Hopp til innhold

Foreslår å legge ned 17 lensmannskontor i Vest politidistrikt

Og politimester Kaare Songstad vil ha en ny politistasjon på Flesland.

Kaare Songstad

KUTTER LENSMANNSKONTOR: Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt vil legge ned flere lensmannskontor.

Foto: Charlotte Haarvik Sanden

Politimesteren har valgt å beholde 30 politistasjoner og lensmannskontor i det endelige forslaget til ny struktur for Vest politidistrikt.

Det ble klart etter at politimesteren tirsdag presenterte sine forslag, som nå er sendt til Politidirektoratet.

– Jeg tror det er nødvendig at vi gjør disse endringene for å være bedre rustet for fremtiden. Mye av reformen handler om en annen måte for politiet å jobbe på, både mot befolkningen, men også for å håndtere moderne kriminalitet på en bedre måte, sier Songstad.

Legger ned 17 kontor

Politimesteren foreslår å legge ned disse 17 lensmannskontorene:

 • Selje
 • Balestrand
 • Gaular
 • Jølster
 • Askvoll
 • Hyllestad
 • Luster
 • Aurland
 • Årdal
 • Gulen
 • Solund
 • Austrheim og Fedje
 • Ulvik
 • Vaksdal
 • Ullensvang og Eidfjord
 • Jondal
 • Samnanger

– Ved å legge ned noen mindre kontor, frigjør vi kapasitet og de lokale driftsenhetslederne på de andre kontorene får flere folk. Det gjør at vi mener vi vil kunne levere bedre polititjenester totalt sett, sier Songstad til NRK.

Hva vil du si til folk som mister sitt lokale lensmannskontor?

– Vi erkjenner at vi mister noe når vi legger ned kontor. Men jeg tror vi på sikt vil få til det vi ønsker, som er en mer effektiv organisering. Og det skal opprettes politikontakter i hver eneste kommune, slik at vi opprettholder den gode kommunene og de som bor i disse område, sier Songstad.

I forslaget politimesteren sendte på høring tidligere i høst, var lensmannskontorene i Svelgen i Sogn og Fjordane og på Osterøy i Hordaland, foreslått nedlagt. Etter høringsrunden ønsker politimesteren likevel å beholde disse.

Nedlagte lensmannskontor

Vil opprette nytt kontor på Flesland

Songstad ønsker også å opprette et eget tjenestekontor ved Bergen Lufthavn, på grunn av den store passasjerveksten som er ventet når flyplassen blir utvidet.

På Oslo Lufthavn har man lenge hatt egen politistasjon, og nå ønsker politimesteren i vest seg det samme. Det er i dag Bergen sør politistasjon og politi på Flesland som tar seg av politioppgavene på flyplassen.

– Vi har vurdert Flesland nøye i denne prosessen. Det kommer fra høsten av til å bli et tjenestested med ganske mange politiarbeidsplasser. Det blir mer aktivitet, trafikk og grensekontroll på flyplassen, derfor oppretter vi et tjenestested der, sier Songstad.

Nye Bergen Lufthavn Flesland skal stå ferdig i 2016

NYE FLESLAND: Bergen Lufthavn blir for tiden utvidet, og skal være ferdig i august neste år.

Foto: NSW Arkitekter & Planleggere AS

Politimesteren mener at det beste alternativet for lensmannskontoret i indre Sogn vil være i Lærdal, og ikke i Årdal.

30 tjenestesteder

Politimesteren foreslår at det etter omorganiseringen blir 30 tjenestesteder. Én politistasjon i Florø, fem i Bergen og lensmannskontor på disse stedene:

 • Vågsøy
 • Eid
 • Stryn
 • Bremanger
 • Gloppen
 • Førde
 • Fjaler
 • Høyanger
 • Sogndal
 • Vik
 • Lærdal
 • Masfjorden
 • Nordhordland
 • Odda
 • Kvinnherad
 • Kvam
 • Fusa
 • Os
 • Austevoll
 • Tysnes
 • Voss
 • Osterøy
 • Askøy
 • Sotra og Øygarden

Dersom politimesteren får det som har vil, blir Sogn og Fjordane delt i tre lensmannsdistrikt og Hordaland i 11.

Beholder bydelsstasjonene

En arbeidsgruppe forslo i høst å legge ned lensmannskontorene flere steder, og å legge ned politistasjonene i Åsane, Fyllingsdalen og Fana i Bergen.

I oktober sa Songstad at han ikke ønsket å legge ned politistasjonene i disse bydelene, og gikk med det imot sin egen arbeidsgruppe.

– Min vurdering er at vi trenger bydelsstasjonene, de er viktige for bydelene. Og det er et poeng at vi ikke har ikke et alternativt hus å putte den type polititjenester inn i, sier politimesteren.

Politidirektoratet avgjør

Det er Politidirektoratet som skal bestemme ta den endelige avgjørelsen om hvordan politidistriktene i landet blir etter politireformen. Avgjørelsen fra direktoratet skal etter planen legges frem i januar, og deretter får kommunene klagefrist til 1. mars.

Klagene skal etter planen være ferdig behandlet innen 1. april 2017.

– Jeg tror direktoratet kommer til å beslutte noe som i stor grad er i tråd med det politimesterne har foreslått, sier Songstad.