Sykepleierstreiken: – Tilstanden til pasienter er forverret uten at vi har fått det med oss

BERGEN (NRK): Fullstendig fastlåst konflikt etter at 55 sykepleiere har streiket i to uker. Haukeland sjukehus trygler om en løsning.

Sykepleiere i streik på Torgallmenningen i Bergen 2018

I STREIK: Sykepleiere i streik på Torgallmenningen i Bergen onsdag. En av fanene sier «Tarifflønn er ingen privatsak».

Foto: Mette Anthun / NRK

– Vi er helt på grensen av hva som er forsvarlig for liv og helse. Nå håper vi at vår bekymring blir vurdert og om mulig, få en slutt på streiken, sier driftsdirektør Askjell Utaaker ved Haukeland universitetssjukehus.

Den 25. oktober ble 55 sykepleiere tatt ut i streik etter brudd i meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Av disse jobber 24 sykepleiere i Bergen.

Streiken rammer pasienthotell og helsesenter i seks fylker, deriblant Haukeland pasienthotell, som er den største sengeposten på sykehuset.

Her mistet 150 pasienter sengeplassene sine.

Helge Hopland og Ingrid Gromholt står streikevakt utenfor pasienthotellet på Haukeland

STREIKER: Helge Hopland og Ingrid Gromholt stod streikevakt utenfor Haukeland pasienthotell da streiken startet 25. oktober. – Da jeg begynte i Eurest tjente jeg bedre enn snittet. Så har det bare gått nedover og nå er jeg 50.000 under snittet, fortalte Gromholt.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Helt på grensen

Streiken er nå på vei inn i sin tredje uke. Kilder på begge sider av konflikten forteller til NRK at man er langt unna en overensstemmelse.

Driftsdirektøren på Haukeland mener streiken har nådd et smertepunkt.

– Vi har mange dårlige pasienter, som bor på hotell i byen. Dette er pasienter vi har vanskelig for å ha god kommunikasjon med og oppfølging av.

Ledelsen ved sykehuset sender daglige rapporter til fylkeslegen og Helse- og omsorgsdepartementet. De har også meldt inn to konkrete avvik, forteller Utaaker til NRK.

– Disse avvikene gjelder pasienter der vi ikke har greid å fange opp forverret tilstand.

Seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Ståle Ackermann, bekrefter at de har mottatt bekymringsmeldinger om pasienter som har fått utsatt behandling.

– Ingen av disse har vi vurdert til å utgjøre umiddelbar fare for liv og helse.

Ackermann forklarer at vurderingen for hvorvidt det er fare for liv og helse avhenger av at helsetilstanden eller prognosen til en pasient blir vesentlig forverret på grunn av streiken.

Tror ikke på Haukeland

Leder i Norsk Sykepleierforbund i Hordaland, Mette Mikkelsen, sier til NRK at de ikke kan ta varselropene fra Helse Bergen helt på alvor.

Eurest, som driver pasienthotellet for foretaket, kan nemlig søke om dispensasjon for de streikende sykepleierne. Som NRK skrev i forrige uke, rådet NHO dem til å ikke gjøre det.

– De har noen muligheter som de ikke har brukt. Når de ikke søker om dispensasjon, da kan det ikke være fare for liv og helse, mener Mikkelsen.

Mette Mikkelsen i Norsk sjukepleiarforbund

STOR STREIKEVILJE: Mette Mikkelsen i Norsk sykepleierforbund i Hordaland.

Foto: Mette Anthun / NRK

NHO: Myndighetene må vurdere

Det er ikke NHO, men helsemyndighetene, som skal vurdere om det er fare for liv og helse. Det påpeker Sigbjørn Mygland, direktør for arbeidsliv i NHO Service og handel.

– Når det kommer til dispensasjon, er det kun i helt spesielle tilfeller, for eksempel der det oppstår en ekstraordinær situasjon ingen kunne forutse i forkant, at NHO vil vurdere å innvilge dispensasjon.

Stor streikevilje

Mikkelsen sier streikeviljen er stor. Lønnsforskjellen mellom sykepleierne på pasienthotellet og sykepleierne på selve sykehuset på Haukeland, er ifølge henne på rundt 50.000 kroner.

– Det går mer og mer opp for dem som er i streik, hvor urimelige arbeidsvilkår de har.

Sykepleierne krever lik lønnsstige som KS har, og minstelønn på 500.000 kroner ved ti års ansiennitet. NHO tilbød ett nytt trinn på ansiennitetsstigen, og lik lønn som «sykepleiere det er naturlig å sammenlikne seg med»