Hopp til innhold

Statoil oppretter to «supersentre» i Bergen

SANDSLI (NRK): Skal betjene over 40 plattformer og installasjoner fra land, og spare 15,5 milliarder de neste fem årene.

Kjetil Hove, direktør for driftsteknologi på norsk sokkel i Statoil

SKAL HINDRE DRIFTSSTANS: – Det viktigste målet er å drive installasjonene våre sikkert og optimalt hver eneste dag, samt at vi kan identifisere utfordringer og hindre stopp i driften før disse inntreffer, sier Kjetil Hove, Statoils direktør for driftsteknologi på norsk sokkel.

Foto: Elise Angell / NRK

Onsdag avslørte Statoil at de legger sine to nye ekspertisesentre til Bergen: Et integrert operasjonsstøttesenter og et boreoperasjonssenter.

Sentrene blir en del av Statoils satsing på digitalisering, og skal betjene over 40 plattformer og installasjoner på norsk sokkel.

I planleggingen har det ikke vært klart om sentrene skulle legges til Stavanger eller Bergen, men nå er altså beslutningen tatt.

– Mulighetene digitalisering gir oss vil endre vår bransje, måten vi arbeider på og skape økte verdier for oss og samfunnet. Sentrene er gode eksempler på hvordan vi fortsetter å ta i bruk digital teknologi for å jobbe smartere, sikrere og mer effektivt, sier Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikker og effektiv drift, i en pressemelding.

Frem mot 2020 planlegger Statoil å investere mellom én og to milliarder kroner i digital teknologi som skal gi økt verdiskapning og mer effektiv drift.

Erna Solberg hos Statoil på Sandsli

BESØK: Statsminister Erna Solberg besøker Statoil på Sandsli onsdag.

Foto: Elise Angell / NRK

Skal spare 15,5 milliarder

I november i fjor begynte selskapet å digitalisere Valemon-plattformen, som er den første norske plattformen som fjernstyres. I desember startet Statoil opp et tilsvarende senter i USA, som i dag følger opp selskapets over 1100 brønner på land.

De to nye sentrene skal bidra til å øke effektiviteten og potensialet på norsk sokkel. Operasjonsstøttesenteret i Bergen skal være døgnbemannet og skal bistå med å forutsi og forhindre utfordringer og problemer som kan oppstå til havs.

– Mange operasjoner vil kunne gjennomføres med færre risikoutsatte arbeidssituasjoner. Vi kan styre vedlikeholdet bedre og vi oppnår økt sikkerhet og en høyere operasjonell kvalitet, mener Nilsson.

Kostnadene ved å etablere sentrene ble i desember anslått å være på mellom 50 og 100 millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv. Det blir en lav kostnad sammenlignet med Statoils mål om å spare 15,5 milliarder på senteret de neste fem årene.

Statoil etablerer supersentre på land

SUPERSENTER: Gina Krog-feltet er blant de første supersentrene skal knyttes opp mot, fortalte Statoil under sin presentasjon onsdag.

Foto: Elise Angell / NRK

Statsministeren til stede

Statsminister Erna Solberg (H) er onsdag til stede for å observere noen av de digitaliserte metodene som allerede er på plass, og skal «utføre arbeid» på Gina Krog-plattformen fra Statoils hovedkvarter på Sandsli.

– Det viktigste målet er å drive installasjonene våre sikkert og optimalt hver eneste dag, samt at vi kan identifisere utfordringer og hindre stopp i driften før disse inntreffer, sier Kjetil Hove, direktør for driftsteknologi på norsk sokkel.

Senteret vil trolig være i drift fra høsten 2018. Først ut knyttes operasjonsstøttesenteret opp mot feltene Gina Krog og Grane i Nordsjøen og Åsgard i Norskehavet.

Foreløpig er det ingen planer om å opprette nye arbeidsplasser i forbindelse med de nye sentrene.