige.

Dør i hulene

Bjørn Basberg, som er styremedlem i stiftelsen, sier at andre fase av rotteprosjektet ble avsluttet i juni, og at de nå bare venter på at det skal bli sommer igjen. Millioner av rotter skal drepes ved hjelp av giftpellets for å unngå at de fullstendig raserer fuglelivet på øya ved å plyndre redene.

Nesten 200 tonn er sluppet over en 580 kvadratkilometer stor del av øyas kystlinje.

Rottegift slippes over Sør-Georgia

Nesten 200 tonn rottegift er sluppet over en 580 kvadratkilometer stor del av øyas kystlinje.

Foto: Roland Gockel

– Det vi har gjort så langt kan tyde på at giftspredningen har fungert, og det er ingen tegn på at de har kommet tilbake igjen i de områdene vi behandlet i første fase, sier Basberg.

Han sier at så å si de fleste rottene som spiser av den giftige pelleten, trekker seg tilbake i sine jordhull og huler og dør der, slik at de ikke blir liggende fremme i dagen og råtne.

– Vi kjenner til noen få eksempler hvor sjøfugler har spist pelleten og dødd, men det er bare unntaket, sier han.

Norge bidrar med reinslakt

Prosjektet er finansiert av private bidragsytere. Stiftelsen har mislyktes i sine forsøk på å få norske myndigheter til å bidra – selv om flere av problemene på øya kan knyttes opp mot norsk sel- og hvalfangst. Norge hadde flere fangststasjoner på øya, og på det meste var flere hundre nordmenn involvert i hvalkoking på øya. Da hvalfangerne dro, ble mus og rotter igjen.

Norge har i stedet bidratt med å bøte på andre skader som har oppstått som følge av norske hvalfangeres utsettinger for hundre år siden. Statens naturoppsyn og en gruppe samiske reindriftsutøvere har bidratt i jobben med å slakte ned 3000 rein som har gjort store ødeleggelser på øyas vegetasjon

Stjertand på Sør-Georgia

Stjertand er en av mange fugleraser som er utrydningstruet fra øya på grunn av rottesvermer som forsyner seg av fugleegg.

Foto: Tony Martin

Pilotprosjekt

Men dette rotteprosjektet er på ingen måte unikt, og Basberg sier at det er utviklet stor kompetanse på slike utryddelseskampanjer, særlig rundt New Zealand og Australia. Allerede har det vært gjennomført slike kampanjer på mer enn 250 øyer verden over, ifølge Reuters.

National Geographic har ramset opp flere andre øyer som også sliter med det samme problemet.

På New Zealand har man allerede lykkes i et stort prosjekt for å fjerne rotter for å berge et stadig mer truet artsmangfold. På 1990-tallet begynte de med helikopterdropp av rottegift i store mengder.

De kverket 250.000 rotter på den lille øya Campbell Island, som er bare 114 kvadratkilometer, eller cirka en fjerdedel av Oslo kommune. I 2001 var øya erklært rottefri, og Campbellanden, som hadde vært kritisk truet av rottene, kunne leve videre i beste velgående.

Under gjennomføringen av dette pilotprosjektet ble det utviklet metoder og utstyr for å spre giften på en mest mulig effektiv måte.

Brunrotte på Sør-Georgia

Til sammen skal 10 millioner rotter drepes på Sør-Georgia – noe som gjør dette til det største prosjektet i sitt slag noensinne.

Foto: Paula O. Sullivan

Ny trussel til økosystemet

Også på den australske øya Lord Howe Island har man sett seg nødt til å ta livet av store mengder rotter ved hjelp av dødelige flydropp.

Da et skip strandet på paradisøya i 1918, rømte svartrottene i land og etablerte seg. I samme slengen momset de i seg store deler av øyas dyreliv. Flere fugleraser og annen fauna ble utradert – i tillegg til at lokale gårdbrukere fikk avlingene sine ødelagt.

For å få bukt med det akselererende problemet, introduserte man tasmanske ugler for å ta ut smågnagerne. Problemet var bare at disse rovfuglene endte opp som enda en trussel til øyas fauna. I fjor ble det igangsatt et program for å få fjernet 130.000 rotter fra øya. I mellomtiden har 30 arter forsvunnet fra øya, mens 13 andre er truet, ifølge National Geographic.

180 millioner rotter

Queen Charlotte-øyene på sørvestkysten av Canada, også kjent som Haida Gwaii, har fått oppleve nedgang i sjøfuglbestanden etter tre tiår med rotteherjinger. I september ble det startet opp et utryddingsprogram, som har gjort to tredeler av øyene rottefrie.

De enestående Galápagosøyene utenfor kysten av Ecuador er hjem til ufattelige 180 millioner rotter, takket være at utallige hvalfangstskuter har vært innom her. Nå er Sør-Amerikas største rottedrepingsprogram iverksatt, og øya skal være tom for sorten innen 2020.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.