Hopp til innhold

Her er alt vannet i verden

70 prosent av Jorda er dekt av vann - men samler du alt ser det ikke så voldsomt ut.

Her er alt vannet i verden

Alt vannet på og rundt Jorda får plass i ei kule som er 138 mil i diameter.

Foto: Jack Cook, Woods Hole Oceanographic Institution (©) Howard Perlman, USGS.

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Jorda kalles gjerne Den blå planet fordi størsteparten av overflata er dekt av vann. Men hvor mye vann finnes det egentlig på Jorda?

Jack Cook fra Woods Hole Oceanographic Institution og Howard Perlman ved U.S. Geological Survey har lagd et bilde som setter dette i perspektiv.

Oslo-Narvik

Det er ikke bare det åpenbare - hav, sjøer og elver - som får plass i dråpa. Vanndamp, grunnvann, isbreer - til og med vannet som er i mennesker og dyr er regna med.

Samler du dette sammen får du altså ei vannkule som er 138 mil i diameter - noe som tilsvarer avstanden mellmo Oslo og Narvik.

– Mesteparten av vannet på Jorda - over 96 prosent - er saltvann i havet, skriver USGS på hjemmesidene sine.

Det vil si at vannet vi nyttiggjør oss utgjør en forsvinnende liten del av den blå kula. Og mye av det er ikke synlig for oss i det hele tatt.

– Selv om vi stort sett bare legger merke til vannet på jordoverflata er det mye mer ferskvann lagra i bakken enn det er i flytende form over bakken, skriver USGS.

Hvis du foretrekker harde tall framfor visualisering kan USGS opplyse om at vannkula består av 1.386 millioner kubikkilometer med vann.

12.900 av disse kubikkilometerne befinner seg til enhver tid i atmosfæren - rundt 1.170 kubikkilometer med vann fordamper hver dag.