Stor økning i skipsbranner som starter i lasten

Norske biler fulle av el-avfall fraktes til Afrika på gigantiske containerskip. Bransjen melder om oppsiktsvekkende økning i branner som starter i lasten.

I første halvdel av 2019 rapporterte maritime nordiske forsikringsselskaper om 13 branner på containerskip som alle startet i lasten.

For samme periode de tre foregående årene er tallene henholdsvis tre, seks og syv.

– Økningen er voldsom. Vår statistikk er ikke nødvendigvis representativ globalt, men den bekrefter en trend som er veldig tydelig siste tiden, sier Helle Hammer, administrativ direktør i Cefor, organisasjonen for nordiske skipsassurandører.

– Dette er en utvikling vi følger ganske nøye og som bekymrer oss, sier fungerende direktør i Sjøfartsdirektoratet, Lars Alvestad.

Både de, rederiene og forsikringsselskapene understreker at man ikke kan fastslå at brannene har startet i el-avfall sendt fra Norge.

Sjøfartsdirektoratet sier Norge uansett vil ta problemstillingen opp i FNs internasjonale maritime organisasjon IMO så snart som mulig.

Enorme forsikringsutbetalinger

Fire av brannene første halvår i år har ført til utbetalingskrav på over ti millioner amerikanske dollar, mot bare to i samme størrelsesorden per år i perioden 2016-2018.

Slik så det ut under evakueringen av «Grande America» 12. mars i år:

Ifølge forsikringsselskapene er det også et stort problem at avsenderne ikke oppgir riktig innhold i containerne ved deklareringen.

Dermed er det risiko for at for eksempel brannfarlig last kan bli plassert på et varmt sted på skipet.

– Feil eller mangelfull deklarering er definitivt en av årsakene. Det trenger ikke skyldes vond vilje, men mer at man ikke er nøyaktig nok eller at det er for komplisert å fylle ut skjemaene, sier Hammer.

– Det er dette som er vår store bekymring. Fartøy og rederi blir ubevisst pålagt farer, sier sjøfartsdirektør Alvestad.

Dumper gamle biler og ee-avfall

Onsdag fortalte NRK Brennpunkt at tusener av gamle norske biler årlig blir fraktet til Afrika, hvor de selges for langt mer enn de er verdt i Norge. Mange av bilene stappes fulle av utrangert elektronikk og hvitevarer.

En av rutene er med danskebåten til Hirtshals, deretter med vogntog til havnen i Hamburg. Derfra fraktes bilene videre med gigantiske containerskip til land som Nigeria, Kamerun og Ghana.

GAMLE BILER: Avregistrerte biler kjøres om bord på danskebåten i Risavika i Stavanger.

STAPPFULLE AV AVFALL: Gamle norske biler, spesielt av typen Toyota Hiace, sendes i stor skala til Afrika via Tyskland. Mange av bilene har sortmalte vinduer uten innsyn og er fulle av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr.

Foto: Brennpunkt / NRK

Lasten kan utgjøre en risiko. 12. mars sank «Grande America» i Biscayabukten utenfor Frankrike etter at det begynte å brenne i en container på dekk. 365 containere og over 2200 nye og brukte biler ligger nå sammen med skipet på 4600 meters dyp.

Skipet forsikres av det norske forsikringsselskapet Norwegian Hull Club, som har hovedkontor i Bergen.

15. mai tok det fyr i to biler under dekk på «Grande Europa» utenfor Mallorca. Mannskapet ble evakuert, men brannen ble slukket og skipet reddet.

Rederier krever strengere regler

Begge skipene eies av det italienske rederiet Grimaldi. Etter brannen i mai gikk de ut og ba om strengere kontroll og regelverk for biltransport til havs.

Rederiet peker på bilbatterier som en stor sikkerhetsrisiko og ønsker nå også forbud mot å fylle «personlige eiendeler» i bilkupeene under frakt. De ønsker i tillegg strengere kontroll av containere.

