Hun kan true norsk hummerbestand

Amerikansk hummer med dødelig sykdom funnet i Norge - kan smitte norsk hummer.

Syk amerikansk hummer

Den syke amerikanske hummeren som er funnet ved Larvik.

Foto: Egil Karlsbakk

For første gang er skallsyke påvist hos en hummer i Norge. Genetisk analyse har avslørt at dette er en amerikansk hummer, som er en annen art enn den europeiske. Disse er det ulovlig å sette ut i norsk farvann.

Nå frykter forskerne at skallsyke også vil ramme norsk hummerbestand.

Se innslaget fra Schrödingers katt her:

Video Amerikansk hummer

Skallsyke fører til at hummerskallet spises opp av bakterier. Dødeligheten er avhengig av hvor alvorlig en hummer blir rammet, og sykdommen påvirker hummeren til å fremskynde skallskifte.

Hummerfangsten i Norge er allerede på retur. Frem til 1960 var fangsten over 600 tonn årlig, noe som utgjorde nesten halvparten av total hummerfangst i Europa. I 2008 ble det fanga 44 tonn hummer i Norge, bare noen få prosent av europatotalen.

Ny hybridart

Det er forskere ved Havforskningsinstituttet i Bergen som har påvist sykdommen hos en hummer fanget ved Larvik. Den syke hummeren var full av egg, men størrelsen på eggene vakte mistanke om flere problemer - at den amerikanske hummeren hadde parra seg med en europeisk.

Egg og larver ble testa, og resultatet var nedslående.

- Vi har kontrollert både egg og larver, og fått prøveresultatene verifisert fra Irland. Så nå har vi klare og sikre bevis på at dette virkelig er en hybridisering av en norsk og en amerikansk hummer.

Knut Eirik Jørstad er forsker ved Havforskningsinstituttet, og bekymra for norsk hummerbestand. Ingen har før konstatert slike hybrider i naturlig tilstand.

Amerikansk og europeisk hummer

Amerikansk hummer til venstre, europeisk hummer til høyre.

Foto: Havforskningsinstuittet (Øystein Paulsen)

Og hybriden fører med seg en rekke spørsmål.

Kan sykdommen smitte gjennom avkom? Kan den nye blandingsarten formere seg videre? Vil de ha et utarmet og svekket genetisk materiale? Vil de utkonkurrere vår hjemlige hummerart - slik kongekrabben har erobret norskekysten?

Nina Sandlund er forsker ved Havforskningsinstituttet, og først og fremst redd for én ting:

- At den europeiske hummeren skal få samme sykdom.

Se Schrödingers katt i kveld klokka 19:45 på NRK1.