Utenlandsreiser unngår klimaregnskapet

Når du flyr fra et land til et annet, flyr du også utenfor klimaregnskapet. 

Boeing 787 Dreamliner
Foto: HO / AFP

Tenk deg en flytur fra Oslo til Bergen. Flyreisen fører til CO2-utslipp, og utslippene fra denne flyturen blir regnet med i Norges totale utslipp av klimagasser.

Men: Internasjonale flyreiser regnes ikke med når landene i verden skal beregne klimagassutslipp.

Internasjonal floke

For om du flyr fra Oslo til New York, da blir saken brått en annen. Og hvis du i tillegg flyr via Paris, gjør det saken enda mer komplisert. Hvem skal ta ansvaret for denne reisen?

Det er nemlig nettopp dette som er problemet, for så langt er det ikke inngått en overnasjonal avtale som regulerer dette.

- Årsaken er at verdens land ikke klarer å bli enige om hvem som skal ta ansvar for disse utslippene, sier Kristin Rypdal, forsker ved Cicero senter for klimaforskning.

Hun har jobbet med luftfart og utslipp i lengre tid, og ser at de internasjonale flyreisene skaper hodebry.

Utenlandsreiser faller utenfor 

- Det er vanskelig å få til et rettferdig system for hvem sitt ansvar slike reiser egentlig er. Enkelte stater har dessuten interesse av at man ikke kommer til enighet i det hele tatt. Noen stater som selger olje og gass frykter for at etterspørselen blir mindre dersom internasjonal luftfart inkluderes i en klimaavtale, forklarer Rypdal

Norges forpliktelser i Kyoto-avtalen omfatter kun innenriks luftfart. Men innenriksreisene dekker ikke på langt nær alle flyreisene nordmenn gjør. Og slik er det overalt.

Trenger nye tanker

En løsning på problemet ser foreløpig ut til å være langt unna, for ansvaret for de internasjonale flyreisene har vært omdiskutert lenge uten at noen har klart å bli enige.

I følge Kristin Rypdal er håpet nå at noen klarer å tenke nytt. For eksempel innenfor EU.

Fra 2012 skal de ha et nytt system på plass som vil gi flyselskapene ansvar for utslippene etter flyreiser. Dette systemet vil fjerne ansvaret fra statene slik opplegget er i dag.

- Det kan være løsningen på problemet, tror Rypdal.

HØR: Flyreiser til utlandet regnes ikke