Bli et tre når du dør

Tenk deg at når du dør, blir du lagt i en nedbrytbar kapsel som ser ut som et egg. Over egget blir det plantet et frø, og snart gir du næring til ditt eget tre.

Capsula Mundi

Slik kan framtidens kiste se ut.

Foto: The Capsula Mundi Project

Italienske designere med capsula mundi

Designerne Raoul Bretzel og Anne Citelli har designet Capsula Mundi.

Foto: The Capsula Mundi Project

– Slik vil framtidas kirkegårder bli parker fulle av trær, i stedet for gravsteiner. Det sier de italienske designerne Anna Citelli og Raoul Bretzel, på hjemmesiden sin. De har kommet opp med the Capsula Mundi project. Tanken er at de etterlatte kan pleie treet til minne om sine kjære i stedet for en kald gravstein.

For å få plass i kisten, må de døde plasseres i fosterstilling. Kisten består av naturlige materialer og er hundre prosent nedbrytbar.

Capsula mundi

Tegningen viser hvordan den døde legges i fosterstilling inni det nedbrytbare egget, slik at det kan vokse et tre over graven.

Foto: The Capsula Mundi Project

Viktig å tenke miljø når det gjelder døden

Lars Erik Svanholm

Lars Svanholm er daglig leder i Svanholm begravelsesbyrå.

Foto: Titt

– Med tanke på det miljøvennlige aspektet av det, så er vi positive, sier Lars Svanholm til NRK. Han er daglig leder i Svanholm begravelsesbyrå i Trondheim.

Slik lovverket er i dag, er ikke dette mulig i Norge, blant annet fordi det er regler for hvor langt ned i jorda en død person skal begraves. Men Svanholm tror det vil komme en endring i lovverket.

Etter hvert som kirkegårdene i de større byene begynner å bli fulle og det blir begrensninger på gravplasser, kan vi bli nødt til å tenke annerledes.

– Flere og flere blir også miljøbevisste og vi er nødt til å tenke på også den delen når det gjelder døden. Med en slik metode, går nedbrytningen mye raskere enn ved vanlig kistenedsetting, og det tar også mindre plass, sier Svanholm.

Foreløpig er dette heller ikke tillatt i Italia, men the Capsula Mundi project opplyser at de i år starter produksjonen av mindre egg til urner, og at de håper at de skal komme i gang med de større kistene etter hvert.

Maren Esmark

Maren Esmark er generalsekretær i Naturvernforbundet.

Foto: Naturvernforbundet

Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, er fascinert av det de italienske designerne holder på med.

– Dette er en spennende og miljøvennlig måte å tenke på avslutningen av livet på, sier Esmark til NRK.

– Vi vet jo at det er en del miljømessige utfordringer også når det gjelder døden. Enhver løsning som innebærer at vi blir gjenbrukt er bra. Blant annet er det viktig at kister lages av materialer som brytes ned fort uten å forurense.

Når det blåser i skogen

Selv om det kan være en fin tanke at vi i stedet for kirkegårder, får en skog der hvert tre er til minne om en person, kan metoden også by på utfordringer.

– Hva gjør vi når den første stormen har gått, og trærne blir knekt? spør Svanholm.

– Skal vi starte et slikt prosjekt i Norge, må i hvert fall de pårørende være innforstått med at gravplassen til deres kjære kan forsvinne.