Utsetter hevingen av KNM «Helge Ingstad» til neste år

Forsvaret opplyser at fregatten har sunket enda lenger ned i Hjeltefjorden. Det gjør at fire av løftekjettingene ikke får plass under KNM «Helge Ingstad».

KNM «Helge Ingstad» bergingsarbeid

UTSATT: Tidligere har Forsvaret brukt 25. desember som tidligste tidspunkt for heving av KNM «Helge Ingstad». Nå vil hevingen tidligst skje i januar.

Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Helt siden KNM «Helge Ingstad» sank dypere i Hjeltefjorden 13. november, har Forsvaret fryktet at havaristen skal gli ut og synke enda dypere.

Værforholdene i Øygarden har gjort bergingsarbeidet svært krevende, fordi vinden fører til bevegelser i fregatten. Forsvarsmateriell har derfor vært nødt til å avbryte arbeidet flere ganger og i lange perioder av sikkerhetshensyn.

Forsvaret har oppgitt 25. desember som første mulige dato for heving tidligere. Nå blir altså fregatten liggende i sjøen utenfor Stureterminalen en stund til.

– Vi håper å kunne starte hevingen i januar, men flere faktorer spiller inn, blant annet været, tømming av drivstoff samt organisering og koordinering av dykkeoperasjonene., sier Forsvarsmateriells Arild Øydegard, prosjektleder for hevingsoperasjonen, i en pressemelding.

Følg bergingen direkte:

NRK sender kontinuerlig fra bergingsaksjonen av KNM «Helge Ingstad».

NRK sender kontinuerlig fra bergingsaksjonen av KNM «Helge Ingstad».

Ser på alternative løftemetoder

Prosjektlederen sier i pressemeldingen at disse faktorene gjør at tidsplanen for hevingen blir forskjøvet til januar. Dersom fregatten synker ytterligere ned i sjøen, risikerer Forsvarsmateriell å måtte begynne planleggingen på nytt.

Den planlagte bergingsaksjonen har støtt på flere problemer.

På grunn av dårlig vær har fregatten sunket enda lenger ned i sjøen og berører nå bunnen. Som en følge har dykkerne som jobber med å feste løftekjettingene på 12 til 15 tonn problemer med å få kjettingene under fregatten.

Forsvarsmateriell må nå se på alternative metoder for å løfte delen av fartøyet som ikke kan heves av løftekjettinger.

KNM «Helge Ingstad» 28.11

MÅ FINNE ALTERNATIV: Fire av løftekjettingene får ikke plass under KNM «Helge Ingstad». Det betyr at Forsvarsmateriell må finne en ny metode for å heve denne delen av fregatten.

Foto: Kystvakten/Forsvaret Kystverket

Trappes ned i julen

Arbeidet med å heve fregatten trappes ned fra og med 21. desember, før arbeidet gjenopptas gradvis i romjulen.

I tillegg trappes arbeidet ned av hensyn til innleide dykkere som har jobbet kontinuerlig den siste tiden. Blant annet har et av de store faremomentene i bergingsaksjonen vært klemfare for dykkerne.

– Arbeidet trappes ned på grunn av helse, miljø og sikkerhetshensyn (HMS) for de innleide dykkerne. De har jobbet skift dag og natt på havaristedet for å klargjøre fartøyet for heving, sier Øydegard i pressemeldingen.

Leder for Norsk yrkesdykkerskole, Dag Wroldsen, forklarer at selve dykkeoperasjonen er ukomplisert.

– Rent dykketeknisk er ikke dette en komplisert operasjon. Fartøyet er ikke særlig stort og det ligger så grunt, sier Wroldsen, som påpeker at han ikke selv har vært ved fregatten og uttaler seg basert på generell basis.

– Som dykker er det dårlig vær som er den store utfordringen. Urolig sjø gjør at faren for at fregatten sklir dypere i vannet, øker. Men sammenlignet med andre store ulykker som Alexander Kielland-ulykken og Costa Concordia-havariet, er dette ukomplisert.