Hopp til innhold

Justisministeren må svare for politiets maktbruk mot asylfamilier

En seks år gammel afghansk gutt skal ha fått posttraumatisk stresslidelse etter å ha blitt hentet ut av kirkeasyl. Nå ønsker stortingsrepresentant Petter Eide (SV) strengere regelverk for politiets maktbruk i lignende situasjoner.

Den afghanske familien har vært i kirkeasyl i Fitjar i rundt et år.

AVSLAG: Familien fra Afghanistan med tre barn skal få anken sin på avslag om opphold behandlet neste år. De hadde håpet å få bli i landet frem til det.

Foto: Frank Høvik

23. februar ble en afghansk familie på to voksne og tre barn hentet ut av et bedehus på Fitjar i Sunnhordland.

Familien påberopte seg kirkeasyl, men politiet mente bedehuset ikke var å regne som en kirke, og brøt seg inn i bygningen.

I en psykologisk evaluering blir det slått fast at de tre barna ble utsatt for «umenneskelig og nedverdigende behandling» da politiet aksjonerte.

Nå krever stortingsrepresentant Petter Eide (SV) at justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) svarer på spørsmål om politiets maktbruk i denne og andre saker hvor barn er involvert.

– Jeg forventer at justisministeren kommer til Stortinget noe ydmyk, og at han innrømmer at politiet har vært for hard i klypa i disse sakene, sier Eide.

Petter Eide

KREVER SVAR: Petter Eide (SV) sier han har spurt flere justisministere om svar på politiets maktbruk. – Jeg har enda ikke fått noe ordentlig svar, sier han.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Krever strengt regelverk

For SV-politikeren er det uforståelig hvordan det kan være nødvendig at politiet benytter seg at det han omtaler som «svært overdreven og brutal makt».

– Jeg har vært i kontakt med flere justisministre om dette, men har ennå ikke fått noe ordentlig svar, sier Eide.

Han mener det må lages et strengt regelverk for hvordan politiet skal opptre i slike saker. Blant annet mener han det må være et minimumskrav at de har med seg personer med barnefaglig kompetanse.

– Det er ikke barna sin skyld at de har havnet i denne situasjonen. Norske myndigheter skal oppføre seg ordentlig og opptre på en skånsom måte. Hvis politiet ikke får dette til selv, må Stortinget ta ansvar og presse frem at det lages regler, sier Eide.

LES OGSÅ: Bedehuset ble stormet og familien pågrepet: – Gutt (6) påført skader av politiet

Høy risiko for stress og traumer

På samme tidspunkt som aksjonen i Fitjar fant sted, holdt prosjektleder for barnefaglig kompetanseheving i Politiets utlendingsenhet (PU), Christina Kloster, på med en veileder for å hindre traumer hos asylbarn.

– Vi ser at det er høy risiko for at vi kan påføre barn skadelig stress og traumer der vi pågriper og uttransporterer barn, sa Christina Kloster til NRK.

I to år ha de jobbet med veilederen, som skal distribueres ut til politidistriktene.

Et av de konkrete rådene i veilederen er at barnefamilier ikke skal pågripes før klokken 6 om morgenen.

– Da vil de fleste ha hatt en natt med søvn før politiet kommer inn, sånn at man er mer opplagt for en ganske strabasiøs dag som kommer, sa Kloster.

Den afghanske familien på Fitjar ble pågrepet klokken 6 om morgenen. Hele familien lå og sov da politiet stormet inn i bedehuset.

– Det er ikke politiets jobb å skremme vettet av en barnefamilie. I disse sakene har politiet på ingen måte opptrådt skånsomt. Disse barna har fått alvorlige traumer etterpå, sier Eide.

Justisministeren kommenterer trusselsaken

SKAL SVARE: Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) skal svare på interpellasjonen i Stortinget på nyåret.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Ikke riktig å kommentere nå

Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere saken før justisministeren har svart på interpellasjonen i Stortinget.

– Departementet må svare representanten Eide før vi besvarer NRKs henvendelse. I tillegg, når det gjelder den konkrete saken det her er snakk om, er det fremmet omgjøringsbegjæring og advokaten har anmeldt Politiets utlendingsenhet til spesialenheten. Det vil derfor ikke være riktig å kommentere dette nå, skriver pressevakt Ander Bjørklund i Justisdepartementet i en e-post til NRK.