Hybridsopp truer landbruket

En ny soppart oppsto for rundt 500 år siden, da to forskjellige sopparter blandet gener. Slike hybridsopper kan være en trussel mot landbruket.

TUNISIA-ECONOMY-FOOD-AGRICULTURE

Sopper som blander gener fra to forskjellige arter, kan bli en alvorlig trussel mot landbruket. Ved å blande gener kan den nye sopparten ta ut de sterkeste kvalitetene fra hver mor-art og dermed skape en supersopp.

Foto: FETHI BELAID / Afp

For rundt 500 år siden smeltet sporene fra to forskjellige sopparter sammen og dannet den helt nye arten. Soppen går i dag under navnet S1 og infiserer viltvoksende gresstyper i et stort område i Iran.

En ny studie har kartlagt hele genomet for fem forskjellige individer av soppen og funnet fram til soppartens overraskende unge alder.

Les hele saken på forskning.no

Mange frykter døden, og noen mener det snart er mulig å unngå den. Forskere jobber på spreng for å finne en kur mot aldring. I mellomtiden gjør folk ekstreme ting for å redde seg selv, noen går så langt at de fryser seg ned i håp om et nytt liv. Programleder er Solveig Hareide. (1:5)
Roboter og kunstig intelligens vil med stor sannsynlighet overta jobben din i løpet av de nærmeste tiårene. Men hva så? Trenger vi egentlig å jobbe hvis maskinene gjør arbeidet bedre og raskere enn oss? (4:4)
Vi elsker skjermene våre. De får oppmerksomhet selv når vi skal dele gode stunder med våre nærmeste. Det kan skape problemer for barnas utvikling, men dersom fremtidens teknologi i stedet spiller på lag med menneskets kropp og hode finnes det håp. (3:4)