Hopp til innhold

Sjekk stoda i trafikken etter stormen «Urd»

Det er framleis fleire stengde vegar etter stormen.

Tre over veg i Guddal, Fjaler
Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– Vi har fått utruleg mange meldingar om tre over vegen, og ein del stadar slit vi framleis med å få rydda opp. Men veldig mykje har blitt rydda i løpet av natta, seier Stian Rosnes, som er vaktoperatør på Vegtrafikksentralen i Bergen.

Desse vegane er framleis stengde:

  • Fylkesveg 1 mellom Brekke og Instefjord er stengd på grunn av opprydding
  • Fylkesveg 57 er stengt mellom Nordgulen og Rutledal på grunn av velta tre

På desse vegane ventar entreprenøren på dagslys for å få rydda.

Det er viktig å merke seg at det kan òg vere tre og anna som framleis sperrar vegar, men som ikkje har blitt oppdaga enno.

Foto/redigering: Truls Kleiven

SJÅ VIDEO: Fotograf Truls Kleiven har vore ute i Florø i natt, der brannmannskap og andre sjekka forholda etter uveret.

Mange fjellovergangar er stengde

Av fjellovergangane er det berre Filefjell og Hemsedalsfjellet som det er mogleg å ta seg over med personbil.

  • E16 Filefjell: Vegen er open (snø- og isdekke)
  • Riksveg 52 Hemsedalsfjellet: Vegen er open
  • Riksveg 13 Vikafjellet: Stengd, blir ikkje opna i dag
  • Riksveg 15 Strynefjellet: Stengd, ny vurdering klokka 19
  • Fylkesveg 50 Hol–Aurland: Kolonnekøyring
  • Fylkesveg 53 Tyin–Årdal: Stengd, blir ikkje opna i dag

I tillegg er dei første avgangane på alle flyplassane i Sogn og Fjordane er innstilt, ifølge Widerøe sine nettsider.

Ferjesambanda er tilbake i drift

På fjordane er det normal ferjetrafikk på alle ferjesambanda. Lavik-Oppedal hadde ferjeavgangar frå klokka 22.30, måndag kveld.

På sambandet Mannheller-Fodnes gjekk ferjene i rute utan problem heile kvelden.

– Det er framleis ein del ferjesamband som er innstilt. Vi har ikkje fått tilbakemelding frå ferjeselskapa på alle ferjesambanda, så vi veit ikkje når dei innstilte sambanda er tilbake i drift, sa Rosnes før klokka 06 i dag.