Hopp til innhold

Høyt alkoholforbruk øker risikoen for demens

Alkohol er en viktig risikofaktor i utviklingen av alle typer demens, særlig tidlig demens. Det viser stor fransk studie.

Mann skjenker vin.

Det franske studien er det største av sitt slag, og er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet The Lancet Public Health.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Det er gjort mange studier på demens og alkohol, de fleste av disse har fokusert på hvordan moderat alkoholkonsum kan redusere sjansen for å få demens.

Nå har imidlertid en stor fransk studie publisert i The Lancet Public Health vist at overforbruk av alkohol er en betydelig risikofaktor for å utvikle demens. Særlig gjelder dette dem som rammes av demens før de er 65 år, såkalt tidlig demens.

Studien baserte seg på data fra over en million pasienter med ulike demensdiagnoser.

Av de 57 000 som var rammet av tidlig demens var hele 57 prosent relatert til kronisk overforbruk av alkohol. Samlet sett var alkoholmisbruk assosiert med tre ganger større risiko for alle typer demens.

Det er særlig menn som rammes av den tidlige formen for demens. Mens kvinner generelt oftere blir demente, var nesten to tredjedeler av dem som ble rammet av tidlig demens menn.

Nødvendig med tidlige tiltak

– Våre funn tyder på at høyt alkoholforbruk og alkoholisme er den viktigste risikofaktoren for demens, særlig de typene som starter før du er 65 år.

Det sier Jürgen Rehm, som er en av forskerne bak studien og leder av Centre for Addiction and Mental Health, i en pressemelding. Han legger til at alkoholmisbruk i snitt forkorter levealderen med mer enn 20 år og at demens er en av de viktigste dødsårsakene hos disse menneskene.

Cold beer

Menn rammes oftere av tidlig demens enn kvinner, og dette kan ha sammenheng med at alkoholmisbruk er en viktig risikofaktor for sykdommen.

– I mitt arbeid ser jeg ofte effekten av alkoholisme på demens, men da er det ofte for seint å gjøre noe med.

Det sier geriatrisk psykiater Bruce Pollock som også er en av forskerne bak studien.

– Det er nødvendig å sette i gang screening, tiltak mot problematisk drikking og behandling av alkoholisme på et tidlig tidspunkt.

Forskerne trekker fram at alkoholmisbruk ikke bare er en risikofaktor i seg selv. Det er også tett knyttet til andre faktorer som øker faren for demens, deriblant høyt blodtrykk, røyking, hjerteflimmer og slag. Altså er det mye som tyder på at alkohol øker faren for demens også indirekte.

Viktig studie

– Denne studien er veldig sentral, for alkoholens skadelige effekt på hjernen er i liten grad studert.

Det sier Bettina Husebø som er professor ved Universitetet i Bergen og leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS).

Bettina Husebø, professor ved Universitetet i Bergen og leder for Senter for alders- og sykehj

Bettina Husebø er professor ved Universitetet i Bergen og leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS).

Foto: UiB

– Tidligere studier har i liten grad vektlagt alkohol som en betydelig risiko for demens, noe som egentlig er forbausende, sier Husebø.

– I stedet har moderat alkoholkonsum vært trukket fram som noe som kan redusere risikoen for demens. Denne studien kan muligens være med på å rokke ved noen av forestillingene våre rundt demens og alkohol.

Husebø trekker fram at forskerne har hentet sine data fra sykehus. Med andre ord er det de sykeste av demenspasientene studien ser på. Det er dessuten en svakhet ved studien at den ikke sier noe om hvor mye pasientene i undersøkelsen drikker, bare at de har et høyt alkoholforbruk.

– Det er derfor uklart hvorvidt mer moderat alkoholkonsum også kan øke risikoen for demens. Dette vil også variere fra person til person – noen er mer ømfintlige enn andre, sier Husebø.