Marianne (19) går på spesiell lærlinglinje – nå står hele ordningen på kuttliste

Den populære utdanningen hylles av næringslivet og omtales som en stor suksess. Men når nye Vestland fylke må spare kan det bety slutten.

Lærling Framo Askøy

LÆRLING: 19 år gamle Marianne Garlid Johannesen er industrimekanikerlærling ved bedriften Framo på Askøy utenfor Bergen.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Som NRK har meldt tidligere, må det nye fylket i vest kutte flere hundre millioner kroner de neste fire årene for å få budsjettet i balanse.

Blant de mange opplæringstilbudene fylkesrådmannen har foreslått å kutte i, er den såkalte TAF-ordningen (tekniske allmenne fag) i videregående skole. Denne gir elevene en dobbel kvalifikasjon i form av både fagbrev og studiekompetanse på fire år.

Tilbudet koster fylket ca. 16,4 millioner kroner ekstra i året sammenlignet med ordinær studiespesialisering.

Får i pose og sekk

I Vestland finnes tilbudet i Fusa, Knarvik og Måløy. På landbasis tilbys dette også i Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Rogaland, Innlandet og i Trøndelag.

– Det er ufattelig synd, sier 19 år gamle Marianne Garlid Johannesen om kuttforslaget. Hun er lærling ved bedriften Framo på Askøy utenfor Bergen.

Johannesen går fjerde året på TAF og skal neste år ta fagbrev som industrimekaniker. Hun vil med tiden bli ingeniør, noe utdanningen hun nå tar gjør mulig.

– Dette gjør at jeg har praktisk erfaring fra arbeidslivet når jeg skal begynne på ingeniørstudiet, i tillegg til den teoretiske kompetansen. Arbeidsgiverne ønsker seg det, sier 19-åringen.

Dette bekrefter rektor Åsta Navelsaker Røed ved Måløy videregående skole.

– Gjennom TAF har vi fått til et godt samarbeid med næringslivet. Det vil bli dårligere om tilbudet forsvinner, sier Røed.

Lærling Framo Askøy

PÅ JOBB: Marianne Garlid Johannesen sammen med HR-sjef Anne F. Isachsen i Framo.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

– Gjør oss konkurransedyktige

Ordningen har siden 1992 vært en viktig måte for industribedriftene på Vestlandet å sikre seg nye og attraktive lærlinger.

Framo, som leverer pumper til olje- og gassindustrien, har til enhver tid rundt 50 TAF-lærlinger i sving fordelt på sine fire lokasjoner i Vestland.

Daglig leder på Framo Flatøy, Richard Sulen, har selv vært gjennom løpet og startet som lærling i bedriften på 90-tallet.

Han reagerer sterkt på at ordningen nå står oppført på kuttlisten.

– Denne modellen gjør at vi kan investere langsiktig i personell og være konkurransedyktige i norsk industri. Skulle dette skje, må vi legge om hele måten vi rekrutterer ingeniører og sivilingeniører på, sier Sulen.

Daglig leder Framo

KRITISK TIL KUTTFORSLAG: Daglig leder ved Framo på Flatøy, Richard Sulen, sier det er svært viktig for bedriften å beholde lærlingordningen.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Vil ikke frede tilbudet

Fylkesrådmannen har også foreslått å kutte i musikk, dans- og dramalinjene i Vestland ved å enten redusere antall klasser eller avvikle tilbudet ved skoler som har et svakt søkergrunnlag.

Dette fikk fylkesordfører Jon Askeland (Sp) til å skrive et Facebook-innlegg der han fredet tilbudet på vegne av posisjonspartiene.

Medlem i Fylkesutvalget i Vestland, Emil Gadolin (Ap), vil ikke gå like langt når det gjelder TAF-ordningen.

Emil Gadolin

ØNSKER IKKE KUTT: Fylkespolitiker Emil Gadolin (Ap) sier partiet ikke ønsker kutt i TAF-ordningen, men vil heller ikke frede tilbudet nå.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Jeg tror det er en veldig farlig vei å gå hvis vi skal frede for mye nå. Vi er nødt til å ta innover oss den vanskelige situasjonen vi står i. Samtidig vil jeg signalisere veldig tydelig at dette er ikke et kutt vi i Arbeiderpartiet ønsker oss, sier Gadolin.

I første omgang skal fylkets budsjett- og økonomiplan til behandling i fylkesutvalget 29. september.

Endelig budsjettvedtak skjer i fylketinget 15. desember.