Begrunner rosinfingre med evolusjon

Forskere har en ny teori om hvorfor vi får rosinfingre når vi bader.

Rynkete fingre etter å ha vært i vann

Kanskje knudrete badefingre har en nyttig funksjon?

Foto: Flagstaf fotos/GNU Free Documentation License

Mark Changizi, nevrobiolog ved 2AI labs i Idaho, USA, har lansert en ny teori om hvorfor du og jeg får knudrete fingre når vi er lenge i vannet, melder Nature.com.

Ifølge Changizi kan den rynkede huden forklares fra et evolusjonsperspektiv. Rynkene skal fungere som hjulspor, og lede vann vekk fra fingrene når fingertuppene presses mot en flate.

Dermed kan vi fortsette å gjøre presise operasjoner med hendene, selv om de er i et vått miljø.

Mystiske rynker

Ifølge wikipedia har den vanlige forklaringen på rosinfingre har vært at vannet blir absorbert av huden på fingrene. Det tar ca. en halv time i vann før huden begynner å rynke seg.

Bading

Rosinfingre er noe som følger med sommeren, hvis man bruker mye tid i vannet. (Illustrasjonsbilde).

Foto: Scanpix

Allerede i 1935 ble det allikevel klart at det var noe mer som lå bak. Forskere fant ut at denne knudringen ikke fant sted i fingre som var lamme.

Sannsynligvis betyr dette at nervesystemet spiller en stor rolle, i tillegg til vannkontakt, ifølge wikipedia.

Det var dette som fikk Mark Changizi til å tenke.

– Disse gamle funnene overbeviste meg om at rosinfingre har en funksjon, sier han til Nature.com.

Changizi og teamet hans studerte mange bilder av bløte fingertupper, og fant at alle hadde det samme mønsteret. Lange, separate "kanaler" som gikk fra fingertuppen og nedover fingeren.

Ifølge Changizi blir det bare rynker på hender og føtter når kroppen er i vann. Han mener dette styrker hans teori, siden de tydeligste ”kanalene” forekom på tuppen av fingre og tær.

Skeptisk

Dag Hessen

Professor i biologi, Dag Olav Hessen.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Professor i biologi, Dag Olav Hessen, er ikke helt overbevist.

– Inntil jeg har sett dette bedre begrunnet, holder jeg meg tvilende. Når hud rynker seg, blir det også større overflate på fingeren. Dermed blir det også større varmetap.

Varmetap betyr også at fingrene ikke vil fungere like godt som ellers.

– Dette er en interessant teori, og jeg synes det er spennende med den type tenkning, forteller Hessen.

Det kan også være andre tegn på at vi er godt tilpasset et fuktig liv.

– Det finnes en kontroversiell teori om at en viktig del av menneskenes evolusjon har foregått i vann. Vi har blant annet et godt lag med underhudsfett som isolasjon, og vi er hårløse, forklarer han.

Han er allikevel ikke overbevist av argumentene til Mark Changizi.

– Det er ikke sånn at naturens løsninger alltid er optimale. De er ofte det beste av flere alternativer.

– Noen ganger er det også bare vedheng fra eldre generasjoner. Gåsehud er jo et eksempel på det. Når mennesker var dekket av hår, gir det bedre isolasjon når hårene reiser seg.

Bedre med rosinhud

Changizi planlegger å teste hypotesen. Han vil undersøke om forsøkspersoner med rynkete fingre er bedre til å gripe ting under våte forhold, enn folk som ikke har rosinfingre.

– Vi har begynt prøveeksperimenter, og det virker som om det hjelper å ha rosinfingre, sier Changizi til Nature.com.

Bilder øverst i saken er publisert av Flagstaf fotos under GNU Free Documentation License.