Hopp til innhold

Tidlegare innsette får erstatning etter nakenvisitering: – Dei er letta

Dei tre får erstatning på til saman 275.000 kroner. – Dette får staten aldri meir gjera, seier advokaten deira.

p-lFbYX06-A

Staten må betale erstatning til tidlegare innsette i Bergen fengsel etter at dei blei utsette for hundrevis av nakenvisiteringar.

Foto: Marit Hommedal / NTB

I 2022 blei staten dømd for menneskerettsbrot etter at fleire hundre innsette i Bergen fengsel over tid hadde blitt utsette for omfattande nakenvisitering.

Mellom anna blei ein kvinneleg innsett beden om å fjerne ein tampong medan ein fengselsbetjent såg på.

Ein mannleg innsett blei nakenvisitert opp mot 500 gongar.

Les også Ble nakenvisitert hundrevis av ganger i fengsel – nå er staten dømt for menneskerettighetsbrudd

p-lFbYX06-A

I dommen frå tingretten fekk tre tidlegare innsette dekt saksomkostnadane sine, men fekk inga erstatning.

Dei anka saka og i dag kom dommen frå Borgarting lagmannsrett:

Staten er dømd til å betale erstatning til dei tre. To av dei får utbetalt 100.000,- medan den tredje får 75.000,-. Dei får også dekt vidare saksomkostnadar dei har hatt.

Nakenvisitering

I eit slikt rom blei fleire hundre innsette nakenvisitert i Bergen fengsel. No har tre av dei som saksøkte staten, fått utbetalt erstatning.

Foto: Bergen fengsel

– I dag feirar dei

Maria Hessen Jacobsen representerer dei tre. Ho fortel at klientane hennar er letta og veldig glade.

– I dag feirar dei, seier ho.

– Det er noko forferdeleg dei har vore utsette for. Den manglande anerkjenninga frå staten har vore veldig tung, og å stå i desse rettsrundane har vore ei gjenoppliving av traumet.

Maria Hessen Jacobsen, saksøkernes advokat

Hessen Jacobsen frå Elden Advokatfirma representerer dei tidlegare innsette.

Foto: Oda Flaten Lødemel

Ho seier det har vore prinsipielt viktig for dei tre å vinne fram.

– For det første er praksisen avskaffa, og for det andre har denne dommen og andre frå Høgsterett sat eit punktum for at staten aldri meir får gjere dette.

Les også Dennis (44) ble nakenransaket 71 ganger: – Traumatiserende

Dennis

– Men når det er sagt meiner dei nok beløpet er lågare enn det ein meinte var rett.

– Kva meinte de var rett?

– Vi bad om oppunder 200.000 for kvar av dei som har fått 100.000.

Likevel peiker Hessen Jacobsen på at beløpa ikkje var det mest avgjerande for dei tre, men å vinne fram med denne saka.

Innsatt ble nakenvisitert hundrevis av ganger i Bergen fengsel: – Vondt å hele tiden kle seg naken

– Etablerer rett til økonomisk oppreisning

Hessen Jacobsen meiner denne dommen er med på å definere kva kriminalomsorga kan tillate seg for framtida.

– Dommen er med på å etablere ein rett til oppreisningserstatning som ein del av den reparasjonen staten må gjere for dei han har krenka alvorleg.

Advokatfirmaet Elden representerer 150 andre som meiner å ha vore utsette for menneskerettsbrot og meiner dei har krav på erstatning.

– For dei 150 er det no ei moglegheit til å få ein reparasjon for å ha gjennomlevd det same, seier Hessen Jacobsen.

Les også Praksisen i fengsel var menneskerettsbrudd – ingen har kartlagt hvor mange som er ofre

Fengselsgangene i Bredtveit fengsel.

Regjeringsadvokat Liv Inger Gjone Gabrielsen, som førte saken på vegne av staten, svarar NRK at dei nettopp har motteke dommen.

– Vi skal no gå nøye gjennom den saman med Justis- og beredskapsdepartementet, og det vil deretter bli tatt stilling til om dommen skal ankast.