Sykkelsjef misunnelig på Londons milliardsatsing

London skal bruke elleve milliarder kroner på nye sykkelveier. – Hadde Oslo og Bergen fått summer som dette, kunne vi snakket om en sykkelrevolusjon, sier Einar Johan Grieg.

Bike Superhighway London

SUPERSYKKELSTI: London har allerede etablert sine «Superhighways» for sykkel. Nå skal storbyen satse milliardbeløp på nye sykkeltiltak.

Foto: Transport of London

London har planer om sykkelveiutbygging til ufattelige elleve milliarder kroner, melder Sykkelbynettverket.

Einar Johan Grieg er sykkelsjef i Bergen kommune og er en smule misunnelig på syklistene i den britiske hovedstaden.

Sykkelsjef i Bergen

SYKKELSJEF: Einar Johan Grieg.

– Det er liten tvil om at økt finansiering i denne størrelsesorden hadde medført at mange flere av planene våre kunne realiseres raskere i begge byene, sier Grieg til NRK.

Bergen og Oslo bruker anslagsvis 200 millioner kroner årlig på ulike sykkelrelaterte tiltak.

LES OGSÅ: Nå bør du ta frem sykkelen

Jeg er glad for at ting nå begynner å skje, men vil se resultatene før jeg jubler for høyt.

Einar Johan Grieg

Livsfarlig for syklister

Ordfører Boris Johnson sto i spissen da Transport for London nylig vedtok en ny sykkelplan som innebærer bygging av to supersykkelveier gjennom det sentrale London.

Men det er ikke bare fryd og gammen.

– England hadde på 1930-40-tallet en svært høy sykkelandel, men nå ligger de lavest i Europa. Jeg har selv syklet og merket at konfliktnivået er høyt. Mange syklister omkommer. Jeg er glad for at ting nå begynner å skje, men vil se resultatene før jeg jubler for høyt, sier sykkelsjef Grieg.

Sykler i London

KJENDISSYKLISTER: Borgermester Boris Johnson (t.v.) har fått med seg en rekke nasjonale og internasjonale kjendiser på sin kampanje for å få londonerne til å sykle. I 2012 var han på tur med Arnold Schwarzenegger.

Foto: Matt Dunham / AP

– London har fine parker som det er flott å sykle i. Men dagens «supercycling highways», der man noen steder blander buss og sykkel, synes jeg ikke noe særlig om, sier Grieg.

LES OGSÅ: Kjære Norge, vi må snakke om sykkel

For farlig i norske storbyer

I Oslo og Bergen oppgir de fleste dårlige forhold for sykkel som hovedgrunn for å ikke sykle. Her er både for dårlig infrastruktur og trafikkfare viktige årsaker. Særlig kvinner, yngre og eldre vegrer seg for å bruke pedalkraft.

– Oslo og Bergen har en del av de samme utfordringene. Inntrykket man kan få er at det er et helvete å sykle uansett, men det er det ikke. Byene har områder som er godt tilrettelagte, men vi har fortsatt mye ugjort, sier sykkelsjefen i Bergen.

Tre av ti nordmenn sykler aldri

– I Nederland sykles det mer enn i alle engelspråklige land til sammen. Kristiansand og Trondheim har lenge hatt en god utvikling i sin sykkelandel, mens Oslo og Bergen potensial til å bli bedre.

Bergen har i dag en sykkelandel på 3,4 andel, mens målet er ti prosent.

I en markedsundersøkelse som ble gjennomført høsten 2014 ble 4.200 personer spurt om sine sykkelvaner. Fire av ti svarte at de sykler flere ganger i uken, mens 23 prosent oppgir at de sykler ukentlig/månedlig.

35 prosent av de spurte sier at de sjelden eller aldri sykler.