– Fremstilles som supermennesker på film

Hva har Rain Man, Saga Norén og Sheldon Cooper til felles? Alle tre er karakterer på film og TV, alle tre assosieres med autisme og alle tre fremstilles som ekstremt smarte. En ny studie mener det kan gi et stereotypisk bilde av mennesker med autisme.

Broen 1, Saga Norén, Sofia Helin

«Broen-skaperne» har tidligere fått kritikk for at karakteren Saga Norén ikke gir et riktig bilde av en person med Asperger. Nå slår en ny studie fast at filmer og serier har en tendens til å gi et stereotypisk bilde av diagnosen.

Foto: Carolina Romare

Hun er alvorlig, virker kynisk og stiller upassende spørsmål. Samtidig er hun lynkjapp i hodet og løser den ene mordgåten etter den andre. Saga Norén er en av mange karakterer på film og TV som har blitt koblet til en autismespekterdiagnose.

Filmskapere elsker å leke seg med tanken på at en av hovedkarakterene har autisme og er smartere enn alle andre, men er det egentlig slik det er i virkeligheten?

– Det er absolutt ingen myte at noen autister har spesielle evner, såkalte savantiske evner. Slike evner forekommer hyppigere hos de med autismediagnose enn hos andre, sier Anders Nordahl-Hansen, postdoc ved Institutt for Spesialpedagogikk ved UiO.

Anders Nordahl-Hansen

Anders Nordahl-Hansen er postdoc ved Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og har forsket på hvordan mennesker med en autismespekterdiagnose fremstilles på film og TV.

Foto: Shane Colwyn

Sammen med Sue Fletcher-Watson ved University of Edinburgh og Magnus Tøndevold har Nordahl-Hansen tatt for seg 26 filmer og TV-serier som har vært assosiert med autisme for å se på hvordan mennesker med diagnosen blir fremstilt i populærkulturen.

– Men mange har forstått det som at autisme nødvendigvis medfører savantisme, men det er svært få av de med en autismespekterdiagnose som faktisk innehar slike savant-evner, forteller han.

Tom Cruise og Dustin Hoffman i filmen Rain Man fra 1988.

Tom Cruise og Dustin Hoffman i filmen Rain Man fra 1988, der sistnevnte spiller hovedrollen.

Foto: MGM/UA/Guber-Peters

Blir for stereotypisk

Resultatene av studien viste at de fleste av de fiktive personene viste veldig mange særtrekk som knyttes til autismespekter-diagnosen. I tillegg ble alle karakterene vurdert ut fra om de ble fremstilt med spesielle evner.

I studien var det litt under halvparten av karakterene i utvalget som hadde slike evner.

– Det er en fare i at fremstillingene kan bli for stereotypiske. Det kan virke som om filmskaperne er litt for rigid med hensyn til diagnosekriterier eller Wikipedia-faktaark. Mange av karakterene blir litt for perfekte tekstbok-eksempler på autisme, sier Nordahl-Hansen.

Selv om serieskaperne av «The Big Bang Theory» og «Broen» er unnvikende i å omtale sine karakterer i diagnosetermer, omfatter studien likevel disse karakterene.

– Alle disse karakterene viser visse særtrekk som er sentrale i diagnosemanualen DSM-5, forklarer han.

The Big Bang Theory, år 5, ep. 8 The Big Bang Theory, Ã¥r 5, ep. 8

Sheldon Cooper (Jim Parsons) t.h., er en karakter i sitcom-serien «The Big Bang Theory» som har særtrekk som blir assosiert med Asperger syndrom.

Foto: TVNorge/Warner Bros.

– Autisme fascinerer

Kaia Dahle Nyhus og Gro Dahle

Forfatter Gro Dahle forteller at filmskapere ofte har et ønske om å lage en spennende karakter, men at de noen ganger ikke gjør god nok research på mennesker med autisme.

Foto: Thomas Espevik / NRK

Den norske forfatteren, Gro Dahle, har selv Asperger syndrom. Hun synes det er viktigere at personene i filmer og serier skal være interessante karakterer enn at de nødvendigvis oppfyller diagnosekriteriene.

– Saga Noréns personlighetstrekk er morsomme og spennende, og derfor er hun en god karakter. Noen av trekkene hennes kan minne om asperger-trekk, men det blir urettferdig å si at hun er en del av autismespekterdiagnosen, sier hun

– Broen handler ikke om en person med Asperger syndrom. Det er en underholdningsserie med en krimgåte hvor karakterene er skapt for å skape konflikt og kontrast og nysgjerrighet, forteller Dahle.

Hun tror at aspergertrekkene fascinerer filmskapere og at det er derfor mange krydrer karakterene sine med disse trekkene for å lage en karakter som engasjerer.

– Selv om det kan være en morsom lek å diagnostisere helter og skurker i filmer, så tror jeg filmkarakterene kanskje klarer seg bedre på egen hånd i fortellingen enn med stereotype diagnosekriterier i etterkant, sier hun.