NRK Meny
Normal

Healeren er vår nye prest

Er healere, astrologer og klarsynte vårt nye presteskap? Eller er dette bare helt naturlige menneskelige evner?

Hotstoneterapi
Foto: www.colourbox.com

- Det er alternativbransjen som representerer det nye presteskapet. Ikke som den gamle autoritære presten som truet med helvete, men mer som sjelesørgeren som gir råd og veiledning.

Det er healeren med sine mange former for behandling som viser oss en frelsesvei.

Det er Asbjørn Dyrendal, religionshistoriker og redaktør av bladet Skepsis som sier dette. Altenativ bransjen vokser - han mener det er nyreligiøsiteten som brer seg

Uforpliktende

Asbjørn Dyrendal

Dette er også religion sier Asbjørn Dyrendal.

Foto: NRK

Healing, spirituelle seanser, medium og terapier av ulike slag har mange felles religiøse karaktertrekk, hevder han. Mens kirken tilbyr menighetsfelleskap og fastlagte ritualer, gir terapeuten deg en nær og personlig behandling som tar utgangspunkt i din kropp og dine følelser.

Terapeuten er som regel også hellig overbevist om at behandlingen virker.

- Dessuten er det ganske uforpliktende, du trenger verken å ha en personlig tro, eller omvende deg, bare du betaler for timen, sier han.

Se video fra Schrödingers Katt om nyreligiøsitet

Benekter


- For meg har ikke dette noe med religion å gjøre, sier Linda Thorstensen som i 2008 ble kåret til Norges mest klarsynte person. l tillegg er hun medium og kan tilby et bredt spekter av behandlinger på sitt alternative senter på Kongsberg.

Linda Thorstensen er medium og klarsynt.

Linda Thorstensen er klarsynt, men ikke religiøs.

Foto: Lars Skjønberg/NRK / NRK

Hun er en av mange i alternativbransjen som ikke ønsker merkelapper knyttet til religion og religiøsitet. på det hun driver med. De hevder gjerne selv å være noe helt annet som er både mer sant og ekte enn det religionene står for.

- Å utvikle klarsyn, motta healing og energi har ingenting med religion å gjøre sier Thorstensen. Det er helt naturlig for oss mennesker, mens religion aldri har hatt noe med den naturlige biten å gjøre, hevder hun.

Personlig relasjon

I det alternative miljøet er det individet som står i sentrum. Det er ikke viktig å danne menigheter og lukkete samfunn. Derimot blir det lagt stor vekt på den enkeltes frihet og utviklingspotensiale.

Her er det ikke snakk om presten og menigheten, dette er en èn til èn relasjon, et klient-terapeut forhold .

Dessuten står mangfoldet sterkt. En behandler har gjerne flere evner, som f.eks. telepati, synskhet, helbredelse og mediumevner. Og dette er typisk for det moderne religiøse landskapet, hevder Dyrendal.

Kommersielt

Alternativ behandling
Foto: www.colourbox.com

At det er en kommersiell relasjon, er intet hinder. Det gjør at det er lettvint, greit, og uforpliktende å benytte seg av tilbudet. Det er lett å bestille en behandlingstime, eller kjøper en bok eller vare, enten i butikk eller på nettet.

Det moderne alternativmiljøet er et verdensomspennede nettverk. Enten du er i Calcutta eller i California, vil du stort sett finne de samme behandlingsformene, bøkene, og produktene, hevder Dyrendal.

Kanskje er du mer religiøs enn du var klar over?

Schrödingers katt NRK1 tor. kl.19.30