Hopp til innhold

Her er jordas fjerne «fetter»

«Kepler-186f» kan teoretisk sett være en planet med lignende livsgrunnlag som vår egen, sier Nasa.

Kepler-186f

Konsepttegning av Kepler-186f som kan vise seg å inneholde liv.

Foto: NASA / Reuters

Rundt 500 lysår fra jorden sirkler planeten Kepler-186f rundt sola i sitt solsystem.

Planeten ble først oppdaget gjennom den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasas Kepler-teleskop, ifølge en rapport som ble kunngjort i US Journal Science skjærtorsdag.

Senere har observasjoner gjennom Keck og Gemini-teleskopene kunnet bekrefte funnet med 99,98 prosents sannsynlighet, skriver Nasa på sine nettsider.

Vann og atmosfære?

Det er ikke uvanlig at man finner nye planeter, men det som gjør Kepler-186f så spesiell er at den har flere likhetstrekk med vår egen planet.

Den nyoppdagede klonen er rundt 1,1 ganger så stor som jorden. Det betyr at forholdene ligger til rette for at den har en atmosfære.

Sammenligning mellom jorden og Kepler 186f

Denne illustrasjonen viser sammenligningen mellom vår planet og Kepler 186f.

Foto: NASA/JPL-Caltech/T. Pyle

– Kepler-186f er ikke nødvendigvis vår tvillingplanet, men den kan sees på som en fetter av jorden, sier medforfatter Thomas Barclay.

I tillegg til atomosfære er planetens bane slik at det kan tenkes at det finnes flytende vann der, noe som igjen vil legge forholdene til rette for liv.

– Den er en av fem planeter som sirkler rundt sola i solsystemet. Den befinner seg i en temperert sone hvor det er mulig at vann kan eksistere i flytende form, sier Elisa Quintana ved Nasas senter for søk etter utenomjordisk intelligens.

For forskerne er dette et stort gjennombrudd i jakten på å finne planeter lik vår egen.

– Oppdagelsen av Kepler-186f er et betydelig steg i den retningen, sier Paul Hertz ved Nasas avdeling for astrofysikk.

Man har også tidligere funnet planeter innenfor den beboelige sonen, men de har vært minst 40 prosent større enn jorda.

Ørlite grann større enn jorda

Kepler-186f ligger helt ytterst i planetrekken rundt stjernen Kepler-186, og helt på grensen av det området hvor det kan eksistere liv.

Denne sola er en del svakere enn vår, og overflatetemperaturen på Kepler-186f kan derfor muligens ikke være høy nok til å forhindre at vannet fryser.

– Men siden denne planeten er litt større enn vår jord, håper vi det resulterer i en tykkere atmosfære som vil sørge for at den holder på mer varme, sier en av medforfatterne av rapporten Stephen Kane.

Selv om størrelsen på planeten er kjent, vet man ikke hva den består av. Men basert på tidligere forskning, er det sannsynlig at planeten i likhet med vår består av stein.

I overskuelig framtid må vi nok bare la fantasien få løpe fritt om hvilke livsformer som eventuelt befinner seg på vår tvillingplanet. Men oppdagelsen har gitt forskerne blod på tann i jakten på andre kloder lik vår egen.

– Disse planetene er ekstremt vanskelig å finne og bekrefte. Nå som vi har funnet én ønsker vi å lete etter flere. Gemini- og Keck-teleskopet vil nok spille en viktig rolle i jakten, sier Elisa Quintana.