Hopp til innhold

Vil gjøre det mer skånsomt å sende barn ut av Norge

For første gang slår politiet fast at det å bli pågrepet og sendt ut av Norge, kan skape traumer hos barn. Nå skal rutinene endres for å minske skadelig stress.

Forlatt

VENTE TIL MORGENEN: Politiet skal ikke lenger pågripe barnefamilier på natta.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Vi ser at det er høy risiko for at vi kan påføre barn skadelig stress og traumer der vi pågriper og uttransporterer barn, sier barnefaglig koordinator i Politiets Utlendingsenhet (PU), Christina Kloster.

De siste to årene har PU i samarbeid med barnefaglige eksperter utviklet en veileder som gir føringer for hvordan politiet skal opptre mest mulig skånsomt når de pågriper barn for uttransport. Retningslinjene er trykket opp i et lite hefte som snart skal distribueres til politidistriktene.

Christina Kloster og Thale Moen i Politiets utlendingsenhet

Barnefaglig koordinator Christina Kloster (t.v.) og prosjektmedarbeider Thale Moen i Politiets Utlendingsenhet, sier politiet for første gang fastslår at pågripelse og uttransport kan skape traumer hos barn.

Foto: Kristine Næss Larsen

Veilederen bygger på fire barnefaglige prinsipper, som handler om forståelse, trygghet, forutsigbarhet og involvering. (Se faktaboks).

Prosjektmedarbeider i PU, Thale Moen, sier det er viktig å involvere barnet:

– Når du kommer inn i en bolig for å hente en barnefamilie, er det for eksempel viktig å forklare veldig tydelig for barna hvem du er og hva som skjer. For hvert nye steg som skal skje, er det viktig å informere barna detaljert underveis så de forstår hva de er med på, sier hun.

Barnefaglig veileder for politiet

Politiets Utlendingsenhet har i samarbeid med faglige eksperter utarbeidet en veileder som legger føringer for hvordan politiet skal opptre mest mulig skånsomt når de pågriper barn for uttransport.

Dropper natten

Ett av de mer konkrete rådene i veilederen er at barnefamilier ikke skal pågripes før klokka seks om morgenen.

– Da vil de fleste ha hatt en natt med søvn før politiet kommer inn, sånn at man er mer opplagt for en ganske strabasiøs dag som kommer. Nettopp for å skåne barn og foreldre, skal vi heller ikke pågripe folk på skole eller i barnehage eller på jobb, sier Christina Kloster.

Ifølge PU har det lenge vært praksis i politiet at barnefamilier ikke skal pågripes før klokka seks, men det er først nå dette blir presisert i en egen veileder.

Redd Barna har i flere rapporter dokumentert tanker og følelser hos barn som er blitt tvangsreturnert. Spesialrådgiver Camilla Engeset beskriver den nye rutinene som et viktig tiltak.

– Barna forteller oss at det de opplever som mest skremmende, er at politiet har kommet på natten, og at de våkner opp av at politiet står i rommet, sier Engeset.

Flere av barna slet i etterkant med frykt for politiet, søvnproblemer, manglende konsentrasjon på skolen og endret atferd.

Engeset er glad for at politiet nå anerkjenner at pågripelse og uttransport kan føre til traumer, og ikke minst at PU nå bygger en kompetanse om dette.

Camilla Scharffscher Engeset

Spesialrådgiver i Redd Barna Camilla Engeset er glad for den barnefaglige kompetansen som nå bygges opp i PU, men mener norske myndigheter må satse mer for at flere skal velge assistert retur.

Foto: Kristine Næss Larsen

Samtidig mener hun det er viktig at myndighetene anstrenger seg for at færre skal sendes ut av Norge med tvang.

Ønsker andre løsninger

Tall fra Politiets Utlendingsenhet, viser at 214 mindeårige er blitt pågrepet og uttransportert fra Norge hittil i år, av disse var ti enslige mindreårige. De øvrige ble transportert ut sammen med sine familier.

– Vår hovedanbefaling er først og fremst å satse mer på assistert retur, for å forebygge at barn blir returnert med tvang, sier Engeset i Redd Barna.

Hun mener dette kan gjøres ved å gi bedre informasjon til barnefamilier om hvorfor de ikke får bli i Norge.

– Barn vi har snakket med sier de ønsker informasjon om skole og om den generelle situasjonen i landet de skal returnere til, forteller Engeset.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger