Manetene kommer

De finnes i alle hav og er oseanenes mest vellykkede rovdyr. Og de har vært her lenge i 500 millioner år. Hvordan de lever vet vi lite om, men nå oppdages det enorme svermer av maneter flere steder i verden. De tar over hele økosystemer og kan kvele andre livsformer. Havet fylles av milliarder av disse forhistoriske skapningene.

Perifylla perifylla
Foto: Guro Løseth / NRK

Japanhavet 2002:

Fisket er vanligvis godt langs kysten av Japan. Fisk er en viktig del av kostholdet og kulturen, og det pleier å være masse fisk å ta av, men i år kan man høre fortvilelse i ropene til de japanske fiskerne. Garnene deres blir fulle, men i stedet for å dra opp fisk drar de opp mengder av enorme gigantmaneter, over en meter i diameter og med kjempelange tentakler. En og annen fisk får de også, men de er så fulle av manetgift at de må kastes på sjøen igjen. Manetene sprøyter ut så mye gift at fiskerne dekker til ansiktet for ikke å puste den inn.

Svartehavet 2002:

Skipstrafikken går sin vante gang. Skip seiler inn, slipper ballastvannet og laster opp før de seiler ut til Middelhavet igjen. Tonnevis med vann fra andre kyster. Ingen legger merke til blindpassasjeren. Ingen bortsett fra fiskerne. Sardinen som de lever av forsvinner plutselig denne sommeren. I stedet får de trålene fulle av små gjennomsiktige maneter. Amerikanske lobemaneter. De har blitt med i ballastvannet, og i løpet av noen år har de slått seg ned i Svartehavet, klatret oppover i økosystemet, skvist ut sardinene og andre fisker og etablert seg helt på toppen av næringskjeden. Ødeleggelsene er massive. Fortvilelsen hos fiskerne er bunnløs.

Østersjøen 2007:

Den amerikanske lobemaneten er for første gang observert langs svenskekysten i store mengder. Forskerne slår alarm.

Lurefjorden på Vestlandet:

Perifylla perifylla i bøtte
Foto: Guro Løseth / NRK

Denne fjorden i Hordaland har vært plaget av maneter siden 70-tallet. Dyphavsmaneten Perifylla perifylla, også kjent som kronemanet, fyller nå garn og ødelegger for fiskerne. De siste årene har denne maneten også etablert seg i Trondheimsfjorden og i Vefsnfjorden på Helgelandskysten.

Hør Guro Løseth’s Verdt å vite Spesial fra Lurefjorden.