Hopp til innhold

Ble trodd i retten på at de ikke løy – nå øyner Tamar og Harout håp om å få bli i Norge

Ekteparet flyktet inn i kirken da de ble truet med utsendelse etter ti år på Bømlo. Nå har de fått ny giv foran den avgjørende rettssaken.

Syriske Tamar og Harout Jakarian fryktar politiet skal henta dei ut med makt.

USIKKER FREMTID: Det er fremdeles usikkert om ekteparet får bli i Norge.

Foto: Olav Røli / NRK

– De har ikke gjort noe galt. Da skal de heller ikke miste alt de har opparbeidet seg i Norge, sier advokatfullmektig Anela Ferati.

NRK har tidligere skrevet om det syriske ekteparet Tamar Dankarian og Harout Jakarian som bor på Bømlo i Vestland. De måtte søke tilflukt i den lokale kirken for å unngå å sendes ut fra Norge.

Nå er de ute av kirkeasyl, men fremtiden er fremdeles usikker.

For to år siden oppdaget nemlig Utlendingsdirektoratet (UDI) at de i tillegg til sine syriske statsborgerskap hadde armenske statsborgerskap.

Men ekteparet hevder de ikke visste at de hadde armensk statsborgerskap.

I sommer ble saken tatt opp i retten i forbindelse med et ønske om midlertidig forføyning, som de fikk medhold i. Det vil si at de får oppholde seg i Norge frem til at gyldigheten av vedtakene er gjennomgått i tingretten. Det skal gjøres i desember.

– Vi har håp, og vi stoler på systemet her i Norge, sier Tamar Dankarian.

Må kanskje forlate Norge og Schengen

At ekteparet ikke opplyste norske myndigheter om at de hadde armensk statsborgerskap, er regnet som en grov overtredelse av utlendingsloven § 63, fordi det blir sett som bevisst tilbakeholding av informasjon.

Derfor ble det i april 2023 vedtatt at ekteparets oppholdstillatelser tilbakekalles, og at de blir utestengt fra hele Schengenområdet på livstid.

Det innebærer at de må forlate de voksne barna sine som har norsk statsborgerskap.

Familien Jakarian

Ekteparet har to barn sammen. De er voksne nå, men var mindreårige da de kom til Norge. De har norsk statsborgerskap og blir ikke sendt ut av landet. Dette bildet er fra da familien var i kirkeasyl i mai.

Foto: Olav Røli

– Vi er redde. Det er vanskelig. Du vet ikke hva som skjer. Du vet bare at du ikke har gjort noe feil. Dette er ikke bare svart-hvitt, sier Dankarian.

I tingrettens behandling om midlertidig forføyning måtte retten også ta stilling til om vedtaket fra Utlendingsnemda (UNE) kan være feil.

– Retten har, under noe tvil, kommet til at det ikke foreligger alminnelig sannsynlighetsovervekt for at ekteparet «mot bedre vitende» unnlot å opplyse om sine armenske statsborgerskap. Retten mener derfor at vedtakene av 28. april 2023 om tilbakekall av oppholdstillatelse, utvisning med videre er ugyldige, heter det i dommen.

Dette er saken

Tas opp i retten igjen

– Det er veldig vanskelig for familien. Først fordi det har tatt veldig lang tid. Barna og vi er veldig slitne og trøtte nå. Det har snart gått to og et halvt år nå, sier Dankarian.

Oslo tingrett skal behandle saken på nytt i desember. Da skal de behandle gyldigheten av vedtakene.

Advokatfullmektig Anela Ferati i Advokatfirmaet Sulland

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Sulland, Anela Ferati.

Foto: Jørn Simen Aabøe

Etter saken i sommer, besluttet UNE at de ikke skulle endre vedtakene. Det innebærer også at ekteparets manglende kunnskap ikke er en god nok grunn.

– Selv om man legger til grunn at de ikke har visst om de armenske statsborgerskapene, og at man da legger til grunn at de ikke har gjort noe feil, så mener UNE at man fortsatt skal trekke tilbake deres oppholdstillatelser, sier Ferati.

Oslo tingrett skal ta stilling til gyldigheten av vedtaket fra 18. til 20. desember.

Det å holde tilbake vesentlig informasjon i en søknad om oppholdstillatelse kan føre til at oppholdstillatelsen tilbakekalles og til at man blir utvist. Reglene om dette følger av utlendingsloven § 63 og § 66, sier fungerende enhetsleder i UNE, Katrine Louise Johannesson i en e-post til NRK.

Spørsmål som gjelder denne konkrete saken ønsker de ikke å svare på enn så lenge.

UNE har blitt stevnet i denne saken, og vi er generelt tilbakeholdne med å kommentere saker som skal opp i retten. Dette er fordi vi ikke ønsker å forhåndsprosedere i media. Vi vil forklare nærmere hva avgjørelsen vår bygger på i Oslo tingrett.

Les også Sterke reaksjoner på at politiet kan arrestere i kirkerom: – Nesten barbari

I kyrkjeasyl

Hei!

Har du innspill til saken? Eller har du forslag til hva vi i NRK Vestland burde lage saker om? 

Jeg er journalist i Bergen, og tar gjerne imot tips!