Åndeutdriver: – Flere sykehjem ber om hjelp

Klarsynte Bent Egil Albrechtsen hevder flere sykehjem og omsorgsboliger har bedt om hjelp til å fjerne «klebeånder».

ÅNDEMANER

Klarsynte Bent Egil Albrechtsen hevder både kommunale sykehjem og beboere i omsorgsboliger har bedt han mane ut ånder i etterkant av Madshaven-saken.

Foto: BENEDICTE GOA LUDVIGSEN

Det ble bråk og heftig oppvask etter at klarsynte Bent Egil Albrechtsen ble hyret inn for å drive ut ånder på et sykehjem for psykisk utviklingshemmede i Arendal.

– I ettertid har jeg blant annet blitt spurt om å komme til et kommunalt sykehjem på Agder, sier Albrechtsen til NRK.no.

Etter Madshaven-saken i Arendal har mange henvendt seg til åndemaneren, som mener han er klarsynt.

– Men jeg har blitt veldig skeptisk til å ta oppdrag på institusjoner. Jeg sier at de ansatte må klarere med ledelsen, og da hører jeg som regel ikke mer.

MADSHAVEN

Åndemaneren hevder det gikk en gammel sti under Madshaven Bo- og Dagsenter, og at åndene vandret på denne. Albrechtsen sier han rakk å legge stien utenom bygget før han måtte slutte.

Foto: LEIF DALEN / NRK

Våkner og ser skikkelser

Han forteller at beboere ved kommunale omsorgsboliger også har tilkalt han for å få hjelp til å drive ut ånder i leilighetene sine:

– Mange eldre opplever å våkne på nettene og se skikkelser. Det er typisk åndene å trives der det er mye død og bekymring, sier Albrechtsen.

Nektes å snakke med ansatte på Madshaven

Fylkesmannen slo fast i en tilsynsrapport at det var kritikkverdig at ansatte hadde tilkalt åndemaneren for å bli kvitt det de opplevde som «klebeånder».

– Det var en ansatte som kontakta meg i utgangspunktet. Hun hadde dratt med seg flere av disse åndene hjem, og de plaget både henne og barna, forteller Albrechtsen.

Hevder han la «åndesti» utenom bygget

Han beklager at han ikke fikk gjort jobben sin ferdig på Madshaven.

– Det går en gammel sti under bygget som det var åndelig vandring på. Jeg fikk i alle fall lagt den utenom huset, hevder Albrechtsen.

Til tross for at han ikke får lov å kontakte de ansatte, mener han å vite at de fremdeles er plaget med ånder og skikkelser.

– Jeg sendte åndene ut på et stort jorde

Åndemaneren var midt i arbeidet da han fikk beskjed om å slutte i en fart.

– Jeg hadde akkurat fått ledet alle ut på et jorde i nærheten.

Hvor lenge sto de på jordet, da?

– Et par dager. Jeg ble bedt om å avslutte, og da sendte jeg dem tilbake i bygget. Jeg har blitt anklaget for å ville hevne meg, men jeg følte det var det eneste riktige.

Klebeånder - intervju med av Bent Egil Albrechtsen fra Arendal, i NRK Ukeslutt lørdag 29.november 2014.