Fjord Line, som driver fergetransporten mellom Bergen/Stavanger og Hirtshals, har allerede varslet at de vil slutte å frakte avregistrerte biler med sortmalte vinduer.

– Denne typen last rimer ikke med miljøprofilen vår, sa administrerende direktør Rickard Ternblom torsdag.

Branner som starter i lasterom på et containerskip har vist seg å være vanskelige å lokalisere og slukke. Stedet kan være vanskelig å komme til, og brannslukkings-kapasiteten på dekk er begrenset og ofte ikke tilstrekkelig til hindre brannen i å spre seg.

Cefor / Cefors 1. halvårsrapport 2019

– Vanskelig å finne effektive tiltak

Moderne containerskip har plass til rundt 20.000 containere. Det er nærmest umulig å sjekke om alle inneholder det som er oppgitt i deklareringspapirene.

– Dette er i ferd med å bli et industriproblem i containerhandelen, men det er vanskelig å iverksette tiltak som er effektive. Mange prosesser er i gang for å prøve å finne en løsning på problemet, sier Åge Solberg i forsikringsselskapet Norwegian Hull Club.

Sjøfartsdirektoratet mener en kombinasjon av uanmeldte kontroller og kraftige reaksjoner for feilmerket last kan hjelpe på sikt.

– Å levere falske manifest og ikke fortelle befrakter hva som er i lasten, må få følger, slik at vi sakte, men sikkert klarer å bygge opp et regime som gjør at dette avtar, sier Lars Alvestad.

Lars Alvestad, Sjøfartsdirektoratet

VIL TA SIKKERHETEN OPP I IMO: Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad mener bevisst feildeklarering av varer må få avskrekkende konsekvenser. Han sier Sjøfartsdirektoratet vil ta problemstillingen opp i internasjonale organer.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Neppe rom for flere stikkprøver

Kilder NRK har snakket med sier strengere kontroller av innholdet i containere og biler vil være så kostbare og tidkrevende at det vil gjøre containerfraktmarkeder mye tregere og dyrere.

– Stikkprøver forekommer, og det er også utviklet software som skal fange opp varedeklarasjoner som kan være verdt å kikke nærmere på. Problemet er å gjøre utvelgelsen smal nok. Teknologien nå er slik at om du skanner deklarasjonene for seks millioner containere, vil det slå ut på 1,3 millioner av dem, sier Helle Hammer i Cefor.

I stedet vil forsikringsbransjen nå se på mulige tiltak om bord på skipene som gjør at branner kan oppdages og slukkes enda tidligere.

Denne uken var bransjen samlet til konferanse i Arendal om de mange skipsbrannene. Forsikringsselskapet Gard var vertskap, og Helle Hammer fra Cefor var en av foredragsholderne.

– Hvorfor er ikke mangelfull eller feil deklarering tema?

– Det vil være tema, men vi har valgt å ha hovedfokus på hva som kan gjøres når det begynner å brenne. Det betyr ikke at man ikke synes feildeklarering er et problem, men hva vi har mulighet til å påvirke. Fokus er i første rekke på å redde liv ved å se på bedre tekniske løsninger og regelverk om bord, sier Hammer.

  • Se «Søppelsmuglerne» her:
I sidegater i norske byer står gamle biler og fylles med elektronikk. Så forsvinner de. I over et år sporer Brennpunkt bilene, og avdekker en omfattende skjult millionindustri. Det handler om tyveri, trusler og smugling over landegrenser. Og et annet sted bærer noen miljøkonsekvensene.

I sidegater i norske byer står gamle biler og fylles med elektronikk. Så forsvinner de. I over et år sporer Brennpunkt bilene, og avdekker en omfattende skjult millionindustri. Det handler om tyveri, trusler og smugling over landegrenser. Og et annet sted bærer noen miljøkonsekvensene.